Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Miłośnicy sztuki tatuowa­nia spotkają się w Katow­icach 9 wrześ­nia 2013

W dni­ach 21 – 22 wrześ­nia, w Galerii Szyb Wil­son odbędzie się pier­wsza edy­cja Katow­ice Tat­too Kon­went. Swoje umiejęt­ności i prace zaprezen­tuje 120 artys­tów tat­u­ażu z 60 studiów z całej Pol­ski. Będzie też dużo dobrej muzyki. Usłyszymy m.in. Bul­bu­la­tors, Fair Weather Friends, City Saints, Belze­bong czy The Hell­f­reaks. Odwiedza­jący będą mogli obe­jrzeć liczne pokazy per­formerów z całej Pol­ski i ciekawe wys­tawy. Wydarze­nie jest ciekawe nie tylko ze względu na pro­gram i swoją „mal­own­ic­zość”, ale też na fakt, że na Śląsku odbywa się po raz pier­wszy. Warto też pamię­tać, że stworze­nie dobrego tat­u­ażu to prawdziwa sztuka…

czy­taj dalej

Kole­jna edy­cja Gwarków już w ten week­end 4 wrześ­nia 2013

Tegoroczne tarnogórskie Gwarki odbędą się w dni­ach 6 – 8 wrześ­nia i – jak zazwyczaj – będą okazją do wzię­cia udzi­ału w kon­cer­tach (m.in. Lady Pank, Gooral, Ira), wys­tawach, warsz­tat­ach i licznych pokazach. Dla miłośników Tarnows­kich Gór i okolic to pozy­cja obowiązkowa!

czy­taj dalej

Jutro rozpocznie się urodzi­nowy Jar­mark Katow­icki 2 wrześ­nia 2013

Już jutro, 3 wrześ­nia 2013 roku, rozpocznie się katow­icki Jesi­enny Jar­mark Urodzi­nowy. Potrwa on niemal dwa tygod­nie. Czas ten będzie okazją do zapoz­na­nia się z ofertą tych, którzy na jar­mark zjadą – m.in. twór­ców lokalnego rękodzieła, zdrowej żywności. Jar­mark odbędzie się w ramach 148 urodzin Katowic.

czy­taj dalej

To już ostat­nie waka­cyjne śniadanie na trawie 30 sierp­nia 2013

Śniada­nia na trawie, orga­ni­zowane przez Park Śląski, dob­ie­gają końca. Robi się coraz chłod­niej, akcja trwała dwa let­nie miesiące. Ostat­nie śniadanie będzie można zjeść 31 sierp­nia. Idea? Trady­cyjnie oparta o zasady „slow food”, czyli spoko­jnego delek­towa­nia się zdrowym jedzeniem.

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Nikiszowiec 29 sierp­nia 2013

Są na Śląsku dwa takie osiedla (obec­nie – dziel­nice), które uważane są za unikat na skalę świa­tową. To Nikiszowiec i Giszowiec.

czy­taj dalej

Wielkie Granie na Mari­ack­iej 27 sierp­nia 2013

Nowinki ze świata gier, elim­i­nacje III Mis­tr­zostw Pol­ski w Car­cas­sone, konkursy, turnieje, strefa seniora… Wszys­tkie te atrakcje będą dostępne na katow­ic­kich uli­cach Mari­ack­iej i Mielęck­iego już 1 wrześ­nia, by nie tylko umilić dzieciom koniec wakacji, ale też wypro­mować ideę „gier bez prądu”.

czy­taj dalej

Panna Młoda w Krainie Czarów 23 sierp­nia 2013

Witamy w Krainie Czarów, krainie niezwykłości i niebanal­ności. Czy jesteś gotowa na najwięk­szą i najbardziej niepraw­dopodobną przy­godę swo­jego życia? Idź za Białym Królikiem…

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Gis­zowiec 21 sierp­nia 2013

Kole­jny śląski unikat. Jedno z niewielu na tere­nie Pol­ski tzw. „miast –ogrodów”. To od niego wzięła swoją nazwę akcja pro­mu­jąca Katow­ice jako Europe­jską Stolicę Kul­tury 2016.

czy­taj dalej

Plan­szowy Czwartek na Mari­ack­iej 20 sierp­nia 2013

Jeśli lubisz tzw. gry bez prądu, to do gustu na pewno przy­pad­nie ci inic­jatywa Cen­trum na Mari­ack­iej, które zaprasza na „Plan­szowy czwartek” już 22 sierp­nia. Pod­czas imprezy będzie okazja do doskon­ałej zabawy i licznych plan­szowych poje­dynków! Cen­trum dys­ponuje sporą iloś­cią gier do wyboru, można będzie także przynieść swoje ulubione.

czy­taj dalej

Będą się szwen­dać kole­jny raz, czyli czas na Aldraich 14 sierp­nia 2013

24 sierp­nia odbędzie się kole­jne, 25. już, Śląsko-​Zagłębiowskie Szwen­danie Okoliczne. Tym razem spacerow­icze udadzą się na przechadzkę po wschod­nim Aldraichu, czyli Kaz­imierzu Gór­niczym, Ostrowach Gór­niczych oraz Strzemieszycach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.