Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Wykonaj bezpłatną mam­mo­grafię w Gli­wicach 8 sty­cz­nia 2014

10, 13, 1415 sty­cz­nia 2014 r. w Gli­wicach będą miały miejsce bezpłatne bada­nia mam­mo­graficzne. Każda kobi­eta, która ukończyła 50 lat, ale ma nie więcej niż 69 lat, może wziąć udział w bada­niu. Spec­jalny mam­mobus będzie stał na placu Krakowskim.

czy­taj dalej

III. Bieg Orkie­strowy w Gli­wicach: Bie­gamy z sercem — bie­gamy dla innych! 2 sty­cz­nia 2014

Już 11 sty­cz­nia 2014 roku ponad 900 osób zmierzy się pod­czas biegu i marszu nordic walk­ing w ramach III. Biegu Orkie­strowego w Gli­wicach. Zawod­nicy, uiszcza­jąc opłatę za start, poma­gają zbierać pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto wziąć udział w wydarze­niu, choćby jako obser­wa­tor — podobno limit osób został już przekroczony.

czy­taj dalej

Skup się! Jak leczyć zaburzenia kon­cen­tracji? 19 grud­nia 2013

Umiejęt­ność kon­cen­tracji ułatwia naukę, pracę i pomaga w codzi­en­nym życiu. Obec­nie, przy coraz szyb­szym tem­pie życia, nasz umysł musi sku­piać uwagę na kilku rzeczach jed­nocześnie. Zaburzenia kon­cen­tracji dotykają coraz więcej osób. W jaki sposób sobie z nimi radzić?

czy­taj dalej

Wig­ili­jne menu dla najmłod­szych 16 grud­nia 2013

To jedne z Waszych pier­wszych świąt razem – dla Two­jego dziecka być może nawet pier­wsze święta w życiu. Postaraj się, żeby były dla niego nie tylko cza­sem pełnym nowych wrażeń, ale też okazją do poz­na­nia nowych smaków i ksz­tał­towa­nia jego zdrowych nawyków żywieniowych na przyszłość.

czy­taj dalej

Oczyść orga­nizm… nat­u­ral­nie! 10 grud­nia 2013

Często doskwiera ci uczu­cie zmęczenia? Cier­pisz na brak energii, masz prob­lemy ze snem i jesteś osłabiona? To znak, że przyszedł czas na oczyszcze­nie two­jego orga­nizmu z nagro­mad­zonych w nim toksyn. Jeśli chcesz czuć się zdrowo, młodo i jed­nocześnie zrzu­cić przy tym kilka zbęd­nych kilo­gramów, nie musisz wprowadzać restryk­cyjnych diet. Metod na nat­u­ralne oczyszczanie orga­nizmu jest całe mnóstwo. Poniżej pod­powiadamy te najbardziej pop­u­larne i skuteczne.

czy­taj dalej

Per­ma­nentne wspar­cie pod­czas porodu — doula 5 grud­nia 2013

Nie jest ona przy­jaciółką ani kimś z rodziny, nie odbiera bezpośred­nio porodu, ale mimo wszys­tko uczest­niczy w nar­o­dz­i­nach. Kim jest „doula” i jaką rolę właś­ci­wie pełni w tym jed­nym z najbardziej przeło­mowych momen­tów w życiu?

czy­taj dalej

Akty­wny grudzień, czyli warsz­taty tańca jaz­zowego 3 grud­nia 2013

Masz taniec we krwi? Nie wyobrażasz sobie bez niego życia? Na przekór zimowej aurze postaw na akty­wne spędzanie wol­nego czasu oraz ruch! Szy­bko zobaczysz jak taniec wpływa pozy­ty­wnie nie tylko na Twoją syl­wetkę, ale także dobre samopoczu­cie oraz zasoby energii. Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza 15 grud­nia 2013 r. na warsz­taty tańca jaz­zowego na poziomie śred­nioza­awan­sowanym, które dedykowane są dwóm grupom wiekowym: od 11 do 15 lat oraz powyżej 15 roku życia.

czy­taj dalej

Depresja we wspani­ałym świecie 29 listopada 2013

Z jed­nej strony wydaje nam się, że jakość życia we współczes­nym świecie rośnie. Z drugiej – do najpoważniejszych chorób naszej rozwiniętej cywiliza­cji zal­icza się depresję. Niek­tórzy mówią wręcz o „modzie na depresję”. Nie jest ona jed­nak wymysłem psychoterapeutów.

czy­taj dalej

Miejsca intymne — zad­baj o nie zimową porą! 27 listopada 2013

O tym, że lato to okres szczegól­nie gorący, jeśli chodzi o ryzyko infekcji intym­nych, żadnej z nas nie trzeba przy­pom­i­nać. Jed­nak minu­sowe tem­per­atury wcale nie oznaczają, że ryzyko zostanie zam­rożone! Jak ochronić się przed infekcją intymną zimą?

czy­taj dalej

Orzechowo-​owsiane ciasteczka pełné zdrowia! 25 listopada 2013

Kiedy skusimy się na coś słod­kiego, dobry humor często zostaje przysłonięty przez wyrzuty sum­ienia, które dają o sobie znać niemal od razu. Pyszny smak, który odga­nia smutki, zaczyna powodować nowe. Bo prze­cież te okropne kalo­rie… W pogoni za ide­alną syl­wetką zapom­i­namy jed­nak, że nie wszys­tko, co słod­kie i pyszne, musi być niezdrowe i tuczące!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.