Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Dzieci­aki zmierzą się pod­czas biegu w Sos­nowcu 12 wrześ­nia 2013

W najbliższą sobotę, 14 wrześ­nia, na star­cie sos­nowieck­iego Biegu Smyka staną najmłodsi. Dzieci będą mogły zmierzyć się pod­czas biegów, ale to nie rywal­iza­cja będzie istotna, tylko dobra, wspólna zabawa i towarzystwo dopin­gu­ją­cych swoje pociechy rodz­iców. To już druga edy­cja imprezy, w której do tej pory wzięła udział blisko setka dzieciaków.

czy­taj dalej

Mama — kukułka 11 wrześ­nia 2013

Są różné typy rodz­iców, szczegól­nie mam. Jedne chcą wszys­tko robić same, inne najchęt­niej cały obow­iązek wychowywa­nia swo­jego dziecka powierzyłyby innym, niczym kukułka podrzu­ca­jąca swoje jaja do gni­azd innych ptaków. Jak to wygląda u ludz­kich mam-​kukułek?

czy­taj dalej

Czy two­jemu dziecku zagrażają ołów i kadm? Bezpłatne bada­nia 10 wrześ­nia 2013

W piekars­kich przed­szko­lach wciąż trwają bezpłatne bada­nia dzieci w ramach pro­jektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kad­mem”. Bada­nia przeprowadzane są w celu kon­troli naraże­nia na ołów i kadm, które są obecne w środowisku.

czy­taj dalej

Bezpłatne kon­sul­tacje i bada­nia USG 4D dla przyszłych mam w Gli­wicach 9 wrześ­nia 2013

Fun­dacja „Szczęśliwe Macierzyństwo” Odety Moro-​Figurskiej i gli­wickie Cen­trum Hand­lowe Auchan zapraszają kobi­ety w ciąży, młode mamy i rodz­iców na bezpłatne kon­sul­tacje i bada­nia USG 4D w ramach akcji „Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko”, która odbędzie się już w dni­ach 2829 wrześ­nia. Wszys­tkie bada­nia wykony­wać będą lekarze Śląskiego Insty­tutu Matki i Noworodka z Chorzowa.

czy­taj dalej

Pier­wszy rok to jeszcze nie dorosłość 4 wrześ­nia 2013

Świę­towanie pier­wszych urodzin dziecka to ważny moment dla całej rodziny. Maluch w ciągu ostat­niego roku bardzo się zmienił. Jest bardzo ruch­liwy, a w związku z tym potrze­buje uroz­maiconego jadłospisu, który da mu energię do poz­nawa­nia świata. Kom­ponu­jąc zdrowe menu dla dziecka pamię­taj, że jego orga­nizm jest wciąż niedojrzały.

czy­taj dalej

Parkowy pół­mara­ton w Katow­icach 2 wrześ­nia 2013

Wojew­ódzki Park Kul­tury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka zaprasza wszys­t­kich pasjonatów akty­wnego wypoczynku na świeżym powi­etrzu na Parkowy Pół­mara­ton, który odbędzie się właśnie w tej zielonej, chor­zowskiej lokaliza­cji już 8 września.

czy­taj dalej

Chary­taty­wny Katow­ice Busi­ness Run już we wrześniu! 28 sierp­nia 2013

Już 15 wrześ­nia 2013 r. w Dolinie Trzech Stawów w Katow­icach odbędzie się niezwykły bieg chary­taty­wny. W tym roku Poland Busi­ness Run odbędzie się aż w trzech mias­tach: w Krakowie (po raz drugi), Poz­na­niu i Katow­icach. W każdym mieś­cie wyś­cig odbędzie się w tym samym cza­sie i na takich samych zasadach. Będzie to bieg sztafe­towy z 3,8-kilometrowym okrąże­niem na osobę, w zes­pole składa­ją­cym się z pię­ciu zawod­ników. Biorąc udział w sztafe­cie możesz wesprzeć dzi­ała­nia Fun­dacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.

czy­taj dalej

Nar­o­dowy Test Słuchu — bezpłatne bada­nia w Wodzisławiu 26 sierp­nia 2013

Już jutro, 27 sierp­nia 2013 roku, na wodzisławskim Rynku będzie można zbadać swój słuch. Bezpłatne bada­nia będą przeprowadzane w ramach Nar­o­dowego Testu Słuchu, a pod­dać się im może każdy.

czy­taj dalej

Nad­mierna potli­wość — jak z nią wal­czyć? 23 sierp­nia 2013

Poce­nie się jest pro­ce­sem stałym. Nasila się pod wpły­wem bodźca cieplnego lub emocjon­al­nego, lecz w stanie spoczynku i kom­fortu cieplnego nasze gruc­zoły potowe stale są akty­wne, wyt­warza­jąc niewidoczną ilość potu. Kobi­ety pocą się mniej niż mężczyźni, ale cza­sem własny orga­nizm płata nam niemiłe figle. Jak wal­czyć z nad­mierną potli­woś­cią i czy jest ona poważnym zaburzeniem?

czy­taj dalej

Bezpłatne bada­nia pro­fi­lak­ty­czne dla mieszkańców Katowic 20 sierp­nia 2013

Starsi mieszkańcy Katowic wciąż mogą sko­rzys­tać z wach­larza bezpłat­nych badań, które odby­wają się w kilku punk­tach, w ramach Pro­gramu Pro­fi­lak­tyki i Pro­mocji Zdrowia.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.