Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Sła­womira Mrożka tango z samym sobą 21 sierp­nia 2012

Sła­womira Mrożka tango z samym sobą” — wystawę o tym tytule możemy oglą­dać w Miejskiej Bib­liotece w Sos­nowcu jeszcze tylko do końca tego miesiąca. Sła­womir Mrożek to postać ceniona nie tylko w Polsce, jego dra­maty są znane i gry­wane w teatrach na całym świecie.

czy­taj dalej

Zaczarowane fil­mowe lato 21 sierp­nia 2012

Bib­lioteka w Sos­nowcu zaprasza na jedną z ostat­nich pro­jekcji tego lata w cyklu “Kino w Bib­liotece na wakacje”, dedykowanym dzieciom. Tym razem starsze i młod­sze dzieci­aki będą mogły obe­jrzeć pier­wszą część ostat­niej przy­gody Har­rego Pottera.

czy­taj dalej

Hotel Babilon w CHTO 20 sierp­nia 2012

Cho­ciaż Hotel Babilon jest krymi­nal­nym mon­odramem, przed oczami widzów pojawia się gale­ria najróżniejszych postaci: każda z nich opowiada o incy­den­cie, jaki zdarzył się w tytułowym Hotelu, ze swo­jego punktu widzenia, swoim językiem i przez pryz­mat swoich prob­lemów. Cza­sami wydaje się, że to całkiem różné his­to­rie, ale niewąt­pli­wie łączy je wszys­tkie dra­mat spraw­czyni tego całego liryczno-​komiczno-​absurdalnego zamiesza­nia, Zuzany Kol­larovej, która próbowała zabić z miłości…

czy­taj dalej

Waka­cyjny Przegląd Przed­staw­ień w Chor­zowie 17 sierp­nia 2012

W chor­zowskim Teatrze Rozry­wki w ten week­end będziemy mogli obe­jrzeć „Klub kawalerów” Michała Bałuck­iego i „Łagodną” Fiodora Dos­to­jew­skiego. Przed­staw­ienia odbędą się w ramach Waka­cyjnego Przeglądu Przed­staw­ień i zre­al­i­zowane będą przez Teatr Pol­ski z Bydgoszczy.

czy­taj dalej

Próby” w Mag­a­zynie Ciekłego Powi­etrza 16 sierp­nia 2012

Na jed­nej ze scen chor­zowskiej Szty­garki będziemy mogli zobaczyć nieza­pom­ni­any spek­takl „Próby” Bogusława Scha­ef­fera w wyko­na­niu teatru Mikołaja Grabowskiego z Krakowa.

czy­taj dalej

Jethro Tull w Zabrzu 14 sierp­nia 2012

Już za kilka dni w zabrza­ńskim Domu Muzyki i Tańca odbędzie się kon­cert leg­en­darnego Jethro Tull. Warto dodać, że będzie to jedyne takie wydarze­nie w Polsce, bo Ian Ander­son ze swoim zespołem i spec­jal­nymi gośćmi tym razem zagra tylko w Zabrzu.

czy­taj dalej

Wood­bury­typia — dawnej fotografii czar 13 sierp­nia 2012

Jeszcze przez miesiąc Gale­ria Ciasna w Jastrzębiu-​Zdroju może poszczy­cić się nie lada wys­tawą. Fotografie, które w niej wiszą, to efekt pier­wszych w Polsce warsz­tatów wood­bury­typii, czyli dość specy­ficznego, dawnego sposobu wykony­wa­nia zdjęć.

czy­taj dalej

Weź swoje dziecko na wyprawę z Koziołkiem Matołkiem 10 sierp­nia 2012

W sobot­nie popołud­nie nasze dzieci będą mogły przeżyć nieza­pom­ni­ane przy­gody Koziołka Matołka, rusza­jąc w podóż razem z nim. „Koziołek Matołek i jego przy­gody” to propozy­cja muzy­cznej bajki, opartej na motywach komiksu, stwor­zonego przez Kor­nela Makuszyńskiego i mar­i­ana Walentowicza.

czy­taj dalej

Jedziemy z kul­turą! 9 sierp­nia 2012

W dni­ach od 8 do 11 sierp­nia 2012 roku, w pocią­gach Kolei Śląs­kich, real­i­zowana będzie akcja pro­mo­cyjna Region­al­nego Ośrodka Kul­tury w Katowicach.

czy­taj dalej

Fran­ciszek — błazen Pana Boga 8 sierp­nia 2012

10 sierp­nia Sto­warzysze­nie Teatralne Badów powraca z nowym spek­tak­lem “Błazen Pana Boga”, które będziemy mogli obe­jrzeć w Mag­a­zynie Ciekłego Powi­etrza. Fas­cynu­jące przed­staw­ie­nie będzie opowiadać o świę­tym Franciszku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.