Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Łzy w Wodzisławiu — kon­cert 30 sty­cz­nia 2013

Kto nie zna takich hitów jak „Agnieszka”, „Nar­cyz” czy „Oczy sze­roko zamknięte”? Już 8 lutego zespół Łzy wykona te i wiele innych piosenek w Wodzisławskim Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

Śląskie imag­i­nacje Jarosława Kass­nera 29 sty­cz­nia 2013

Ślon­skie imag­i­na­cyje” to tytuł wys­tawy prac Jarosława Kass­nera, którą będziemy mogli zobaczyć w Miejskim Domu Kul­tury Szopienice-​Giszowiec już od 4 lutego. Wys­tawa potrwa równy miesiąc.

czy­taj dalej

Mix­tape 2013 – Cuefx Band z pier­wszą EP-​ką 28 sty­cz­nia 2013

Mix­tape 2013. I można by powiedzieć: wresz­cie. Wresz­cie, bo serca śląskiej pub­liczności udało im się pod­bić już jakiś czas temu. Bo ich kawałek znalazł się już na drugiej części kom­pi­lacji Seale­sia, prezen­tu­jącej naj­ciekawszych śląs­kich artys­tów. Bo mieli okazję wys­tąpić na sce­nie fes­ti­walu Tau­ron Nowa Muzyka i Dni Katowic udowad­ni­a­jąc, że to her­me­ty­czne i całkiem wyma­ga­jące granie równie dobrze, co w intym­nych wnętrzach klubów, prezen­tuje się w fes­ti­walowym plen­erze. Panie, Panowie — Cuefx Band.

czy­taj dalej

Pole Twór­czego (W) Raże­nia po raz dziewiąty 25 sty­cz­nia 2013

26 sty­cz­nia w Domu Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach odbędzie się po raz kole­jny Fes­ti­wal Pole Twór­czego (W)Rażenia. Tym razem muzykami, którzy pod­czas niego wys­tąpią, będą Grze­gorz Kloc (Rock & Gospel Project) i Piotr Płecha.
 

czy­taj dalej

Kamp! w katow­ick­iej Hip­nozie 24 sty­cz­nia 2013

Kamp! to pol­ski zespół, którego pier­wszy album pojawił się w listopadzie ubiegłego roku (2012). To kawał znakomitej elek­tron­iki, ale trzech muzyków nie poprzes­tało na tworze­niu od pod­staw. Zaczęli też przetwarzać i tak właśnie pow­stała ich wer­sja „Danc­ing shoes” Moniki Brodki. Ta nowain­ter­pre­tacja przyniosła im spory rozgłos, bo piosenka w ich inter­pre­tacji została wzbo­ga­cona o to „coś”… Kon­cert Kamp! w Katow­icach już 9 lutego!

czy­taj dalej

Jas­trzę­bie Zdrój — zdję­cia na 50-​lecie miasta 23 sty­cz­nia 2013

His­to­ria niejed­nego zdję­cia” jest wys­tawą fotografii Bolesława Dymińskiego, którą możemy oglą­dać jeszcze tylko do końca sty­cz­nia w Galerii Epi­cen­trum, w Jastrzębiu-​Zdroju. Wys­tawa pow­stała w ramach cyklu, który przewidziany został na 2013 rok jako sposób, by ucz­cić 50-​lecie miasta.

czy­taj dalej

John Porter w Ryb­niku 21 sty­cz­nia 2013

25 sty­cz­nia Ryb­nickie Cen­trum Kul­tury zaprasza na kon­cert Johna Portera z zespołem — uznanego artysty, który już w marcu wydaje kole­jną płytę: „Back in town”.

czy­taj dalej

Michalina Wawrzyczek-​Klasik kreuje przestrzeń — „Pomiędzy” 21 sty­cz­nia 2013

Wys­tawa Michaliny Wawrzyczek-​Klasik to okazja do obe­jrzenia wizji przestrzeni, którą kreuje artys­tka. „Pomiędzy” można oglą­dać w katow­ickim Rondzie Sztuki do 1 lutego.

czy­taj dalej

Metanoia czyli przemi­any — kon­cert w gli­wickim teatrze 17 sty­cz­nia 2013

Metanoia — Przemi­any” to kon­cert, który wykon­ają artyści znani ze sceny Gli­wick­iego Teatru Muzy­cznego. Odbędzie się on już 20 sty­cz­nia na gli­wick­iej sce­nie Bajka w Kinie Amok. Istotą wydarzenia jest ciągła przemi­ana wszys­tkiego we wszys­tko, którą dostrze­gali już ludzie starożyt­nego świata. Metanoia nato­mi­ast znaczy tyle, co odmi­ana intelek­tu­alna i odnowa duchowa…

czy­taj dalej

Urok pociągu na grafikach Karoliny Stanieczek 17 sty­cz­nia 2013

Pociągi pod spec­jal­nym nad­zorem” to wys­tawa prac Karoliny Stanieczek, które będzie można oglą­dać Muzeum w Raci­borzu już od 18 sty­cz­nia. Wtedy to, o godzinie 17.00, odbędzie się wernisaż, na który możę przyjść każdy pasjonat grafiki, pociągów i nie tylko!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.