Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Refleksyjny mara­ton ani­macji 27 grud­nia 2012

Gale­ria Przy­tyck zaprasza na bezpłatne pro­jekcje krótkome­trażowych filmów ani­mowany­ch­stu­dia Se-​ma-​for z Łodzi, które opowiadają o ludz­kich niedoskon­ałoś­ci­ach, marzeni­ach, snach i tęs­kno­tach. Będzie to więc świetna okazja do zapoz­na­nia się z ciekawymi produkcjami,a także do chwili refleksji.

czy­taj dalej

Dupery” — kobieca wys­tawa 20 grud­nia 2012

Dupery” to bardzo kobieca wys­tawa, na której zobaczymy zróżni­cow­ane prace sied­miu artys­tek, związanych z Częs­to­chową. Wernisaż już dziś, 21 grud­nia, o godzinie 19.00!

czy­taj dalej

Folk Regen­er­acja — trady­cja łączy się z nowoczes­noś­cią w Pszczynie 20 grud­nia 2012

Pszczyńska Folk Regen­er­acja Live to kon­cert, który odbędzie się 20 grud­nia w Pszczyńskim Cen­trum Kul­tury. Pod­czas niego na żywo wyko­nane zostaną utwory z płyty „Pszczyńska Folk Regen­er­acja”. Dodać należy, żę i płyta, i kon­cert są wyjątkowe, bo łączą w sobie nowoczesne aranżacje piosenek region­al­nych i ich trady­cyjne wykonanie.

czy­taj dalej

Teatr — miasto otwarte” — festiwal kul­tury i teatru 18 grud­nia 2012

Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury obchodzi swoje 15-​lecie! Z tej okazji odbywa się pier­wszy Tarnogórski Fes­ti­wal Teatralny „Teatr — miasto otwarte”. To doskon­ałe spek­takle teatralne, kon­certy i spotka­nia z auto­ry­te­tami wdziedzinie kul­tury i teatral­nej sztuki.

czy­taj dalej

Plakaty Krzysztofa Duck­iego — wernisaż i wys­tawa 18 grud­nia 2012

Już dziś (18 grud­nia) odbędzie się wernisażwys­tawy plakatów Krzysztofa Duck­iego. Ten ceniony artysta zaprezen­tuje swoje doko­na­nia, które będzie można oglą­dać do końca grud­nia w Miejskim Ośrodku Kul­tury w Jastrzębiu — Zdroju.

czy­taj dalej

Nas­tro­jowe kolę­dowanie po śląsku 18 grud­nia 2012

Już w piątek 21 grud­nia w Teatrze Korez odbędzie się gala finałowa konkursu na jed­noak­tówkę po śląsku, pod­czas której zostanie ogłos­zona decyzja jury. Najlep­sze prace będą czy­tane przez aktorów a reży­serowane przez Ing­mara Vil­lqista, Roberta Talar­czyka i Mirosława Nein­erta. Galę otworzy recital Joli Liter­skiej, która zaśpiewa świątecznie i nas­tro­jowo po śląsku. Poniżej zna­jdziecie dwa utwory, które wprowadzą Was w atmos­ferę tego koncertu.

czy­taj dalej

Inopoleku, czyli afrykaniza­cja Śląska — wys­tawa prac Alberta Christopha Recka 17 grud­nia 2012

Ener­gia, kolor, dynamika, dodatkowo wzmoc­nione afrykańskim słońcem to ide­alna propozy­cja na początek zimy. Gale­ria Szyb Wil­son zaprasza na wys­tawę malarstwa i rysunków Alberta Christopha Recka, artysty, którego życie podzielone było między kon­ty­nenty europe­jski i afrykański.
 

czy­taj dalej

Chary­taty­wny kon­cert zespołu Dżem 13 grud­nia 2012

W piątek 14 grud­nia, o godz. 19.00 Mega­club Katow­ice oraz zespół Dżem zapraszają na wyjątkowy, chary­taty­wny kon­cert dla podopiecznych Hos­picjum Cordis.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Brand New Music 10 grud­nia 2012

Brand New Music to fes­ti­wal, który będzie miał miejsce w dni­ach 11 — 14 grudnia,w katow­ick­iej Akademii Muzy­cznej. W jego ramach odbędą się trzy kon­certy, a także wykład i warsztaty.

czy­taj dalej

Wieczór Sztuk w Ryb­niku 7 grud­nia 2012

9 grud­nia w Domu Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach odbędzie się Świąteczny Wieczór Sztuk. Pod­czas niego będzie miało miejsce kilka wernisaży wys­taw malarstwa i fotografii, kon­cert i kier­masz roz­maitych pięknych rzeczy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.