Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Styl życia

Czechowice-​Dziedzice mają swoją galerię! Otwar­cie Starej Kablowni 18 października 2013

Już 24 października 2013 r., o godz. 9.00, odbędzie się wielkie otwar­cie Cen­trum Hand­lowego Stara Kablow­nia w Czechowicach-​Dziedzicach. Zna­jdziemy tam kilka­dziesiąt sklepów znanych marek, hiper­mar­ket oraz mul­ti­kino, kręgiel­nię i… browar!

czy­taj dalej

Kul­tura śred­niowiecza: desery i słody­cze 17 października 2013

Nie wyobrażamy sobie dziś życia bez słody­czy – ciastek, czeko­lady, cukierków czy batoników. Są miłym dodatkiem do kawy, a deser po pysznym obiedzie jest uko­ronowaniem posiłku. Wiele z nas jest niemal od słod­kości uza­leżnionych i na stałe włącza je do codzi­en­nego jadłospisu. Trzeba przyz­nać, że mamy spore szczęś­cie – wybór w sklepach jest naprawdę ogromny, każda z nas zna­jdzie coś dla siebie. Musimy jed­nak pamię­tać, że czeko­lada w znanej nam dziś formie, zaczęła pojaw­iać się dopiero w wieku XIX. Wcześniej rad­zono sobie z potrzebą słod­kości inaczej, a początki państwa pol­skiego nie były obfite w tego typu atrakcje.

czy­taj dalej

Spełnij marze­nie chorej Oli­wki! 15 października 2013

Chora na białaczkę Oli­wka Gan­decka 27 października 2013 r. kończy 6 lat. Chorobę zdi­ag­no­zowano u niej w zeszłym roku we wrześniu. I tak się potoczyło… Dziesiątki badań, chemia, mnóstwo leków… Dla tak małego dziecka to czas naprawdę trudny, pełen bólu i stra­chu. Jed­nak mimo wielu cier­pień Oli­wka jest piękną i pogodną istotką, a także nadzwyczaj mądrą dziew­czynką! Marzy, by otrzy­mać jak najwięcej kartek pocz­towych na urodziny, co każda z nas może pomóc jej osiągnąć!

czy­taj dalej

Wakacje jak z bajki? Blaski i cie­nie biur podróży 14 października 2013

Już wkrótce zacznie się okres, kiedy biura podróży zaczną nas zasypy­wać waka­cyjnymi ofer­tami. I tu sta­jemy przed dyle­matem: spędzić urlop w Polsce, nad morzem, w górach, a może w „ciepłych kra­jach”? Nieza­leżnie od miejsca każda z nas prag­nie, żeby to był udanie spęd­zony czas, szczegól­nie kiedy wybier­amy się na wyjazd z naszymi pociechami. A co, kiedy biuro podróży nie dotrzy­muje warunków umowy lub bankru­tuje, zostaw­ia­jąc nas samych sobie?

czy­taj dalej

TY CHYba czy­tasz”, czyli bookcross­ing po tysku! 9 października 2013

TY CHYba czytasz?” — pod takim hasłem już w najbliższą sobotę (12 października 2013 r.) rusza miejska kam­pa­nia propagu­jąca książki i czytel­nictwo w Tychach, czyli „Bookcross­ing po tysku”. Bookcross­ing to idea nieod­płat­nego przekazy­wa­nia książek, poprzez pozostaw­ianie ich w miejs­cach pub­licznych, po to, by znalazca mógł je przeczy­tać i przekazać dalej.

czy­taj dalej

Lady Aus­tralia. Rusza kole­jna odsłona Fes­ti­walu „Opinie”! 8 października 2013

II Żorski Fes­ti­wal Podróży i Nauki OPINIE rozpoczyna się już dziś (9 października) i potrwa do 13 października 2013 r. Współczesny świat to cią­gle zmi­any, migracje, przemieszczanie się lud­ności. Dziś każdy może spakować swój ple­cak czy wal­izkę i prze­nieść się do innych kra­jów. Pod­czas Fes­ti­walu uczest­nicy w ciekawy i przy­jemny sposób poz­nają różnorod­ność kul­tur­ową świata. Tym razem tem­atem prze­wod­nim jest Aus­tralia. Bab­ska Sile­sia z przy­jem­noś­cią patronuje temu wydarzeniu!

czy­taj dalej

Ciasto marchewkowe — przepis na zdrowie, urodę i pyszny smak! 7 października 2013

W dzisiejszych cza­sach chyba każda z nas chce wyglą­dać pięknie, szczupło i młodo. Katu­jemy się dietami, rezygnu­jemy z przy­jem­ności, a każdy nowy dzień jest pełen wyrzeczeń. Tylko po co? Wystar­czy prze­cież mądrze wybierać! Zdrowe odży­wianie wcale nie musi być nudne i monot­onne. Wbrew pozorom, nie musi być ono także dro­gie! Nawet nie zda­jemy sobie sprawy, jakie bogactwa kryją w sobie niek­tóre tanie i ogóln­o­dostępne skład­niki. Ciasto marchewkowe znane jest w wielu wer­s­jach. Ta – odrobinę odchud­zona, pełna wit­a­min, min­er­ałów i błon­nika — ide­al­nie nada się jako zdrowa przekąska do kawy czy na drugie śniadanie. Zad­baj o siebie także od środka!

czy­taj dalej

Chwasty” w nowej, ślub­nej odsłonie 3 października 2013

Jeśli jesteś już zmęc­zona nie­zlic­zonymi godz­i­nami poszuki­wań swo­jego ory­gi­nal­nego buki­etu ślub­nego, spójrz, co dzika, niekul­ty­wowana przy­roda ma do zaofer­owa­nia. Okazuje się, że skromne rośliny zielne nie ustępują wdz­iękiem egzo­ty­cznym przy­byszom z drugiego końca świata. Panny Młode, które cenią sobie pros­totę i nat­u­ral­ność, zna­jdą w nich nie tylko nietuzinkowość, ale być może i nutkę wyszukania.

czy­taj dalej

Śred­niowiecze — dałam się uwieść! 2 października 2013

Zaczęło się od zmęczenia wsze­chobec­nym poś­piechem, zgiełkiem i szarą rzeczy­wis­toś­cią. Szuka­jąc ucieczki, natknęłam się na coś, co skrycie fas­cynowało mnie prze­cież od dawna – śred­niowiecze! Kli­mat, atmos­fera, magia epoki wciągnęły mnie na dobre. Stroje, muzyka, kuch­nia, oby­czaje – wszys­tko takie inne, ekscy­tu­jące! Szuka­jąc, czy­ta­jąc i szper­a­jąc w sieci, tylko karmiłam swój zach­wyt i zaciekaw­ie­nie. Aż w końcu… no właśnie! Zatopiłam się w rekon­strukcji his­to­rycznej i dzi­ałal­ności w Ruchu Rycerskim.

czy­taj dalej

Słynni podróżnicy w Żorach 30 wrześ­nia 2013

Sto­warzysze­nie Mal­oka — orga­ni­za­tor 2. Żorskiego Fes­ti­walu Podróży i Nauki — zaprosiło do udzi­ału w wydarze­niu podróżników Annę i Krzysztofa Kobusów, którzy już 12 października 2013 r. przed­stawią uczest­nikom prezen­tację „Namibia. 9000 km afrykańskiej przy­gody”. Warto zaz­naczyć, że Kobu­sowie na swoje wyprawy biorą także dzieci. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem Fes­ti­wal. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.