Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Hasiok w Lesie — fotorelacja i wywiad 23 kwiet­nia 2012

Za nami kole­jny rewela­cyjny kon­cert Hasioka w Leśniczówce. Kto był pewnie nała­pał energii na kilka najbliższych tygodni, a kogo zabrakło — niech żałuje i czeka na następny show.

czy­taj dalej

Hasiok w Leśniczówce– już jutro! 20 kwiet­nia 2012

Już w tą sobotę, 21 kwiet­nia, w chor­zowskiej Leśniczówce zagra zespół Hasiok! Dlaczego warto się tam pojawić? Ano dlat­ego, że Hasiok daje jedne z najlep­szych kon­certów na Śląsku.

czy­taj dalej

Kobi­ety Rock’a– część V 16 kwiet­nia 2012

Witam pięknie Panie, witam pięknie również Panów – gdyż doszły mnie słuchy, że i panów zain­tere­sował mój cykl. Dziś już piąty raz spo­tykam się z Wami w ramach serii o kobi­etach rocka. O ile moja cza­sem zawodna pamięć mnie nie myli, ostat­nio obiecałam Wam, że następny odcinek zacznę od przy­bliże­nia Wam syl­wetek dwóch zupełnie różnych perku­sis­tek. Zatem do dzieła!

czy­taj dalej

Szty­w­niak– niekoniecznie dla rozluźnienia 13 kwiet­nia 2012

czy­taj dalej

Fifidroki – pokrę­cony schizo­folk ze Śląska! 11 kwiet­nia 2012

Zbyt folkowi dla alter­natywy i zbyt alter­naty­wni dla sceny folkowej. Zbyt punkowi na fes­ti­wal pieśni ludowej i zbyt ludowi dla Jarocina. Poza­gatunkowi, bo liczy się ener­gia. Do tego elek­tryczni i elek­tron­iczni. Kto to taki? Fifidroki!!!

czy­taj dalej

Gale­ria W Domu– czyli wernisaże do rana i muzyka na żywo 10 kwiet­nia 2012

Wywiad z Katarzyną Lamik – jedną z trzech osób odpowiedzial­nych za pow­stanie w Bytomiu miejsca pełnego magii, kul­tury i sztuki . Mowa o Galerii W Domu – inic­jaty­wie przy­cią­ga­jącej setki osób do pewnej starej kamienicy.

czy­taj dalej

O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu” – Haruki Murakami 10 kwiet­nia 2012

Ciepło. Gorąco. Upał. Dopóki zatrzy­mu­jemy się na pier­wszym słowie, nie jest źle. Im dalej, tym gorzej. Przy­na­jm­niej dla niek­tórych bie­gaczy. Nie wiem na pewno, pow­tarzam tylko gdzieś zasłyszaną opinię, bo sama nie bie­gam (cho­ciaż możliwe, że wkrótce zacznę). Wszys­tko przez jedną książkę.

czy­taj dalej

Miłość na folkowo 5 kwiet­nia 2012

Stworze­nie włas­nego świata muzyki było ich głównym celem. Dziś łączą mocny rock z folkową lekkoś­cią i sub­tel­noś­cią poezji. Na pol­skim rynku muzy­cznym, wiele jest wprawdzie zespołów z tego nurtu potrafią­cych wprowadzić pub­liczność w atmos­ferę wspól­nego świę­towa­nia pełnej gamy emocji, muzyki i słów. Świę­towa­nia, które zapew­nia wysoki poziom muzy­czny, pobudza wyobraźnię i na długo pozostaje w pamięci… Ale GifLof jest tylko jeden.

czy­taj dalej

SUBIEK­TY­WNY PRZEGLĄD FIL­MOWYCH PRE­MIER MIESIĄCA 5 kwiet­nia 2012

SUBIEK­TY­WNY PRZEGLĄD FIL­MOWYCH PRE­MIER MIESIĄCA czyli na co warto zwró­cić uwagę – KWIECIEŃ

czy­taj dalej

Kwiecień w Kinie Kos­mos 2 kwiet­nia 2012

KINO KOS­MOS | KALEN­DAR­IUM SEANSÓW

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.