Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Ślub i wesele tworzą ludzie i emocje 9 sty­cz­nia 2014

W dobie wyszukanych ślubów i wesel bardzo trudno odnaleźć siebie i swoją wizję na ten wyjątkowy, wymar­zony dzień. Aż nagle okazuje się, że są Pary, które w niebanalny sposób potrafią stworzyć w zwycza­jnym miejscu niezwycza­jny kli­mat. Niepotrzebne im są lśniące nowoś­cią i przepy­chem miejsca czy też luk­su­sowe limuzyny — odna­j­dują siebie w prostych, rzeczy­wistych for­mach blis­kich rodzinie, siel­skości, folkowi i naturze. Nieby­wałe i niespotykane.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Zapiekanka z rzepy, ziem­ni­aków i boczku pod besza­melem 7 sty­cz­nia 2014

Rzepa nadal w natar­ciu! Dziś pod postacią lekko przy­węd­zonej zapiekanki. Kiedyś, szper­a­jąc po internecie, wpadł mi w oko właśnie przepis na zapiekaną rzepę, ale nie mogąc namierzyć pier­wow­zoru, postanow­iłam z zas­tanych skład­ników skom­pi­lować coś sama. I wyszła ta wyborna rzecz, która zde­cy­dowanie prze­rosła moje oczeki­wa­nia, staw­ia­jąc rzepę w szeregu moich (obec­nie) ulu­bionych warzyw. Zapiekanka ta stanow­iła dodatek do piec­zonego mięsa i spisała się w tym zestaw­ie­niu na piątkę.

czy­taj dalej

Wul­gar­yzmy nasze powszed­nie 2 sty­cz­nia 2014

Dziś wul­garny, prosty język spotkać można bardzo często – przek­lina niemal każdy, a nie­zlic­zoną iloś­cią form słów takich jak „kurwa”, „chuj” czy „pier­dolić” wyrazić da się chyba wszys­tko. Wyobraź­nia Polaków w tym względzie jest nieogranic­zona: wystar­czy coś do pod­stawy dodać, coś odjąć czy zmienić, by rodz­ina wyrazów uległa pow­ięk­sze­niu o nowe części mowy, formy i odmiany.

czy­taj dalej

Oczarowani magią świąt 20 grud­nia 2013

Okres przedświąteczny to czas, w którym han­del święci tri­umfy. Wyko­rzys­tu­jąc magię świąt marki i sklepy oczarowują klien­tów, by ich port­fele chudły, a reklamówki i torby pęcz­ni­ały. Warto więc przed wyjś­ciem na świąteczne zakupy poz­nać zak­lę­cia, za pomocą których chce się nas oczarować.

czy­taj dalej

Na szczy­cie żenady. „War­saw Shore — Ekipa z Warszawy” 19 grud­nia 2013

Są w życiu chwile, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wtedy właśnie okazuje się… że jed­nak może.” Nie mogłabym przy­wołać na myśl cytatu trafniej odd­a­jącego stan pol­skiej telewizji. Prze­brnęliśmy przez wiele: „Roz­mowy w toku”, stanow­iące miejsce spotkań najwięk­szych dzi­wadeł z całego kraju; mało ambitne seri­ale, żenu­jące real­ity show, przetr­wal­iśmy nawet wysyp odz­nacza­ją­cych się wybitną grą aktorską i porusza­ją­cymi sce­nar­iuszami pro­gramów paradoku­men­tal­nych. I gdy wielu z nas zapewne pomyślało, że nic, co nam ser­wują, nie będzie trud­niejsze do przełknię­cia — wtedy na scenę wkroczyła Ekipa z Warszawy.

czy­taj dalej

Krew i mleko: Orzechy w karmelu 18 grud­nia 2013

W stróżańskiej hac­jendzie moich Rodz­iców orzech w tym roku obrodził co nie miara. Gdzie się nie postaw­iło stopy, sły­chać było w trawie charak­terysty­czne „chrup­nię­cie” łamanej łupiny. Takie świeże, wilgo­tne i brudzące palce pod­czas zdziera­nia w pocie czoła nawet reszteczki gorzkiej skórki są narko­ty­cznie wcią­ga­jące. Ostat­nio siedzi­ałam na ziemi wśród stosu orzechów, jak okiem sięgnąć, i zapamię­tale wyłuski­wałam słod­kie kawałeczki, cho­ciaż i kolor, i ból mych pal­ców, wołały o pom­stę do nieba. Niestety, nie mogłam się powstrzymać.

czy­taj dalej

Niebanalny pierś­cionek zaręczynowy 17 grud­nia 2013

Sobotni wieczór. Sabat czarownic, czyli trady­cyjne bab­skie spotkanie z dziew­czy­nami z liceum. Bach! Kaśka się zaręczyła! „Och, cud­ownie, grat­u­lacje, nareszcie” – wyrywamy sobie rękę Kaśki i oglą­damy pierś­cionek, który jest… hmmm… łudząco podobny do tego, który Michał dał Marysi, a Tomek Karolinie…

czy­taj dalej

Gdy skarb trafia do kosza, czyli o marnowa­niu żywności 16 grud­nia 2013

Wsta­jesz rano, się­gasz po kanapkę z szynką i żółtym serem, gorącą herbatę i gazetę. Już z pier­wszym kęsem uświadami­asz sobie, że z Twoim śniadaniem jest coś nie tak, więc bez zas­tanowienia wyrzu­casz je do kosza. Oczy­wiś­cie, jak mogłeś zapom­nieć, szynka zdążyła się już dawno przeter­mi­nować, a chleb zro­bił się czerstwy. Trudno, kupisz nowe.

czy­taj dalej

Wełną otu­lone. Świąteczne dzi­ała­nia w Cieszynie 11 grud­nia 2013

Lubimy, gdy zimą jest ciepło i przytulnie. Jaki inny mate­riał sprawdzi się lep­iej niż wełna? Dlat­ego moty­wem prze­wod­nim tegorocznej edy­cji cieszyńskiego fes­ti­walu „Zapro­jek­tuj Święta” jest wełna. W warsz­tat­ach, hap­peningach, spotka­ni­ach i pokazach można będzie wziąć udział już 15 grud­nia 2013 r.

czy­taj dalej

Lampa sto­jąca — jak wybrać tę najlep­szą? 9 grud­nia 2013

Lampa sto­jąca to jeden z tych ele­men­tów wys­troju, który pozwala na nieby­wałą swo­bodę aranża­cyjną. Wciąż się nią zach­wycamy, bo jest zarówno prak­ty­czna, jak i deko­ra­cyjna. Szuka­jąc odpowied­niego mod­elu, warto zas­tosować się do kilku prostych wskazówek.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.