Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Star­bucks w Katow­icach 29 czer­wca 2012

Star­bucks — nazwa ta elek­tryzuje i przy­ciąga nie tylko przed­staw­icieli światka blogów mod­owych. Od jakiegoś czasu ta sieć kaw­iarni jest w Polsce poprostu modna. Po mias­tach, takich jak Warszawa czy Kraków, kul­towa kaw­iar­nia otwiera swe pod­woje w Katowicach.

czy­taj dalej

Czas na piknik. Drożdżowe bułeczki 26 czer­wca 2012

Mój lekko zmody­fikowany przepis na drożdżówki znalazłam kiedyś w starym przepiśniku. Wypróbowałam, coś zmieniłam, coś dodałam i wyszły pyszne słod­kie bułeczki.

czy­taj dalej

Bab­skie inspiracje — koronkowy lam­pion 25 czer­wca 2012

Czy ze zwykłego słoika można zro­bić niepow­tarzalny przed­miot? Tak, jeśli połączymy go z pięknymi koronkami. Dzięki temu możemy stworzyć lam­pion, który nadaje się zarówno na let­nie przyję­cia w ogrodzie, jak i na roman­ty­czne wiec­zory w domu.

czy­taj dalej

Piknik Bab­skie Euro już 23 czer­wca 21 czer­wca 2012

W najbliższą sobotę 23 czer­wca zapraszamy Was do uroczego ogrodu przy przed­szkolu Elf w Bielsku-​Białej na piknik Bab­skiego Biel­ska. Zabierz­cie przy­jaciółki i koleżanki, bo w sobot­nie popołud­nie i wieczór relak­su­jemy się i kreaty­wnie spędzamy czas.

czy­taj dalej

VI Bytom­ska Noc Świę­to­jańska 21 czer­wca 2012

Prezy­dent Byto­mia i Opera Śląska zapraszają na VI edy­cję Bytom­skiej Nocy Świę­to­jańskiej – 2223 czer­wca 2012 r. o godz. 20.00 – na Placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu. Pod­czas tegorocznej imprezy zaplanowano kon­cert zespołu Myslovitz (22.06.) i plen­erowe przed­staw­ie­nie operetki Johanna Straussa „Zem­sta nietop­erza” (23.06.), w reży­serii i z chore­ografią Hen­ryka Kon­wińskiego, w insc­eniza­cji Feliksa Widery, z udzi­ałem solistów, chóru, baletu i orkiestry Opery Śląskiej pod dyrekcją Tadeusza Ser­a­fina.
 

czy­taj dalej

Siła płynie z gór 19 czer­wca 2012

24 czer­wca 2012 r. (niedziela) w Górnośląskim Parku Etno­graficznym w Chor­zowie już po raz trzeci odbędzie się na niecodzi­enną beskidzką imprezę – „Siła płynie z gór! – Dzień z rzemiosłem i folk­lorem Beskidzkiej 5! Odwiedza­jąc w tym cza­sie Park będzie można skosz­tować prawdzi­wych góral­s­kich potraw i przys­maków, usłyszeć beskidzką muzykę na żywo i zobaczyć oraz zakupić wyroby rękodziel­nicze i pro­dukty wyróżnione cer­ty­fikatem „Beskidzkiego pro­duktu na 5” (rzeźby, koronki, wyroby bibułkarskie, miody, sery, pamiątki). Impreza będzie trwała w godz­i­nach 11.0018.00, a w pro­gramie między innymi:

czy­taj dalej

Upoluj wyskaku­jącą restau­rację 19 czer­wca 2012

Niech Cię nie zdziwi, gdy które­goś dnia na Two­jej drodze „wyskoczy” restau­racja. Pojawić może się wszędzie: w tramwaju, ulicy, prze­mysłowej hali czy na hałdzie. Moda na pop-​up restau­rants czyli wyskaku­jące restau­racje właśnie wkroczyła do Katowic.

czy­taj dalej

Dziki Zachód na wyciąg­nię­cie ręki 14 czer­wca 2012

W piątek, 15 czer­wca o godzinie 12 otworzą się wrota Miasteczka Twin­pigs — West­er­nowego Parku Rozry­wki w Żorach. Możesz spróbować ulu­bionego drinka Johna Wayna, zobaczyć filmik w tech­nologii 5D z opuszc­zonego szpi­tala psy­chi­a­trycznego lub prze­jechać się na małym roller­coast­erze Family.

czy­taj dalej

Jar­mark świę­to­jański w Katow­icach — zabawa w śred­niowiecznym stylu 13 czer­wca 2012

Ulica Staromiejska w Katow­icach znów się oży­wiła, bo od poniedzi­ałku 11 czer­wca trwa pier­wszy jar­mark świę­to­jański. Po jar­marku bożonar­o­dzeniowym i wielka­noc­nym to trze­cie takie wydarze­nie w Katow­icach. Tym razem ulicę Staromiejską opanował śred­niowieczny duch.

czy­taj dalej

Pochwal się swoim balkonem 13 czer­wca 2012

Urząd Miejski w Bieruniu po raz kole­jny orga­nizuje konkursy na najład­niejsze i najlepiej zad­bane pos­esje, bloki, gospo­darstwa rolne, balkony i inne obiekty. Zgłoszenia do konkursów w każdej kat­e­gorii przyj­mowane są do 27 sierp­nia. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali wiele cen­nych i atrak­cyjnych nagród, głównie niespo­tykanych roślin. Dodatkowo wszyscy uczest­nicy konkursów będą mogli wyjechać na wycieczkę do Czech (dar­mowy prze­jazd autokarem) — w pro­gramie m.in. wiz­yta w szkółce roślin ozdobnych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.