Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Moda na Brzuszek w Katow­icach 15 kwiet­nia 2012

Kochane mamy. Już 19.kwietnia (czwartek) o godzinie 17.00 w hotelu Angelo przy ul. Sokol­skiej 24 w Katow­icach odby­wają się Warsz­taty Moda na Brzuszek, bez­pieczna ciąża i rozwój Two­jego dziecka.

czy­taj dalej

Wywiad z Wujkiem Krzyśkiem! 10 kwiet­nia 2012

Warsz­taty rysown­icze orga­ni­zowane w ramach akcji „Mamo, Tato! Spędź ze mną czas!” cieszyły się wśród dzieci dużym zain­tere­sowaniem. Z pewnoś­cią najwięk­szy udział miał w tym prowadzący – wujek Krzysiek, czyli Krzysztof Boruszewski — rysownik, autor komik­sów, twórca postaci kota Kacpra. A oto syl­wetka Krzysztofa „w pigułce”…

czy­taj dalej

Mamo, Tato! Pieczmy i gotu­jmy razem – konkurs 5 kwiet­nia 2012

Nasze akcje „Mamo, Tato! Spędź ze mną czas!” cieszyły się ogrom­nym zain­tere­sowaniem ze strony rodzin i pokazały, że dzieci wraz z rodzi­cami mogą kreaty­wnie i fajnie spędzić czas. Tym razem pro­ponu­jemy Wam wspólną zabawę w domu! Weź­cie udział w naszym konkur­sie! Przy­go­tu­j­cie razem ze swoimi dziećmi potrawę lub wyp­iek, który zagości na Waszym świątecznym stole i wygra­j­cie pyszne słod­kości. Szczegóły konkursu poniżej.

czy­taj dalej

Pow­staje portret Ślązaka! 5 kwiet­nia 2012

Zła­pani w biegu pod­czas wyłapy­wa­nia z tłumu twarzy prze­chod­niów członkowie Grupy Twór­czej Oco­chodzi opowiadają o akcji „Portret Ślązaka”. Posłuchajcie.

czy­taj dalej

VII Fes­ti­wal Tańca Brzucha — NOVA ORI­ENT 2012 już 13 kwiet­nia 4 kwiet­nia 2012

Już w przyszłym tygod­niu Katow­ice i Chorzów opanuje Taniec Brzucha. Impreza zacznie się w piątek – 13 kwiet­nia. W pro­gramie między innymi wybory MISS BEL­LY­DANCE 2012r, pokazy tańca czy wys­tęp wiru­jącego der­wisza KIMO – znanego z pro­gramu „Mam tal­ent”. Bab­ska Sile­sia objęła patronat medi­alny nad tym wydarzeniem.

czy­taj dalej

Zielona wyspa… na Śląsku! 28 marca 2012

Pier­wszy dzień wiosny obfi­tował w zielone wydarzenia. Mari­acka w Katow­icach zamieniła się w proeko­log­iczny dep­tak, na którym prowad­zono warsz­taty z zakresu seg­re­gacji odpadów czy odnaw­ial­nych źródeł energii. Wiosnę przy­wital­iśmy też w sposób muzy­czny w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Tau­ron Zielona Wyspa Śląsk, bo w ramach tej inic­jatywy podzi­ało się tak wiele, to pro­jekt który już czwarty raz łamie stereo­typ szarego Śląska…

czy­taj dalej

Bab­ska Sile­sia przyłącza się do „Portretu Ślązaka”! 27 marca 2012

Portret Ślązaka to dwud­niowa akcja fotograficzna mająca na celu stworze­nie bezprece­den­sowego, eklek­ty­cznego portretu współczes­nych mieszkańców naszego województwa.

czy­taj dalej

Fotorelacja z akcji “Mamo, Tato!Spędź ze mną czas”.!! 25 marca 2012

czy­taj dalej

Ura­towana od rzeźni Drumla mieszka w Sos­nowcu 16 marca 2012

Ekolodzy z Klubu Gaja zapraszają na dwie wys­tawy. Ekspozy­cja o efek­tach Święta Drzewa – w całej Polsce i zagranicą – będzie pokazy­wana w Rudzie Śląskiej. W ubiegłym roku okazały dąb Goduli (z Rudy Śląskiej) znalazł się w finale konkursu Klubu Gaja – Drzewo Roku, który moty­wuje wspól­noty lokalne w całej Polsce do rozpoz­nawa­nia i pro­mocji drzew o wyjątkowym znacze­niu w his­torii i życiu codzi­en­nym mieszkańców. Wys­tawę będzie można oglą­dać do 30 marca.

czy­taj dalej

Katow­ice– najpiękniejszym miastem świata? 9 marca 2012

Katow­ice przeszły do kole­jnego etapu konkursu orga­ni­zowanego przez fun­dację New7Wonders na sie­dem najpiękniejszych miast na świecie

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.