Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Echeneis” — obrazy Mał­gorzaty Małek 12 lutego 2013

Gale­ria Ateneum zaprasza 15 lutego o godz. 18.00 na wernisaż wys­tawy malarstwa Mał­gorzaty Ech­eneis Małek, która ma być zachętą do odczy­ty­wa­nia tajem­nic, zawartych w pra­cach artystki.

czy­taj dalej

Natalia Kukul­ska akusty­cznie na Walen­tynki 11 lutego 2013

Walen­tynki to nie tylko święto miłości i wszys­t­kich zakochanych, ale też okazja do wzię­cia udzi­ału w licznych kon­cer­tach i imprezach. Dobrą propozy­cją jest ta od Domu Kul­tury w Ryb­niku — Niedobczy­cach, który zaprasza na akusty­czny kon­cert Natalii Kukul­skiej. Odbędzie się on oczy­wiś­cie już 14 lutego.

czy­taj dalej

Karin Stanek powraca na scenę. Wygraj zaprosze­nie na spek­takl! 8 lutego 2013

W ponad pół wieku od spek­taku­larnego debi­utu Karin Stanek pow­staje mon­odram, w którym Agnieszka Wajs brawurowo wciela się w postać pier­wszej pol­skiej „rok­endrolówy”. Prapremierowy pokaz odbędzie się 22 lutego 2013 w Teatrze Korez.

czy­taj dalej

Film japoński, ale plakat pol­ski 8 lutego 2013

Gale­ria Przy­tyck, mieszcząca się w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury, zaprasza na wys­tawę „Pol­ski plakat — japoński film”, która prezen­tuje kolekcję plakatów, stwor­zoną przez Muzeum Sztuki i Tech­niki Japońskiej „Mang­gha”. Ekspozy­cję możemy oglą­dać do 24 lutego.

czy­taj dalej

Rodzinne spotka­nia z teatrem w Wodzisławiu 7 lutego 2013

Rodzinne spotka­nia z teatrem” to cykl comiesięcznych spek­takli, które dedykowane są zarówno dzieciom, jak i ich rodz­i­com. Kole­jne spotkanie już 24 lutego, a pod­czas niego obe­jrzymy spek­takl „Fab­ryka dziecię­cych marzeń”.

czy­taj dalej

One” — prace młodych artys­tek w Bytomiu 6 lutego 2013

Do 26 lutego potrwa wys­tawa prac młodych artys­tek: Katarzyny Lamik i Mai Maciejko, którą można oglą­dać w galerii bytom­skiej Agory. Będzie świeżo i… bardzo kobieco, bo panie w swo­jej twór­c­zości sku­pi­ają się na naświ­et­la­niu kobiecej tożsamości. W Galerii na Poziomie będziemy mogli zobaczyć fotografię, malarstwo, kolaż…

czy­taj dalej

Muzyka włos­kich dworów i ulic Hisz­panii w Katow­icach 5 lutego 2013

Muzyka XVIII-​wiecznych dworów włos­kich i ulic Hisz­panii rozbrzmi już 24 lutego w ramach „Barokowych Five O’Clocków” — cyklu imprez, które pro­mują naj­ciekawszych wykon­aw­ców muzyki barokowej w najbardziej intere­su­ją­cych wnętrzach Katowic. Tym razem zagrają i zaśpiewają Juli­eta González – sopran, kas­tani­ety, i Anna Wik­to­ria Swo­boda – teorba, gitara barokowa.

czy­taj dalej

Dni z kinem Akiry Kuro­sawy w Tarnows­kich Górach 4 lutego 2013

Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na przegląd twór­c­zości Akiry Kuro­sawy, który odbędzie się w Kinie Olbrzym, w 15. rocznicę śmierci tego znanego reży­sera. Będziemy mieli okazję przy­pom­nieć sobie najbardziej znane dzieła Kuro­sawy, takie jak np. „Poje­dynek w ciszy” czy „Rashomon”.

czy­taj dalej

Ama czyli mitolo­gie jed­ności. Wys­tawa 1 lutego 2013

Ama – mitolo­gie jed­ności” to inter­dyscy­pli­narna wys­tawa Agnieszki Zawadzkiej i Roberta Rabieja, której wernisaż będzie miał miejsce już 1 lutego, o godzinie 19.00, w Muzeum Częstochowskim.

czy­taj dalej

Fotograficzny auto­portret gim­naz­jal­isty 31 sty­cz­nia 2013

Jak postrze­gają samych siebie gim­naz­jal­iści? Jak żyją, co lubią robić, jaki jest ich świat? Na te pyta­nia odpowiedzi może udzielić wys­tawa „Auto­portret gim­naz­jal­isty” , której wernisaż odbędzie się już 7 lutego w Mysłowicach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.