Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

14. Letni Ogród Teatralny 25 czer­wca 2012

Już za par dni (1 lipca) po raz czter­nasty rusza w Katow­icach Letni Ogród Teatralny. Pod­czas waka­cyjnych week­endów będzie można obe­jrzeć ponad 20 spek­takli, kon­certów oraz bene­fis. Orga­ni­za­tor fes­ti­walu — Teatr Korez zaprasza widzów zarówno dorosłych, jak i dzieci do uczest­nictwa w kole­jnych wydarzeni­ach kul­tur­al­nych. Poniżej zna­jdziecie szczegółowy pro­gram festiwalu

czy­taj dalej

Od Bacha do Beat­lesów. Waka­cyjne kon­certy w Parku Koś­ciuszki 25 czer­wca 2012

Urząd Miasta Katow­ice oraz Cen­trum Kul­tury Katow­ice zaprasza do Parku Koś­ciuszki (aleja na lewo od pom­nika Tadeusza Koś­ciuszki) na Kon­certy Prom­e­nad­owe „Od Bacha do Beat­lesów 2012″. Muzyki może­cie posłuchać w każdą niedzielę lipca i sierp­nia od godz. 11.00. Wstęp wolny.

czy­taj dalej

Filmy na samotny wieczór 21 czer­wca 2012

Dziś kole­jna odsłona cyklu recen­zji Wiec­zory z filmem. Tym razem pole­camy Wam obrazy, które ide­al­nie nadają się na samotne wiec­zory przed telewiz­orem. Kiedy za oknem ulewa, w domu pusto, a Wy macie ochotę na chwilę relaksu i wyciszenia, spotka­j­cie się z bohat­erami filmów, które spec­jal­nie dla Was znalazła nasza fil­moz­naw­czyni Monika Gleindek.

czy­taj dalej

Cen­trum Kul­tury Katow­ice zaprasza 20 czer­wca 2012

Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. K. Boch­enek zaprasza Was na wys­tawy i spotka­nia. O szczegółach tych wydarzeń przeczy­ta­j­cie poniżej.

czy­taj dalej

Obe­jrzyj film z maluszkiem 19 czer­wca 2012

Z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Ojca Kino Helios w Katow­icach zaprasza rodz­iców wraz dziećmi na spec­jalny seans fil­mowy. Film „Jak urodzić i nie zwar­i­ować” może­cie obe­jrzeć ze swoim maluszkiem w sali spec­jal­nie dos­tosowanej do potrzeb dzieci i kom­fortu rodziców.

czy­taj dalej

Mis­tr­zostwa kina europe­jskiego — Kino nie kopie 15 czer­wca 2012

Od 8 do 30 czer­wca trwa impreza alter­naty­wna do Euro 2012 — Kino nie kopie. Jego celem jest stworze­nie bogatej oferty kul­tur­al­nej dla wszys­t­kich tych, którzy nie intere­sują się piłką nożną.

czy­taj dalej

Prapremiera w Teatrze Śląskim 14 czer­wca 2012

Dzisiaj o godz. 19.00 na sce­nie Teatru Śląskiego w Katow­icach odbędzie się prapremiera sztuki Pata Cooka pod tytułem „Podpucha”.

czy­taj dalej

Filmy na wieczór z facetem 14 czer­wca 2012

Film z ukochanym mężczyzną, to doskon­ały sposób na spędze­nie roman­ty­cznego wiec­zoru. Na co zde­cy­dować się, aby każde z Was było zad­owolone? Fil­moz­naw­czyni Monika Glein­dek wybrała dla Was obrazy szczegól­nie pole­cane właśnie na wieczór z facetem.

czy­taj dalej

18. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuk Per­for­maty­wnych A Part 13 czer­wca 2012

Fes­ti­wal A Part, który w tym roku trwać będzie od 15 do 25 czer­wca, jest między­nar­o­dowym przeglą­dem naj­ciekawszych zjawisk artysty­cznych z obszaru teatru autorskiego, niewer­bal­nego, ekspery­men­tal­nego, alter­naty­wnego i innowa­cyjnego, odby­wa­ją­cym się w Katow­icach i sąsied­nich miastach.

czy­taj dalej

Kody kul­tury — Inwazja diza­jnu 12 czer­wca 2012

13 czer­wca o godz. 18.00 w sali Teatru Korez w Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. Krystyny Boch­enek odbędzie się spotkanie dr hab. Irminą Koz­iną (Uni­w­er­sytet Śląski) oraz z Ewą Gołębiowską (dyrek­tor Zamku Cieszyn) pod tytułem „Inwazja dizajnu”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.