Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Kochanie NIE, musimy roz­maw­iać — czyli koniec intym­nego tabu w związku 28 lutego 2013

Dia­log to pod­stawa każdego związku – co do tego nie mamy wąt­pli­wości. Dzie­limy się z part­nerem swoimi przeży­ci­ami, spostrzeże­ni­ami, wąt­pli­woś­ci­ami i emoc­jami. Szkoda tylko, że tak rzadko roz­maw­iamy o prob­lemach z tym, co na dzień skry­wamy pod … ubraniem.

czy­taj dalej

Czy kremy odchudza­jące i anty­cel­luli­towe są skuteczne? 25 lutego 2013

Kremy odchudza­jące to nowość, którą sto­sują nieliczni pod­czas odchudza­nia. Sposób na utratę kilku kilo­gramów zawarty jest rzekomo w niewielkim pudełku. Jak bowiem krem może wpłynąć na odchudzanie? Wiele osób nie dowierza skuteczności dzi­ała­nia tego typu preparatów i kremów. Niepraw­dopodob­nym wydaje się, aby bal­sam wyszczu­pla­jący mógł skutecznie dzi­ałać na spalanie tkanki tłuszc­zowej. Scep­ty­czne pode­jś­cie wynika też z braku chęci do reg­u­larnego stosowa­nia, co również nie przyniesie oczeki­wanych efek­tów. A jed­nak dzi­ałanie takich kremów na odchudzanie to nie mrzonki.

czy­taj dalej

Zima na stoku — co jeść, by czuć się dobrze 22 lutego 2013

Jeżdżąc na nar­tach spalasz aż 511 kcal pod­czas godziny białego sza­leństwa! To całkiem sporo. Dobrze jed­nak wiedzieć, czym najzdrowiej jest zaspokoić swój apetyt, kiedy już poczu­jemy głód — czy to w trak­cie samej jazdy, czy już po powro­cie do domu lub miejsca, w którym spędzamy zimowy czas wolny.

czy­taj dalej

Zioła w rolach głównych — kilka prostych przepisów 19 lutego 2013

Bazylia, majer­anek, kminek, imbir, sza­łwia… Zioła i aro­maty­czne przyprawy są bardzo zdrowe. Posi­adają liczne właś­ci­wości, które nie tylko czynią potrawy pysznymi, ale także wspo­ma­gają nasz orga­nizm. Ułatwiają traw­ie­nie, wzmac­ni­ają układ pokar­mowy. Warto znać choć kilka przepisów na dania, w których przyprawy i zioła są niesamowicie istotne.

czy­taj dalej

Zabawy na śniegu — zimowe akty­wności z dzieck­iem 13 lutego 2013

O tym, że akty­wność na świeżym powi­etrzu, zwłaszcza w zimie, jest niezbęna i bardzo zdrowa, nie trzeba chyba nikogo przekony­wać. Jed­nak wciąż wiele z nas zbyt małą wagę przykłada do wspól­nych zimowych zabaw, pod­czas których bawią się nie tylko nasze dzieci, ale także my same. Popraw­iona odporność, polep­szone samopoczu­cie i lep­sza kondy­cja — to tylko niek­tóre spośród plusów takiego spędza­nia wol­nych chwil w zimie.

czy­taj dalej

II Wodzisławski Bieg i Nordic Walk­ing Zakochanych 8 lutego 2013

10 lutego, z okazji Walen­tynek, odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim kole­jny już Wodzisławski Rajd Zakochanych.Będzie okazją do niety­powego uczczenia święta zakochanych — akty­wnego i pełnego dobrej zabawy.

czy­taj dalej

Miłorząb — źródło two­jego zdrowia 5 lutego 2013

Intryguje, zarówno jeśli chodzi o wygląd i swoją dłu­gowieczność, jak i liczne właś­ci­wości. Jest najs­tarszym gatunkiem drzewa, które do tej pory rośnie na Ziemi. Posi­ada niety­powe, charak­terysty­czne liś­cie — o ksz­tał­cie wach­larza, podzielone na dwie części. Miłorząb japoński (Ginko biloba), bo o nim mowa, jest ostat­nim przed­staw­icielem swo­jego gatunku, z którym możemy się spotkać, i z którego sub­stancji o charak­terze leczniczym możemy korzystać.

czy­taj dalej

Skaczemy i chud­niemy! 1 lutego 2013

Skakanka to nie tylko przed­miot, który cza­sem widu­jesz w rękach dziew­czynek z sąsiedztwa lub swoich latorośli. Długi sznurek z dwoma uch­wytami to też świetny sposób na poprawę kondy­cji i wys­muk­le­nie całego ciała. Pod­powiadamy jak ćwiczyć ze skakanką, by już po kilku tygod­ni­ach widzieć świetne efekty!

czy­taj dalej

Wapń i wit­a­m­ina D — najlepsi przy­ja­ciele malucha 30 sty­cz­nia 2013

Czy wiesz, że od nar­o­dzin do 3. roku życia dłu­gość ciała dziecka może zwięk­szyć się nawet 2-​krotnie? Tak inten­sy­wny wzrost sprawia, że mały orga­nizm potrze­buje codzi­en­nie odpowied­niej ilości wap­nia i wit­a­miny D, które „współpracują” przy budowa­niu zdrowych kości i zębów. Skład­niki te są nierozłączne, bo to właśnie „słoneczna” wit­a­m­ina D wspo­maga praw­idłowe przyswa­janie wapnia.

czy­taj dalej

Świadoma Mama intym­nie — bezpłatne warsz­taty w Katow­icach 29 sty­cz­nia 2013

Już 31 sty­cz­nia w ramach kam­panii „Świadoma Mama intym­nie” Paulina Holtz spotka się z przyszłymi i świeżo upiec­zonymi Mamami z Katowic. W tym dniu odbędą się warsz­taty, poświę­cone zdrowiu intym­nemu i sek­su­al­ności kobiet w ciąży i po porodzie. 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.