Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Kobi­ety Rocka– część 4! 29 marca 2012

Już po raz czwarty kła­nia się Wam nisko — Wasz blond spec od ostrych brzmień. Jak obiecałam ostat­nio – dziś zajmiemy się wyjątkowo zadziornymi, łamią­cymi wszelkie bari­ery i stereo­typy babkami. Opowiem Wam trochę o nur­cie riot grrrl, bab­skim grunge’u i kilku innych ciekawych sprawach. Lecimy!

czy­taj dalej

Filmy o NICH, które warto zobaczyć. 28 marca 2012

Każda kobi­eta chci­ałaby choć na krótką chwilę wkraść się do umysłu mężczyzny. Sprawdzić co On czuje, o czym myśli i czy fak­ty­cznie przez 90% czasu myśli tylko o sek­sie. Na taką „umysłową podróż” cza­sami, pozwalają nam filmy. Oto kilka z nich:

czy­taj dalej

Sile­sia Junior Stage– pier­wsza bitwa kapel na Śląsku! 26 marca 2012

MASZ ZESPÓŁ? ZGŁOŚ SIĘWYGRAJ!

czy­taj dalej

Kasabian — Veloci­rap­tor! 26 marca 2012

Byłam na nich wściekła. Jak wielka była moja złość, mogę wiedzieć tylko ja. Byłam zaw­iedziona, obur­zona i znies­mac­zona. Teraz jed­nak robię coś, co zdarza mi się niezwykle rzadko i kosz­tuje mnie dużo ner­wów – przyz­naję się do włas­nego błędu, do bezpod­stawnej opinii i total­nie niewłaś­ci­wej oceny. Uf, jak lekko. Z czym tyle szumu? A z najnowszą płytą Kasabian.

czy­taj dalej

Rag­gafaya: uwaga! Nowa płyta lada dzień! 26 marca 2012

Są młodzi, nieprzewidy­walni, a ich pozy­ty­wna ener­gia mogłaby
oświ­etlić i ogrzać pół Pol­ski. Inspiracje czer­pią ze wszys­t­kich stron
 – trochę z podziemia pol­skiego hip hopu, trochę z Behe­motha, a trochę
z… muzyki klasycznej.

czy­taj dalej

WYŚPIEWAM WAM WSZYS­TKO 26 marca 2012

Miałam nie kupować tej książki (bo skutecznie odrzu­ciła mnie jej okładka). Miałam. Ale się rozmyśliłam. Na szczęście.

czy­taj dalej

Szty­wny Pal Azji zagrał w Old Time Garage– wywiad i foto­ga­le­ria 25 marca 2012

Jak obiecałam, tak robię i przekazuję Wam wywiad z ½ Szty­wnego Palu Azji — Jarkiem Kisińskim, Wojtkiem Woły­ni­akiem i Bartkiem Szy­mo­ni­akiem. Kiedy nowa płyta trafi do sklepów i czego możemy się po niej spodziewać?– między innymi o tym poroz­maw­iałam z chłopakami. Żeby nie przedłużać, odd­aję ich w Wasze ręce! Aneta Gliwicka.

czy­taj dalej

Szty­wny Pal Azji ” w Old Timers Garage 22 marca 2012

Już w ten piątek, 23 marca w katow­ickim klu­bie Old Timers Garage wys­tąpi leg­enda pol­skiego rocka – zespół Szty­wny Pal Azji. Chłopcy będą pro­mować swoją nową płytę – „Fiss Pink”, która już gotowa i dopra­cow­ana. Krążek lada dzień trafi na skle­powe półki.

czy­taj dalej

Bra­cia Kara­ma­zow w Guga­lan­drze 18 marca 2012

Zapraszamy Was serdecznie na spek­takl, w którym grają Nasi przy­ja­ciele i wspaniali artyści!! Na sce­nie — już jutro , zobaczy­cie his­torię czworga braci upoko­r­zonych przez swo­jego ojca. Mitia, Iwan, Alosza i Smier­diakow, doras­ta­jąc w atmos­ferze pozbaw­ionej miłości, próbują odnaleźć swoje miejsce w świecie. Napię­cie spowodowane niegodzi­wym trak­towaniem budzi w nich prag­nie­nie unices­t­wienia rodziciela.

czy­taj dalej

Kobi­ety Rocka — część 3 18 marca 2012

Witam się z Wami pięknie już po raz trzeci. Obiecałam Wam dawkę skan­dy­nawskiego rocka w bab­skim wyda­niu, toteż bez zbęd­nego ocią­ga­nia się – lec­imy na północ!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.