Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Bytom: Książki nadal w obiegu 18 marca 2013

Od sierp­nia ubiegłego roku w Atrium Ple­jada nieprz­er­wanie trwa akcja „Książka w obiegu”. Także teraz, w marcu, umożli­wia ona korzys­tanie z książek, które można ode­brać w wyz­nac­zonym miejscu, a także daje możli­wość pozostaw­ienia swoich lek­tur innym czytel­nikom. Idea tzw. bookcrossingu liczy sobie już ponad 12 lat, a zapoc­zątkowana została w Stanach Zjed­noc­zonych. Przez ten czas zdobyła sobie tysiące wiernych fanów. Dotarła także do Pol­ski, czego przykła­dem są akcje taki, jak ta w bytom­skim cen­trum handlowym.

czy­taj dalej

Krótki prze­wod­nik po ślubach bezstre­sowych 15 marca 2013

Co tu dużo mówić – kryzys jest wsze­chobecny i już wielu z nas odczuło jego obec­ność. Czy to oznacza koniec ze wszys­tkimi zabawami, przy­jem­noś­ci­ami oraz świę­towaniem? Wcale nie! Należy tylko staran­nie prze­myśleć, co nas fas­cynuje i czy można na tym dobrze wyjść. Śmiem twierdzić, że jest to łatwiejsze niż się wydaje na pier­wszy rzut oka.

czy­taj dalej

6. Katow­icki Przegląd Filmów Górs­kich 13 marca 2013

Katow­ickie Przeglądy Filmów Górs­kich to prawdziwe „uczty zmysłów” dla pasjonatów gór i wypraw w te nieraz bardzo trudno dostępne rejony świata. Tym razem Przegląd star­tuje już po raz szósty (1517 marca), a w jego ramach odbędą się liczne pokazy filmów, spotka­nia z ważnymi posta­ci­ami świata wspinaczki, himalaizmu i nar­cia­rstwa wysokogórskiego.

czy­taj dalej

Odkry­wa­jąc Śląsk: Bielsko-​Biała — miasto pełné skar­bów 12 marca 2013

Bielsko-​Biała to miasto specy­ficzne. Jeszcze do 1951 roku składało się z dwóch miast – Biel­ska i Białej. Przedzielonych rzeką Białą, zwaną potocznie Białką. Przed II wojną świa­tową nazy­wane „małym Wied­niem”. W drugiej połowie XIX wieku okręg bielsko-​bialski był jed­nym z najwięk­szych ośrod­ków prze­mysłowych Austro-​Węgier. Biel­sko i Biała były także mias­tami wielokul­tur­owymi – Polacy, Niemcy, Żydzi żyli tutaj obok siebie. Ślady obec­ności mniejs­zości nar­o­dowych można tu i ówdzie odnaleźć. Niestety dziś jest to głównie wiedza bądź dla wta­jem­nic­zonych, bądź dla mieszkańców, którzy swoje miasto dobrze znają.

czy­taj dalej

Sos­nowiec: Week­end z irlandzką kul­turą 11 marca 2013

Irlandzkie trady­cje i kul­tura coraz bardziej fas­cynują i pocią­gają Polaków. Od kilku lat Dzień św. Patryka w różnych for­mach jest obchod­zony także w Polsce. W Sos­nowcu, w dni­ach 14 — 17 marca, odbędzie się Week­end Kul­tury Irlandzkiej, na który zapraszają Miejski Klub im. Jana Kiepury i Zespół Tańca Irlandzkiego Lia Fail.

czy­taj dalej

Watch Docs w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury 7 marca 2013

Jeżeli prawa człowieka nie są ci obce, ten fes­ti­wal jest dla ciebie! „Watch Docs” to Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Fil­mowy, pod­czas którego można będzie obe­jrzeć niemal 35 pre­mierowych filmów doku­men­tal­nych z całego świata. Udział w fes­ti­walu można wziąć w dni­ach 11 — 17 marca m.in. w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury. Wstęp wolny.

czy­taj dalej

Ladies Night w Cin­ema City ma już rok! — wygraj bilety na edy­cję spec­jalną 5 marca 2013

Mar­cowe spotkanie Ladies Night w Cin­ema City upłynie pod znakiem piękna, pielę­gnacji i kobiecych atutów. Ladies Night ma już rok, dlat­ego ta edy­cja świę­towana będzie z roz­machem! Od marca przez kole­jne trzy edy­cje będzie można wziąć udział w grze o wspani­ały sportowy samochód. Święto kobiet rozpocznie się już 7 marca, o godzinie 19.30 w kinach Cin­ema City w Sile­sii, Gli­wicach i Ryb­niku. Bab­ska Sile­sia ma dla Was jedno pod­wójne zaprosze­nie na ten szczególny wieczór do kina w Rybniku.

czy­taj dalej

Modna i kreatywna” — weź udział w konkur­sie! 4 marca 2013

Jesteś kreaty­wną jed­nos­tką, która uwiel­bia zabawę stylem, a w świecie mody czuje się jak ryba w wodzie? Jeśli tak, to trafiłaś znakomi­cie, bo na… konkurs „Modna i kreaty­wna”, który odbywa się w ramach tyskiego święta kobiet w City Point. Zdję­cia swoich styl­iza­cji można nadsyłać jeszcze tylko do 6 marca, a już 9 marca dojdzie do ogłoszenia wyników konkursu pod­czas Miasta Kobiet. Na osoby, które wybierze jury, czekają atrak­cyjne nagrody, m.in. week­end dla dwóch osób w Pałacu Kotulińskich.

czy­taj dalej

Papierowe deko­racje ślubne i weselne — hit na sezon 2013 1 marca 2013

Papierowe deko­racje szturmem wdarły się na listy trendów na rok 2013. Pojaw­iły się najpierw w Stanach, ale i u nas goszczą coraz częś­ciej. Pier­wsza rocznica ślubu to papierowe gody, ale może warto na papierowo zacząć już rok wcześniej?

czy­taj dalej

O bud­dyzmie i medy­tacji w życiu codzi­en­nym — wykład 28 lutego 2013

Bytom­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza na wykład „Medy­tacja bud­dyjska w codzi­en­nym życiu”, który dedykowany jest­nie tylko prak­tyku­ją­cym bud­dys­tom, ale także każdemu, kto chci­ałbyza­poz­nać się z bud­dyjską dok­tryną i zas­tosowaniem medy­ta­cyjnych tech­nik. Wykład odbędzie się 8 marca, a poprowadzi go Karol Ślęczek.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.