Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Afryka w domu. Wys­trój wnętrz rodem z Czarnego Lądu 16 maja 2013

Wys­trój wnętrz w stylu afrykańskim lub z przewagą jego ele­men­tów jest jed­nym z najpop­u­larniejszych, co wcale nie oznacza, że najprost­szym. Wbrew pozorom zaw­iera w sobie bardzo wiele ele­men­tów, bo i sama Afryka jest mocno zróżni­cow­ana. Więk­szość z nas bez trudu prze­cież odróżni „kli­mat” Maroka, Tunezji czy Egiptu od, powiedzmy, Kenii, Tan­zanii czy RPA. Często jed­nak zapom­i­namy o tym, gdy chcemy do naszych wnętrz wprowadzić nutkę Czarnego Lądu, i poprzes­ta­jemy na zakupi­e­niu pseudo-​gepardziej skóry, zestawu stan­dar­d­owych fig­urek członków egzo­ty­cznych plemion czy — najpop­u­larniejszych w pol­s­kich wnętrzach, inspirowanych Afryką — masek. Tym­cza­sem kli­mat tego wyjątkowego kon­ty­nentu możemy stworzyć na wiele innych sposobów.

czy­taj dalej

Rondo Sztuki: Upcyk­lin­gowa Noc Muzeów 15 maja 2013

Niety­pową, choć równocześnie doskonale wpisu­jącą się w naras­ta­jący trend propozy­cję ma dla nas Rondo Sztuki z okazji Nocy Muzeów, która będzie miała miejsce już 18 maja. Noc Muzeów w Rondzie upłynie bowiem pod znakiem upcyk­lingu i ekologii.

czy­taj dalej

Śląsk dla “Cetowego”- chary­taty­wny mara­ton taneczny 13 maja 2013

Już wkrótce śląska scena taneczna stanie w jed­nym szeregu z “Cetowym” w najważniejszej bitwie jego życia. 25 maja rusza bowiem 24-​godzinny mara­ton tańca, z którego dochód zostanie przez­nac­zony na lecze­nie znanego tancerza. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem to wyjątkowe wydarzenie.

czy­taj dalej

O książce pt. „Japońskie słody­cze” 13 maja 2013

17 maja 2013 roku ukaże się książka Mag­daleny Tomaszewskiej-​Bolałek pt. “Japońskie słody­cze”. Będzie to jedna z pier­wszych pub­likacji o his­torii słody­czy Kraju Kwit­nącej Wiśni wydana w języku europe­jskim. Książka ilus­trowana prawie 300 zdję­ci­ami pow­stała przy wspar­ciu japońs­kich urzędów prefek­tu­ral­nych i insty­tucji kulturalnych.

czy­taj dalej

Bukiet ślubny z goździków 10 maja 2013

Gdy bab­cia Madzi marzyła: „A może Madzia będzie miała bukiet z goździków? Eee…chyba jed­nak nie”, nie przy­puszczała, że właśnie w pra­cowni flo­rysty­cznej pow­staje goździkowy bukiet dla jej wnuczki. Goździki te były niezwykłe, w kolorze szam­pana jak jej suk­nia, z bor­dowo – mali­nowymi przecierkami jak jej buty. Kilka osób zapy­tało – co to za kwiaty? Bo goździki zadzi­wiają. Wracają na salony z niezwykłą gracją. 

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Głogówek. Miasto niez­nanych niezwykłości 7 maja 2013

Dwa lata temu odbyliśmy z mężem wyprawę rowerową do Pragi przez Górny i Dolny Śląsk. Pier­wszego dnia postaw­iliśmy sobie za cel wyjechanie poza granice wojew­ództwa śląskiego i prze­jechal­iśmy ok. 100 km. W kole­jnych dni­ach zwiedzil­iśmy szereg miast, a pier­wszym z nich był Głogówek.

czy­taj dalej

Wielki Gatsby 3D” w majowej odsłonie Ladies Night — wygraj bilet! 8 maja 2013

Kole­jne – majowe – spotkanie Ladies Night zbliża się wielkimi krokami. Czaru­jący wieczór w kobiecym gronie w kinach Cin­ema City rozpocznie się już 16 maja o godzinie 19:30. Na wszys­tkie Panie czekają porady ekspertów z dziedziny urody i zdrowia, prezenty, a także konkursy z nagrodami.

czy­taj dalej

V pół­fi­nał BlogerChef’a w Bielsku-​Białej – kuch­nia Azji 7 maja 2013

Kuch­nia śródziem­nomorska, kuch­nia Europy Zachod­niej, Europy Środ­kowej, Europy Wschod­niej, kuch­nia amerykańska… To tem­aty czterech pier­wszych pół­fi­nałów konkursu BlogerChef. W maju kole­jny, bardziej egzo­ty­czny. W Bielsku-​Białej, w restau­racji „Dworek”, blogerzy zaprezen­tują swój kuli­narny kun­szt tworząc autorskie dania inspirowane kuch­ni­ami Azji. Poz­namy piątego final­istę, który zawal­czy o tytuł BlogerChef’a już w czerwcu!

czy­taj dalej

Salon Art​.Upcyk​ling​.pl — wys­tawa i twór­cze warsz­taty 6 maja 2013

Już jutro, 7 maja, otwarta zostanie główna wys­tawa, która będzie równocześnie inau­gu­racją pier­wszej edy­cji Salonu Art​.Upcyk​ling​.pl. Wydarzenia, związane z Salonem, będą się odby­wać w dni­ach 7 — 20 maja, a ich ideą jest przek­sz­tał­canie niepotrzeb­nych przed­miotów w taki sposób, by otrzy­mały „drugie życie”. Oferta Salonu jest zróżni­cow­ana — począwszy od wys­taw, spotkań z artys­tami, poprzez wykłady i pokazy filmów, a na warsz­tat­ach skończywszy.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Dzień Tańca — pokazy i zaję­cia w Katow­icach 29 kwiet­nia 2013

Zaję­cia taneczne, pokazy, milonga… wszys­tko to w ramach obchodów Między­nar­o­dowego Dnia Tańca przy­go­towała w Katow­icach Nova — szkoła tańca. Udział w wydarzeni­ach, które będą miały miejsce już dziś (29 kwiet­nia) jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.