Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Obchody Roku Tuwima w Bib­liotece Śląskiej 13 listopada 2013

15 listopada 2013 r., o godzinie 11.00, w Bib­liotece Śląskiej w Katow­icach odbędą się obchody roku Juliana Tuwima. Spotkamy się pod hasłem „W samo połud­nie Tuwimowo – poje­dynek z Mis­trzem na słowo!”. Będzie okazja zarówno do spotkań z pis­arzami i gośćmi spec­jal­nymi, jak i do wzię­cia udzi­ału w warsztatach.

czy­taj dalej

Lot nad kukułczym gni­az­dem” w Teatrze Śląskim w Katow­icach 8 listopada 2013

Już 22 listopada 2013 r. w Teatrze Śląskim w Katow­icach będzie można zobaczyć pre­mierę Lotu nad kukułczym gni­az­dem w reży­serii Roberta Talar­czyka. Przed­staw­ie­nie to nie pozostawi odbior­com żadnej dosłowności. Ide­alne wid­owisko dla osób, które kochają iron­iczne i niedosłowne przed­staw­ie­nie świata!

czy­taj dalej

Uważa­j­cie na szkło w Cieszynie! 7 listopada 2013

Uwaga, szkło!” to wys­tawa, inspirowana słowackimi leg­en­dami i poda­ni­ami ludowymi. Zna­jdziemy na niej kolekcję obiek­tów ze szkła, stwor­zoną przez młodych, utal­en­towanych pro­jek­tan­tów. Każdy z obiek­tów odpowiada jed­nej leg­endzie lub poda­niu, sym­bol­icznie obrazu­jąc dawne opowieści i wyraża­jąc ich sens — często w nowych kon­tek­stach. Wys­tawę można oglą­dać już od dziś, 8 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

Oczy Boga” — mistyczna podróż wehikułem fotografii 6 listopada 2013

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski, 5. Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Fotografii Otworkowej oraz Gale­ria Katow­ice zapraszają na wys­tawę georgii Kraw­iec pt. „Oczy Boga”. Wernisaż i spotkanie z artys­tką odbędą się 13 listopada 2013 r., o godz. 18.30, w Katowicach.

czy­taj dalej

Skunk Anan­sie w Zabrzu 5 listopada 2013

Jeśli lubisz rock­ową muzykę i ostre brzmie­nie, to 6 marca 2014 roku możesz się bawić w Zabrzu na kon­cer­cie Skunk Anan­sie! Bilety są już dostępne i czekają na nabywców…

czy­taj dalej

Ikony” w Oświęcimiu — dziś wernisaż 4 listopada 2013

Już 6 listopada 2013 r., o godzinie 17.00, w Oświęcim­skim Cen­trum Kul­tury będzie miał miejsce wernisaż wys­tawy malarskiej Zbig­niewa Gier­lick­iego. Ekspozy­cja ma pokazy­wać mal­owane z potrzeby serca ikony, które są oso­bistym spo­jrze­niem autora na świat sakralny.

czy­taj dalej

Fif­teen feet of pure white snow” Pio­tra Bujaka 31 października 2013

Do 7 grud­nia 2013 r. potrwa w bytom­skiej Kro­n­ice wys­tawa prac Pio­tra Bujaka — „Vol­ume 1: Fif­teen Feet Of Pure White Snow”. Artysta nie chce być postrze­gany jedynie jako twórca insta­lacji, ale też prag­nie być odbier­any jako badacz, który naukę uprawia właśnie poprzez sztukę.

czy­taj dalej

Śmierć” Woody’ego Allena na częs­to­chowskiej sce­nie 30 października 2013

9 listopada 2013 r. w częs­to­chowskim Teatrze im. A. Mick­iewicza odbędzie się pre­miera „Śmierci”. Tytuł niepoko­jący, ale taka właśnie jest to sztuka. Jej autor, Woody Allen, to postać znana raczej każdemu fanowi dobrego kina i specy­ficznego humoru. Paradok­sal­nego humoru.

czy­taj dalej

Śląska szkoła plakatu — wyjątkowa wys­tawa zbiorowa 29 października 2013

Katow­ickie Muzeum His­torii przy­go­towuje wys­tawę plakatów kilkudziesię­ciu twór­ców, związanych z ASP — katow­icką uczel­nią artysty­czną. Od 4 grud­nia 2013 r. będzie można zobaczyć prace uczniów i pro­fe­sorów z lat 19472000, a zakończe­nie ekspozy­cji przewidy­wane jest na luty 2014 roku.

czy­taj dalej

W Wodzisławiu usłyszymy Nosowską 25 października 2013

Kasia Nosowska to postać, znana nie tylko muzy­cznym mani­akom, ale też dziesiątkom tysięcy Polaków, którzy cenią sobie dobre brzmienia. W listopadzie wokalistka wyrusza w trasę kon­cer­tową pod wymowną nazwą „Nosowska.zip”. W jej ramach odwiedzi też Wodzisław, gdzie śląscy fani artys­tki będą mieli okazję zobaczyć ją i posłuchać. Kon­cert odbędzie się już 23 listopada!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.