Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Ślon­sko Maras Gonitwa 27 listopada 2012

8 i 9 grud­nia to czas Ślon­sko Maras Gonitwy — wyś­cigów psich zaprzęgów, które odbędą się na tere­nie Lasów Mur­ck­ows­kich w Mysłow­icach (ul. Spacerowa 1). Zmierzy się ze sobą około stu ekip. Imprezy tego typu są coraz bardziej pop­u­larne w Polsce — to sport pełen pozy­ty­wnych emocji i zdrowej rywal­iza­cji. Wiele osób bardzo chęt­nie także kibicuje zma­gan­iom drużyn.

czy­taj dalej

Jak się odży­wiać zimą, aby nie przy­tyć? 22 listopada 2012

Mniejsza dawka ruchu, osła­bi­e­nie orga­nizmu oraz nieod­powied­nia dieta spowal­ni­ają metab­o­lizm. Skutkiem mogą być dodatkowe kilo­gramy, których później trudno jest się pozbyć. O jakich zasadach należy pamię­tać, aby nie przy­tyć zimą?

czy­taj dalej

Laser — skuteczny sposób na żylaki 19 listopada 2012

Obrzęki, skur­cze nocne i nasi­la­jące się w ciągu dnia boleści to główne objawy żylaków. Trudna do wyleczenia niewydol­ność układu żylnego może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowot­nych, z zagroże­niem życia włącznie. Jak wal­czyć z uciążliwą chorobą?

czy­taj dalej

Altus Cup 2012 — Mis­tr­zostwa Pol­ski w Biegu po Schodach 14 listopada 2012

Altus Cup to bieg, który odbywa się rokrocznie w najwyższym budynku Katowic. I właśnie to jest dla niego najbardziej charak­terysty­czne, że zami­ast kole­jnych wzniesień górs­kich pokonu­jemy kole­jne kondy­gnacje schodów. W tym roku bieg odbędzie się 25 listopada. Wciąż można się zapisywać.

czy­taj dalej

Fale ultra­dźwiękowe w walce z tkanką tłuszc­zową 12 listopada 2012

Nowoczesne rozwiąza­nia medy­cyny este­ty­cznej to doskon­ała alter­natywa dla osób, które pomimo akty­wności fizy­cznej i zdrowego odży­wia­nia nie mogą uzyskać wymar­zonej syl­wetki. Jedną z niein­wazyjnych metod usuwa­nia upor­czy­wego tłuszczu jest tech­nolo­gia Ultra­Shape. Na czym polega innowa­cyjny zabieg?

czy­taj dalej

Nordic Walk­ing dla mieszkanek Sos­nowca – Twoje zdrowie, Twój uśmiech! 9 listopada 2012

Sto­warzysze­nie Akty­wne Kobi­ety zaprasza mieszkanki Sos­nowca w kole­jne soboty listopada: 10, 17, 24 oraz 8 grud­nia, w godz­i­nach od 10.30 do 12.30 do Parku Środula na marsz Nordic Walk­ing. Zbiórka uczest­niczek marszu przy parkowej kaw­iarni na środul­skiej górce. 

czy­taj dalej

Dzień Kobiet jest nie tylko 8. marca” czyli warsz­taty taneczne i inne atrakcje 8 listopada 2012

17 listopada będzie w Szkole Tańca Nova dniem bogatym w warsz­taty, wykłady, spotka­nia ze styl­is­tami fryzur oraz diete­tykiem. Będzie można zad­bać o ciało, pogodę ducha, pewność siebie i wygląd.

czy­taj dalej

Srom, kiep czy joni — kobiecość nazwana 7 listopada 2012

Język to niezwykle ważny ele­ment naszej kul­tury. Niestety, w niek­tórych kwes­t­i­ach nasz język cichutko się wyco­fuje. Tylko dlaczego jego ułom­ność musimy odczuwać właśnie w tej, niezwykle ważnej dla nas kobiet, dziedzinie – isto­cie naszej „kobiecości”?

czy­taj dalej

Zasady zdrowego odży­wia­nia — bezpłatne prelekcje 5 listopada 2012

Zmi­ana złych nawyków żywieniowych to jeden z najważniejszych ele­men­tów pro­fi­lak­tyki nad­wagi i otyłości. W ramach ogólnopol­skiej akcji „Uwaga Nad­waga” diete­tycy z Cen­trów Natur­house prowadzą w szkołach, przed­szko­lach oraz miejs­cach pracy bezpłatne prelekcje na temat zasad zdrowego odżywania.

czy­taj dalej

Jesi­enne smaki dla zdrowia 2 listopada 2012

Jesienią nie powin­niśmy rezyg­nować ze świeżych warzyw i owoców, będą­cych źródłem nat­u­ral­nych wit­a­min wzmac­ni­a­ją­cych odporność orga­nizmu. Warto się­gać zwłaszcza po pro­dukty z kra­jowych upraw i włas­nego ogrodu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.