Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

W cie­niu czarnego dia­mentu: Igor Volk 7 czer­wca 2013

2013 roku miała miejsce między­nar­o­dowa pre­miera wyjątkowego teledysku „Labyrinth” Igora Volka. Wyjątkowego, bo w jego pow­stanie zaan­gażowane były osoby ze Śląska. Także śląskie scenerie brały w nim udział. Sce­nar­iuszem i reży­serią zajął się Dawid Kręp­ski – jeden z najważniejszych reży­serów młodego pokole­nia. Autorem zdjęć jest MichałPukowiec, związany z kierunk­iem oper­a­torskim WRiTV Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach

czy­taj dalej

Niespoko­jne odbi­cie. XIX-​wieczne fotografie von Bland­owskiego 6 czer­wca 2013

Niespoko­jne odbi­cie” to tytuł wys­tawy fotografii Wil­helma von Bland­owskiego, która trwa w Czytelni Sztuki Muzeum w Gli­wicach do końca lipca. W jej ramach możemy oglą­dać bogate zbiory zdjęć Bland­owskiego, który był bar­wną postacią, osi­adłą po pełnym przygód życiu w rodzin­nych Gliwicach.

czy­taj dalej

Moje sztejtełe” — Żydowska muzyka w Sos­nowcu 5 czer­wca 2013

Pię­kno żydowskiej muzyki w Sos­nowcu wydobędą już 14 czer­wca Dagna Stankiewicz i klezmer­ski zespół Tomasza Krezy­mona. Pod­czas kon­certu „Moje sztejtełe” usłyszymy żydowskie piosenki w ciekawych, porusza­ją­cych i pory­wa­ją­cych interpretacjach.

czy­taj dalej

Rezy­den­tki. Portrety kobiet autorstwa Jędryk-​Czarnoty 4 czer­wca 2013

W Muzeum Zagłębia w Będzinie trwa wys­tawa prac Ewy Jędryk-​Czarnoty, które w piękny, zmysłowy sposób przed­staw­iają kobi­ety. Autorka jest malarką, która tworzy od lat, a wys­tawa prezen­towana jest w będz­ińskim muzeum pod tytułem „Rezydentki”.

czy­taj dalej

Czesto­chowa: Zakopower zagra z orkiestrą sym­fon­iczną 3 czer­wca 2013

Miłośników zespołu Zakopower na pewno ucieszy fakt, że ta rewela­cyjna pol­ska grupa, która z wielkim wyczu­ciem połączyła góral­skie dźwięki z nowoczes­nym brzmie­niem, zagra razem z orkiestrą sym­fon­iczną już 14 czer­wca, w częs­to­chowskiej Fil­har­monii, na zakończe­nie 68. sezonu artystycznego.

czy­taj dalej

Piotr Rogucki w Bytomiu 31 maja 2013

Każdy miłośnik piosenki poe­t­y­ck­iej będzie miał okazję wziąć udział w kon­cer­cie Pio­tra Roguck­iego, w ramach Fes­ti­walu Piosenki Poe­t­y­ck­iej „Kwiaty na kamieni­ach” już 16 czer­wca. W Bytom­skim Cen­trum Kul­tury artysta, będący wokalistą Comy, zna­jdzie się w cen­trum wielkiego widowiska…

czy­taj dalej

Spacer Polesie” — wystawa prac Marii Apoleiki 29 maja 2013

Cen­trum Pro­mocji Młodych zaprasza na wys­tawę młodej trójmiejskiej artys­tki, Marii Apoleiki, która w swoich pra­cach prezen­tuje jedną z bardziej specy­ficznych dziel­nic Łodzi. Z miastem tym Apoleika jest obec­nie związana i to do niego odnoszą się jej artysty­czne dzi­ała­nia. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 31 maja.

czy­taj dalej

Chwałow­icki Dzień Dziecka 29 maja 2013

Dom Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach zaprasza wszys­tkie dzieci z rodzi­cami w niedzielę 2 czer­wca 2013 r. o godz.16.00 na “Chwałow­icki Dzień Dziecka”.

czy­taj dalej

Pur­purowo w Mysłow­icach 28 maja 2013

Pur­pura jest mysłowicko-​chorzowskim zespołem rock­owym, który pow­stał w połowie 2012 roku, inspiru­jąc się takimi sławami jak na przykład Eric Clap­ton czy Hunter. Nie unikają ciekawszych brzmień, nie chcą się zamykać na nowe doświad­czenia. W ich kon­cer­cie będzie można wziąć udział już 31 maja, na Rynku Starego Miasta w Mysłowicach.

czy­taj dalej

Górnośląza­czka znów została solistką Czerwono-​Czarnych 27 maja 2013

Agnieszka Wajs, odtwór­czyni tytułowej roli w przed­staw­ie­niu „Karin Stanek”, wys­tąpi 23 czer­wca na krakows­kich Wiankach jako solistka Czerwono-​Czarnych. Zaśpiewa piosenki z reper­tu­aru Karin, które dzięki roli w mon­odramie opanowała do perfekcji.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.