Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Już taki jestem– ZIMNY DRAŃ 2 marca 2012

Trudno mu się oprzeć – mroczny urok, powś­ciągli­wość, fas­cynu­jący styl życia. Ona oczarowana jego siłą, w porywach namięt­ności jest w stanie poświę­cić wszys­tko, by z nim być. To dlat­ego zawsze kobi­ety zakochi­wały się w Bohu­nie a nie w Skrzetuskim.

czy­taj dalej

Taneczny Flash Mob w Katow­icach! 24 lutego 2012

Jeżeli stolica wojew­ództwa śląskiego kojarzy Ci się wyłącznie z szarymi uli­cami i wydoby­ciem węgla, to już 25 lutego zaczniesz postrze­gać Katow­ice inaczej. Dołącz do nas i udowod­nij, że Katow­ice to miasto dobrej, tanecznej zabawy dla każdego.

czy­taj dalej

Jacek Bożek w Klu­bie Myśli Eko­log­icznej 20 lutego 2012

Jutro o 17:30 w Klu­bie OKO MIASTA w Katow­icach goś­ciem drugiego spotka­nia Klubu Myśli Eko­log­icznej będzie Jacek Bożek – pol­ski dzi­ałacz na rzecz ochrony środowiska, założy­ciel i lider Klubu Gaja.

czy­taj dalej

Kreaty­wne randki część V — Z port­felem. 13 lutego 2012

Dziś ostat­nia część– Kreaty­wnych ran­dek. Tym razem mamy propozy­cje, dla tych, którzy mają zamiar trochę wydać.

czy­taj dalej

Kreaty­wne randki część IV — Akty­wna 10 lutego 2012

Były już tanie, roman­ty­czne i spon­tan­iczne — teraz czas na AKTY­WNE RANDKI

czy­taj dalej

Kreaty­wne randki część III — Spon­tan­iczna 9 lutego 2012

Spon­tan­icznie? Dlaczego nie! Dziś kole­jna część pod­powiedzi, jak niewiele potrzeba, żeby miło spędzić czas.

czy­taj dalej

Kreaty­wne randki — część II — Tania 8 lutego 2012

czy­taj dalej

Kreaty­wne Randki– część I — Roman­ty­czna 7 lutego 2012

Walen­tynki – święto czer­wonych ser­duszek i kic­zowatych mis­iów. Dzień, w którym trzeba kochać i który koniecznie trzeba kry­tykować, bo jak nie, to dzi­wnie na człowieka patrzą. A my, trochę na przekór, trochę z powodu zdrowego rozsądku, ani nie kry­tyku­jemy ani nie gubimy odd­echu w szale uniesień. Po prostu. Święto jak święto. Można obchodzić, ale nie trzeba.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Ciekawych Świata w Chor­zowie 26 sty­cz­nia 2012

Wiz­yta córki Alfreda Szk­larskiego – Bar­bary, pokazy filmów poświę­conych pis­ar­zowi, prelekcje podróżników z naj­dal­szych zakątków świata, kon­certy muzyki indyjskiej i słowiańskiej to tylko niek­tóre z atrakcji, które miały miejsce w Chor­zowie pod­czas Fes­ti­walu Ciekawych Świata im. Alfreda Szk­larskiego. Na tym niezwykle ciekawym obecne byłyśmy także my!

czy­taj dalej

Internerowa dzi­urka od klucza– Podglą­dactwo 2 marca 2012

W szczeli­nach źrenic kryje się cieka­wość. Ale jak wyz­naczyć granice podglą­da­nia w rzeczy­wis­tości, w której wszędzie go pełno? Mam na myśli kamerki inter­ne­towe. Zaglą­dam sobie to tu to tam. Roz­grzesza mnie myśl, że odbywa się to w postaci czys­tego wojeryzmu turysty­cznego– czyli niezdrowego podglądactwa.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.