Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Na gorące dni — wodny plac zabaw 5 lipca 2012

Ciekawą opcją dla tych, którzy lato spędzają w mieś­cie, jest wodny plac zabaw w Tychach. Miejsce to zach­wyca nowoczes­nymi połączeni­ami i przy­ci­aga wzrok kolorami. Dzieci są zachwycone.

czy­taj dalej

Hawaje na Mari­ack­iej 3 lipca 2012

6 lipca od godziny 17.00 na ulicy Mari­ack­iej w Katow­icach rusza druga odsłona imprezy Mash-​up Hawaii Party. Jest ona świetną alter­natywą dla wszys­t­kich tych, którzy wakacje spędzają w mieś­cie. Poza hawa­jskim kli­matem (tropikalne plaże, kwiaty, drinki z palemką i skąpe stroje) będzie także wiele atrakcji, którym oddać się będą mogli wszyscy chętni.

czy­taj dalej

Kole­jna wyprawa Akty­wnych Czterołapów 29 czer­wca 2012

Akty­wne Czterołapy” to akcja, skierowana do właś­ci­cieli psów, którzy lubią wspólny akty­wny wypoczynek. Odbywa się cyk­licznie, a tym razem trasa prowadzi na Przełęcz Przegibek.

czy­taj dalej

Joga na trawie 2012 28 czer­wca 2012

Joga już od wielu lat cieszy się niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią. Trudno więc dzi­wić się kole­jnym akcjom, przy­bliża­ją­cym jej ideę. Tym bardziej, jeśli są to akcje takie, jak ta. „Joga na trawie” to rokrocznie orga­ni­zowane zaję­cia, pod­czas których można zacząć swoją przy­godę z jogą lub udoskon­alić swoje umiejętności.

czy­taj dalej

Menopauza — co to znaczy? 27 czer­wca 2012

Rozwój człowieka – zarówno ten fizy­czny jak i psy­choe­mocjon­alny oraz duchowy oparty jest na przemi­anach. Część z nich jest nieraz uciążliwa i staje się powo­dem do zmartwień. Warto jed­nak pamię­tać, że każdy z przeło­mowych okresów życia jest potrzebny i z punktu widzenia natury uza­sad­niony do dal­szego rozwoju.

czy­taj dalej

Wojew­ódzkie Zawody Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych 15 czer­wca 2012

Sto­warzysze­nie „Hipoter­apia, Hipika i Środowisko”, oraz Ośrodek Hipoter­apeu­ty­czny „PADOK” serdecznie zapraszają na: „Wojew­ódzkie Zawody Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych”. W zawodach wezmą udział osoby niepełnosprawne trenu­jące sporty jeździeckie na tere­nie Śląska.

czy­taj dalej

Bezpłatne bada­nia mam­mo­graficzne dla mieszkanek Katowic 11 czer­wca 2012

Rak piersi jest najczęś­ciej wys­tępu­ją­cym nowot­worem złośli­wym u kobiet. Stanowi około 20% wszys­t­kich zachorowań na nowot­wory złośliwe u Polek. Statysty­cznie znaczący wzrost zachorowań wys­tępuje w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia.

czy­taj dalej

Zbadaj znamiona 4 czer­wca 2012

Już od dziewię­ciu lat marka La Roche-​Posay Lab­o­ra­toire Der­ma­tologique jest w Polsce akty­wnie zaan­gażowana w walkę z czer­ni­akiem. Co roku pod patronatem Pol­skiego Towarzystwa Der­ma­to­log­icznego i Pol­skiego Towarzystwa Chirurgii Onko­log­icznej orga­nizuje pro­gram bezpłat­nych badań der­matoskopowych znamion skóry „Badaj Znamiona”. W tym roku po raz pier­wszy bada­nia będą odby­wać się nie tylko w trady­cyjnych gabi­ne­tach der­ma­to­log­icznych, ale również w Melanobusie, gabinecie mobilnym.

czy­taj dalej

Kon­fer­encja “Dziecko z żółtaczką w szkole” 23 kwiet­nia 2012

Uczeń może być osowiały, narzekać na bóle mięśni czy łamanie w koś­ci­ach. Pier­wsze objawy żółtaczki przy­pom­i­nają często zwykłą grypę. Dzieci boli też brzuch, cza­sem wymio­tują albo mają wysypkę. Diag­noza nie jest łatwa ale łatwo przeoczyć symp­tomy choroby. Kiedy się już pojawi, warto wiedzieć– jak postępować.

czy­taj dalej

Nie daj się zaskoczyć– weź udział w Olimpiadzie– „Pod­stępne WZW20 kwiet­nia 2012

Co to jest WZW C? Okazuje się, że aż jedna trze­cia Polaków nie ma o tym poję­cia… Ci, którzy słyszeli, często myślą, że chodzi o żółtaczkę czyli WZW A. Niewiedza rośnie, a razem z nią liczba zarażonych . Sza­cuje się, że może być ich już około 700 tysięcy, przy czym doty­chczas zdi­ag­no­zowanych zostało tylko około 20 tysięcy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.