Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

622 upadki” w Galerii Szyb Wil­son 24 czer­wca 2013

622 upadki” to spek­takl Grupy Tańca Współczes­nego (Szkoła Tańca Nova), który już dziś wiec­zorem (24 czer­wca) można będzie obe­jrzeć w katow­ick­iej Galerii Szyb Wil­son. Pro­jekt został stwor­zony w opar­ciu o tekst powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza — „622 upadki Bunga czyli Demon­iczna Kobieta”.

czy­taj dalej

Stworzy wzór na oczach zwiedza­ją­cych. Izabela Ołdak przed wernisażem 21 czer­wca 2013

29 czer­wca będzie miał miejsce wernisaż dzieła Izabeli Ołdak w katow­ick­iej Galerii Sztuki Współczes­nej BWA. Artys­tka jed­nak już wcześniej zacznie stwarzać niesamow­ity, wijący się wzór, który za zadanie ma odnosić nasdo początku i końca, do niszczenia i stwarza­nia. W dni­ach 27 — 29 czer­wca będzie można obser­wować ją przy pracy.

czy­taj dalej

Brzmie­nie harfy w Pszczynie 19 czer­wca 2013

22 czer­wca, w pszczyńskim Muzeum Zamkowym, odbędzie się kon­cert har­fowy Anny Tre­fon i uczniów Ewy Jaślar — Wal­ick­iej. Będzie to znakomita okazja do wysłucha­nia pięknych utworów w har­fowej aranżacji.

czy­taj dalej

Wieczór z bałkańską komedią 18 czer­wca 2013

Na początek lata doskon­ały może okazać się… wieczór z bałkańską komedią! 22 czer­wca, w tarnogórskim kinie Olbrzym, będziemy mogli w przy­jem­nej atmos­ferze obe­jrzeć dwie kome­die: „Śmierć człowieka na Bałkanach” i „Prze­wod­nik po Bel­gradzie z piosenką weselną i pogrzebową”.

czy­taj dalej

Industrial” — fotografie Zadory w Ryb­niku 17 czer­wca 2013

Indus­trial” to tytuł wys­tawy, która zbiera kilka cykli fotograficznych Jarosława Zadory w całość. Ele­menty indus­tri­al­nej infra­struk­tury, uję­cia budynków i miejskie detale to tem­atyka prac, które można zobaczyć do 30 czer­wca w ryb­nick­iej Galerii Smolna.

czy­taj dalej

Kobi­eta a reli­gia, czyli „Zacisze”. Prace Judyty Bernaś 14 czer­wca 2013

Zacisze” to cykl prac Judyty Bernaś, które mają skła­niać do reflek­sji między innymi nad sacrum i pro­fanum, nad miejscem kobi­ety we współczes­nej religii, nad między­ludzką intym­noś­cią. Prace można oglą­daćdo końca czer­wca w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

czy­taj dalej

6. Art­Noc – Gli­wicka Noc Otwartych Galerii 12 czer­wca 2013

Pro­gramem, pęka­ją­cym w szwach od różnych wydarzeń nie tylko artysty­cznych, pochwalić się mogą orga­ni­za­torzy szóstej już Art­Nocy, czyli Gli­wick­iej Nocy Otwartych Galerii. 15 czer­wca do późnych godzin za darmo będzie można zobaczyć zbiory ponad 30 różnego typu placówek kul­tury. Pon­adto odby­wać się będą warsz­taty, a wydarze­niu towarzyszy konkurs z cen­nymi nagrodami.

czy­taj dalej

Dorian” — proza Wilde’a w nowej aranżacji 12 czer­wca 2013

Teatr ZL zaprasza na mon­odram „Dorian” w reży­serii Ewy Wyskoczyl, ze znakomi­tym Piotrem Tro­janem w roli tytułowej, który będzie miał miejsce 1516 czer­wca, w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury. Fabuła spek­taklu naw­iązuje oczy­wiś­cie do dzieła Oskara Wilde’a — „Portretu Dori­ana Graya”. Przed­staw­ie­nie dedykowane jest wid­zom dorosłym.

czy­taj dalej

3. Urodziny Mari­ack­iej już wkrótce! 11 czer­wca 2013

W dni­ach 12 — 14 czer­wca odbędą się 3. Urodziny Mari­ack­iej, które będą okazją do wzię­cia udzi­ału w licznych kon­cer­tach. Różné rodzaje muzyki, która zna­jdzie się na urodz­i­nach, zag­waran­tują zabawę każdemu. Będzie m.in. Cała Góra Bar­winków, Sile­sian Soundsys­tem, Joka (Kaliber 44), Tilt & Tomek Lipiński.

czy­taj dalej

Tajem­nica tryptyku” — fotografie Zbig­niewa Pod­si­adło 10 czer­wca 2013

Tajemn­ina tryp­tyku” to zestawy zdjęć wybit­nego fotografa, Zbig­niewa Pod­si­adło. Obrazy, ujęte w tryp­tyk, przekazują częs­tokroć więcej, niż gdyby były eksponowane same… Wys­tawę będzie można oglą­dać od 13 czer­wca. W tym dniu nastąpi jej otwar­cie, a także spotkanie z autorem zdjęć.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.