Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Porady z szu­flady. O rety, ale plama! 12 czer­wca 2012

Rozpoczy­namy nowy cykl artykułów, któremu nadałyśmy wspólny tytuł „Porady z szu­flady”. Zna­jdziecie tutaj różné sprawd­zone sposoby na rozwiązy­wanie i radze­nie sobie z domowymi kłopotami. Dzisiaj pod­powiemy Wam, jak usunąć plamy z tłuszczu.
Każdemu zdarza się pobrudzić fotel, dywan, obrus czy nową bluzkę. W dodatku nie wszys­tkie środki odplami­a­jące kupowane w sklepach usuną zabrudzenia bez śladu. W takiej sytu­acji nie należy panikować, tylko sięgnąć po sprawd­zone sposoby naszych babć. Ale pamię­ta­j­cie o jed­nej zasadzie: jeśli na upranej odzieży nadal są plamy, nie pra­su­j­cie jej, bo to tylko utr­wali zabrudzenia.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Sztuki Japońskiej 5 czer­wca 2012

 W dni­ach 15 – 17 czer­wca 2012 r w Cen­trum Kul­tury Katow­ice odbędzie się I Fes­ti­wal Kul­tury Japońskiej. W pro­gramie wykłady i warsz­taty, pro­jekcje filmów, kon­certy, pokazy sztuk walki, degus­tacje, fotore­por­taże i wiele innych

czy­taj dalej

5 urodziny Koral­ium 8 maja 2012

Zapraszamy na otwarte warsz­taty m.in.découpage, scrap­bookingu, fil­cow­a­nia, tworzenia biżuterii…

czy­taj dalej

Myślisz, że potrafisz śpiewać? Sprawdź się w Szan­sie Na Sza­cun! 27 kwiet­nia 2012

Już 19 maja w chor­zowskim Parku Kul­tury rusza zupełnie nowa, cyk­liczna impreza — Szansa Na Sza­cun! Pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem całej akcji jest Rebel Gar­den Café — “miejsce z klimatem” – jak nazwał kna­jpkę sam Jurek Owsiak pod­czas chor­zowskiego finału WOŚP w sty­czniu 2011 roku.

czy­taj dalej

Warsz­taty z Zie­len­iną w Dobrej Karmie już 8 maja! 27 kwiet­nia 2012

BAB­SKA SILE­SIA ZAPRASZA NA- PARZYSTY BAB­SKI WTOREKDOBREJ KARMIE : tym razem Warsz­taty kuli­narne„Gotuj z Zieleniną”!

czy­taj dalej

II Fes­ti­val de Capoeira star­tuje 5 maja 27 kwiet­nia 2012

II Fes­ti­val de Capoeira – opanuje Katow­ice .. Impreza odbędzie się od 5 do 13 maja 2012 roku. W pro­gramie dla wszys­t­kich mieszkańców aglom­er­acji śląskiej przy­go­towano otwarte oraz dar­mowe warsz­taty Capoeira.

czy­taj dalej

Gaja zachęca– ucz się z kli­matem 27 kwiet­nia 2012

Klub Gaja rozstrzygnął 1. konkurs „Ucz się z kli­matem” dla osób zawodowo i społecznie zain­tere­sowanych rozwi­janiem edukacji eko­log­icznej zgod­nie z najnowszymi potrze­bami ochrony środowiska. Pogłę­bi­e­nie wiedzy o roli drzew w ekosys­temach i ochronie kli­matu było głównym celem konkursu.

czy­taj dalej

Absurdalia 2012– ruszyły zapisy 26 kwiet­nia 2012

Absurd od zawsze zas­tanaw­iał, fas­cynował i skła­niał do reflek­sji. Dlaczego? – ponieważ jest czymś pon­ad­cza­sowym, wyjątkowym, co wymyka się wszelkim definicjom, ma niewycz­er­pany potenc­jał, wiele nieod­kry­tych stron, które wciąż nas zdu­miewają ukazu­jąc całe jego bogactwo, a przy tym jest tak bliski i obecny w niemal każdej chwili naszego życia.

czy­taj dalej

Wielka Majówka w Parku Śląskim 27 kwiet­nia 2012

Szykuje się wielka Majówkę w Parku Śląskim! Poniżej zna­jdziecie majówkowy rozkład jazdy, w którym znalazły się imprezy muzy­czne, sportowe, dla całych rodzin oraz dzieci.

czy­taj dalej

Rusza II edy­cja Katow­ice Street Art Fes­ti­val! 19 kwiet­nia 2012

Już jutro Katow­ice zostaną opanowane przez ulicznych artys­tów z całego świata. Stree­tarterzy z Argen­tyny, Włoch, a nawet Egiptu zrzucą na Miasto Ogrodów feerię barw – w mieś­cie pow­stanie 11 nowych murali i sporo ciekawych insta­lacji. Wszys­tko to za sprawą drugiej edy­cji Katow­ice Street Art Fes­ti­val, która ma ponownie odmienić miasto.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.