Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Spotkaj się ze styl­istką oso­bistą w Gli­wicach 19 maja 2014

Już 7 czer­wca 2014 roku w Gli­wicach będzie można bezpłat­nie wziąć udział w wyjątkowym spotka­niu ze styl­istką. Jak pro­fesjon­al­nie skom­ple­tować styl­iza­cję dzi­enną i wiec­zorową? Jak wykonać per­fek­cyjny mak­i­jaż? Jak dopa­sować odzież do swo­jego typu syl­wetki oraz typu kolorysty­cznego? Jak kupować rozsąd­nie i na dłużej! Tego wszys­tkiego dowiedziecie się już niebawem pod­czas wydarzenia orga­ni­zowanego w kaw­iarni Café&Collation (al. Przy­jaźni 11). Bab­ska Sile­sia serdecznie poleca!

czy­taj dalej

Wiosenne Meta­mor­fozy w Czeladzi 14 maja 2014

1718 maja 2014 roku w czeladzkim butiku Malou (w M1) będą miały miejsce bezpłatne Wiosenne Meta­mor­fozy. Ich uczest­niczki odd­adzą się w ręce pro­fesjon­al­nej wiz­a­żys­tki i brafit­terki. Nie obow­iązują zapisy — każda kobi­eta, która prag­nie zmienić coś w sobie na wiosnę i lato, będzie mile widziana.

czy­taj dalej

Pokazy mody, show­room, swap party… W Ryb­niku będzie sty­lowo! 8 maja 2014

21 czer­wca 2014 roku odbędzie się ósma edy­cja Ryb­nik Swap Party. Nie tylko jed­nak będzie miała miejsce wymi­ana ubrań, ale też pokazy mody i wys­tawy. Całość uzu­pełni między innymi show­room z ubra­ni­ami i dodatkami pro­jek­tan­tów. Bab­ska Sile­sia poleca!

czy­taj dalej

METR52: Glany + Kalosze = ? 8 maja 2014

„Auchan sprzedaje glanokalosze. Co powiesz o tym z per­spek­tywy teorii mody?” - czy­tam w SMSie kilka dni temu, i, choć fizy­cznie nie jestem w stanie, to już widzę ten iron­iczny uśmiech A. Ona zawsze pisze krótko, ale konkret­nie. Ona zawsze potrafi wbić szpilkę w środek mrowiska.

czy­taj dalej

Dream Team — zre­al­izuj wyjątkową sesję fotograficzną i wygraj! 16 kwiet­nia 2014

Zapraszamy na trze­cią edy­cję konkursu Dream Teram, orga­ni­zowanego w ramach fes­ti­walu Neo Fash­ion Jam­boree. To dobry moment na wyciąg­nię­cie z szu­flady swoich najlep­szych fotografii, pokazanie światu dawno zre­al­i­zowanej sesji zdję­ciowej lub zor­ga­ni­zowanie nowej, która zapewnić może zwycięstwo. 

czy­taj dalej

Mieszkańcy Śląska i blogerzy pokażą, co jest modne 14 kwiet­nia 2014

Moda uliczna wyprzedza pomysły pro­jek­tan­tów, dlat­ego też zami­ast pytać się styl­is­tek i kreatorów mody, co będzie modne wiosną, Sile­sia City Cen­ter postanow­iła zapy­tać o to mieszkańców regionu i śląs­kich blogerów mod­owych. Do dziś (14 kwiet­nia) trwa pro­jekt „Wiosenny FreeStyle”, na który każdy może przesłać pomysł na to, co będzie nosiło się w tym sezonie. Efek­tem zabawy ma być wiosenny look­book – czyli przegląd trendów, którymi można się zainspirować.

czy­taj dalej

Kula, Kacper-​Mleczak, Mły­nar­czyk — modne i kreaty­wne w Biel­sku 3 kwiet­nia 2014

Do rozpoczę­cia Neo Fash­ion Jam­boree został nieco ponad miesiąc (1618 maja 2014 r.), dlat­ego czas przyjrzeć się jego goś­ciom z bliska. Przed­staw­iamy syl­wetki uzdol­nionych i przed­siębior­czych kobiet, które pojawią się na biel­skim fes­ti­walu. Hasło tegorocznej edy­cji fes­ti­walu — „Future prosperity” — odwołuje się do możli­wości artysty­cznych i biz­ne­sowych początku­ją­cych twór­ców. Nie każdy potrafi je wyko­rzys­tać, szczegól­nie jeśli chodzi o aspekt biz­ne­sowy. Fes­ti­wal umożliwi zdoby­cie wiedzy i nowych umiejęt­ności prak­ty­cznych, zarówno poprzez wykłady, jak i warsz­taty. Bab­ska Sile­sia jest patronem tego święta mody i serdecznie poleca!

czy­taj dalej

Flash Fash­ion w Gli­wicach już jutro! 28 marca 2014

Pokazy mody, konkursy i raba­towe sza­leństwo – tak będzie już jutro (29 marca 2014 r.) w Cen­trum Hand­lowym Forumw Gli­wicach. Modowo-​artystyczne show rozpocznie się o godzinie 13.00, a tuż przed nim rozstrzyg­nięty zostanie konkurs fotograficzny, w którym 10 final­istów będzie rywal­i­zowało o bony zakupowe na bardzo pokaźné kwoty oraz pub­likację swoich zdjęć.

czy­taj dalej

Lata 20-​te. Fas­cy­na­tory, biżu­te­ria i buki­ety w ślub­nych styl­iza­c­jach 20 marca 2014

Buki­ety, dodatki, fas­cy­na­tory nadają ton i charak­ter każdej styl­iza­cji. To one decy­dują o koń­cowych efek­cie wyglądu kobiet, również, a może i przede wszys­tkim, w dniu ślubu. Na zdję­ci­ach lata 20-​te, roman­ty­czny i kobiecy vin­tage w pon­ad­cza­sowych styl­iza­c­jach. Zapraszamy!

czy­taj dalej

Cast­ing do prestiżowego Look of the Year już niedługo w Katow­icach! 18 marca 2014

The Look of the Year to najs­tarszy i najbardziej prestiżowy konkurs dla mod­elek. Jego celem jest wyse­lekcjonowanie i wypro­mowanie nowych twarzy w świecie mod­elingu. Lau­re­atka konkursu otrzy­muje kon­trakt z renomowaną agencją mod­elek, co zazwyczaj jest otwar­ciem drzwi do kari­ery w tej branży. Już 22 marca 2014 roku w Katow­icach będzie okazja, by wziąć udział w castingu do konkursu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.