Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Impreza w stylu pin-​up już wkrótce w Katow­icach. Wygraj bilety! 10 czer­wca 2014

13 czer­wca 2014 roku (godz. 20.00) w katow­ickim Klu­bie LIFE odbędzie się trze­cie spotkanie z cyklu Eve Ladies Event. Tym razem moty­wem prze­wod­nim jest styl pin-​up, a orga­ni­za­torki zachę­cają do pod­da­nia się tej ciekawej kon­wencji i stworzenia swo­jej włas­nej wari­acji na temat pin-​up.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Suflet z białymi szparagami i kalarepką 3 czer­wca 2014

Przyg­nieciona obow­iązkami, głównie naukowymi, żywiłam się ostat­nimi czasy prawie wyłącznie wiedzą… Cza­sem też zadzi­wia­jąco smacznymi fry­tkami z uczel­ni­anego bufetu i szy­bkimi dani­ami typu spaghetti bolog­nese. Małżonek rac­zony był zrazami ze słoika i 13 (słownie trzy­nas­toma) mielonymi, które usmażyłam mu w przypły­wie obaw czy aby głód mu w oczy nie zajrzy pod­czas mojej kuchen­nej absencji.

czy­taj dalej

Szkło kolorowe kon­tra szkło bezbar­wne 26 maja 2014

Wyroby szk­lane przy­dają się nam w wielu codzi­en­nych sytu­ac­jach – jako zastawa stołowa, a także deko­ra­cyjne ele­menty wys­troju wnętrz. W każdym domu zna­jdziemy szk­lane kieliszki, lit­er­atki, kufle, salaterki czy wazony. Chcąc zaopa­trzyć się w naczy­nia wyko­nane z tego właśnie tworzywa, sta­jemy często przed ważnym wyborem: szkło bezbar­wne, czyste, a może kolorowe, finezyjnie zdo­bione? W jakiej sytu­acji, który rodzaj szła sprawdzi się najlepiej?

czy­taj dalej

Hor­ror w skanse­nie, czyli daj się wys­traszyć śląskim demonom 15 maja 2014

Muzeum „Górnośląski Park Etno­graficzny w Chor­zowie” po raz drugi zaprasza na Noc Muzeów, która będzie miała miejsce w sobotę, 17 maja 2014 roku, od godziny 19.00 do 24.00. Tem­atem tegorocznej imprezy będzie mag­iczny świat śląs­kich podań — „Hor­ror w skanse­nie – demony śląskie”.

czy­taj dalej

Marzy­ciel­ska Poczta — ludzie listy piszą 14 maja 2014

W dobie e-​maili i sms-​ów coraz rzadziej ludzie wysyłają trady­cyjne listy. Marzy­ciel­ska Poczta to akcja, która łączy powrót do trady­cyjnego pisa­nia listów z możli­woś­cią pomocy chorym dzieciom.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Sernik limonkowy 8 maja 2014

Sernik to nie jest moje ulu­bione ciasto. Jed­nak nasłuchałam się ze wszech stron tyle o limonkowym jego wyda­niu na spodzie z ciasteczek, że moja wyobraź­nia poczęła dzi­ałać na bardzo wyso­kich obro­tach. Za kwasami, jak by to nie brzmi­ało, przepadam, oj przepadam, dlat­ego bez więk­szej walki dałam się skusić na ten placek. I nie pożałowałam! Co innego moja talia… Jest boski i nie waham się go wych­walać! Ja, sernikowy sceptyk.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Dzień Rodziny już wkrótce 8 maja 2014

15 maja cały świat obchodzi Między­nar­o­dowy Dzień Rodziny, do świę­towa­nia którego w Polsce już po raz trzeci zachęca Fun­dacja Human­ites – Sztuka Wychowa­nia. W tym roku, ponad 20 lat po ustanowie­niu tego Święta przez ONZ oraz 25 lat po pier­wszych wol­nych wyb­o­rach w naszym kraju, Między­nar­o­dowy Dzień Rodziny odbywa się pod hasłem „CO POKOLE­NIE TO MARZE­NIE”. W tym dniu w ramach akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” wiele firm zachęci swoich pra­cown­ików do między­pokole­niowych rozmów o MARZENI­ACH oraz podaruje im i ich bliskim 2 godziny na roz­mowę i bycie razem.

czy­taj dalej

Eve Ladies Event w kon­wencji „małej czarnej”. Wygraj bilety! 23 kwiet­nia 2014

Nadeszła pora znów się spotkać i razem zasza­leć pod­czas kole­jnego spotka­nia z cyklu Eve Ladies Event. Już 25 kwiet­nia 2014 roku w katow­ickim Klu­bie Life odbędzie się kole­jny bab­ski wieczór. Tym razem moty­wem prze­wod­nim będzie „mała czarna”… Bo, jak maw­iała Coco Chanel, kobi­eta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok — a to właśnie ma w małej czarnej!

czy­taj dalej

Lubisz książki i rękodzieło? Wybierz się na Book­Fest 2014! 17 kwiet­nia 2014

Mamy kom­put­ery, mamy smart­fony, mamy Audio­booki, mamy E-​booki, a wiedzieliś­cie, że cią­gle ist­nieją też książki? Zabrze wie i dlat­ego już 26 kwiet­nia 2014 roku będziecie mogli tam przy­być na pier­wszy Fes­ti­wal Książki Book­Fest 2014!

czy­taj dalej

Krew i mleko: Krem marchwiowo-​paprykowy 3 kwiet­nia 2014

Miałam w planach zaprezen­tować dość niezłą w smaku zapiekankę ziem­ni­aczaną z mielonym mięsem i besza­melem, ale tak paskud­nie roz­padły mi się ziem­ni­aki, że to aż woła o pom­stę do nieba! No jak można? Tak przy niedzieli? Została jeszcze jedna por­cja, więc może zro­bię do niej jutro jakieś pode­jś­cie fotograficzne, ale nie spodziewam się cudów. Ważné, że była zjadliwa! Dziś więc znowu zupa, znowu krem i znowu pomarańc­zowy. Sama się zaczy­nam o siebie bać!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.