Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

W kwiecie lata 17 lipca 2013

Mamy czer­wiec, a właś­ci­wie już lip­iec, czyli pełnię lata. W modzie let­nie kolekcje widać dookoła. Zas­tanaw­ia­cie się pewnie, czy jeszcze czymś mogę was zaskoczyć w let­nim mak­i­jażu? Otóż tak, ten sza­lony upalny miesiąc eksplo­du­jący feerią barw wręcz zaprasza do ekspery­men­tów z kwiatami.

czy­taj dalej

Meeka — fuzja gór i miasta 15 lipca 2013

Meeka to pro­jekt, który łączy w sobie nowoczesny, miejski styl, fas­cy­nację pol­skim folk­lorem, a także — równocześnie — jest pochwałą wol­nych chwil, spędzanych na łonie przy­rody: w górach, na plaży, w parku. Młoda marka jest skutkiem pracy Dominiki Miki, śląskiej pasjonatki i prawdzi­wego wulkanu energii, pełnego pomysłów. Obec­nie w charak­terysty­cznych butach Meeki chodzi m.in. jedna ze śpiewa­ją­cych sióstr Przy­bysz. O tym, a także o wielu innych rzeczach, Dominika opowiedzi­ała Bab­skiej Silesii.

czy­taj dalej

Wyjeżdżasz? Te buty śmiało możesz zabrać ze sobą 11 lipca 2013

Jak spakować wal­izkę na lato? To chyba drugie najtrud­niejsze pytanie zaraz po ham­le­towskim „Być czy nie być?”. O tym, że spakować się niełatwo, przekon­ała się każda z nas. Wszys­tko byłoby prost­sze, gdyby nie pewna wspólna cecha wal­izek — kiedy próbu­jemy je spakować wydają się za małe, kiedy trzeba je unieść, wcis­nąć do samo­chodu albo postawić na lot­niczej wadze, okazują się… za duże. Są jed­nak na to sposoby…

czy­taj dalej

Tym razem blogerzy spotkają się w Biel­sku 9 lipca 2013

O tym, że blo­gowanie jest modne, nie trzeba nikogo przekony­wać. Blo­gować można na każdy temat, a dodatkowo miłośnicy takiego sposobu pisa­nia o swoim hobby coraz częś­ciej orga­nizują spotka­nia, pod­czas których mogą się poz­nać i poroz­maw­iać. 19 lipca w Bielsku-​Białej odbędzie się spotkanie, dedykowane blogerom, piszą­cym o modzie, a także każdemu, komu tem­aty mody są bliskie. Co warto wiedzieć, jest to pier­wsza tego typu inic­jatywa w tym mieś­cie, dodatkowo połąc­zona z imprezą muzy­czną i showroomem.

czy­taj dalej

Mak­i­jaż ślubny — trendy 2013 5 lipca 2013

Tegoroczna wiosna kazała nam na siebie długo czekać. Gdy wresz­cie nadeszła, wybuchła mieszan­iną barw. W modzie w tym sezonie również króluje kolor – zarówno delikatny jak i ostrze­jszy . W mak­i­jażu domin­ują pastele, zie­le­nie, granaty oraz inten­sy­wny kolor ust. Oczy­wiś­cie nie łączymy wszys­tkiego. Przy delikat­nej urodzie najlepiej sprawdzają się odcie­nie pastelowe. Pamię­ta­jmy jed­nak, by nie prze­sadzić z różem i brzoskwinią na oczach. Wszys­tko powinno być odpowied­nio wyważone a jed­nocześnie na tyle widoczne, by przykuwało uwagę. Rzęsy koniecznie staran­nie wytus­zowane i dokład­nie rozczesane. Blask, świeżość, staran­ność wyko­na­nia to najis­tot­niejsze zasady dobrego makijażu.

czy­taj dalej

Wszys­tko o pęd­zlach — tajniki pro­fesjon­al­nego mak­i­jażu 3 lipca 2013

Pro­fesjon­alne mak­i­jażys­tki korzys­tają w swo­jej pracy z ponad dwudzi­estu rodza­jów pęd­zli, sto­su­jąc je do każdego ele­mentu make-up’u. Więk­szość z nas posi­ada w swo­jej kos­me­ty­czce choćby jeden pędzel do mak­i­jażu. Najczęś­ciej wybier­any jest pędzel do różu, bez którego ciężko byłoby nałożyć kos­me­tyk. Jed­nak do dys­pozy­cji mamy pęd­zle przez­nac­zone do aplikacji niemal wszys­t­kich kos­me­tyków! Z których warto korzystać?

czy­taj dalej

Droga do pięknych i zad­banych dłoni i stóp 27 czer­wca 2013

Znane powiedze­nie mówi, że dłonie są wiz­ytówką człowieka. Powinny więc wyglą­dać na zdrowe i zad­bane. Kon­takt z chlorowaną wodą, deter­genty czy słońce nie ułatwiają tego zada­nia. Jest jed­nak kilka prostych sztuczek, które poz­wolą nam cieszyć się piękną i wyp­ielęg­nowaną skórą. Początek lata zachę­cił nas do włoże­nia san­dałów czy klapek. Nasze stopy powinny także prezen­tować się w nich jak najlepiej. Odciski, nagniotki, popękane pięty… Na wszys­tkie te bolączki ist­nieją sprawd­zone metody, dzięki którym stopy staną się miękkie i gładkie.

czy­taj dalej

Bluza bluzie nierówna 26 czer­wca 2013

Dawniej bluza kojarzyła się nam ze sportowym stylem życia i niechęt­nie włącza­łyśmy ją w nasz codzi­enny wiz­erunek. Była „doz­wolona” pod­czas wycieczek na łono natury lub akty­wności na świeżym powi­etrzu. Przez ostat­nie kilka lat wszys­tko się zmieniło i teraz ten frag­ment garder­oby możemy znaleźć nawet w najbardziej ele­ganc­kich sklepach. Bluzę możemy zestaw­iać dowol­nie i pasuje niemal do wszys­tkiego. Warto też dodać, że bluza bluzie nierówna! Spośród dziesiątków różnych wari­antów każdy wybierze coś dla siebie. Jakie bluzy są obec­nie najmodniejsze?

czy­taj dalej

Zapom­nij o rozstę­pach! 24 czer­wca 2013

Długo wyczeki­wane lato jest ide­alną porą na zmi­anę garder­oby, a także na waka­cyjny odpoczynek. Lekkie i zwiewne sukienki czy stroje bikini oznaczają nie­u­niknioną konieczność odsłonię­cia więk­szej części ciała. Zami­ast jed­nak w pełni cieszyć się słońcem, obsesyjnie myślimy o szpecą­cych naszą skórę rozstę­pach. Najwyższy czas wypowiedzieć im wojnę!

czy­taj dalej

Cie­nie pod oczami — jak zlik­wid­ować sine „pod­kówki”? 21 czer­wca 2013

Cie­nie pod oczami to prawdziwa zmora kobiet w różnym wieku – nawet nas­to­latki często się z nimi zma­gają. Sinofi­o­le­towe, szarawe obwódki nie wyglą­dają zbyt ładnie i potrafią doprowadzać nas do sza­leństwa. W końcu która z nas nie chci­ałaby pod oczami jas­nej, świeżej skóry? Powody pojaw­ia­nia się cieni pod oczami są liczne. Na szczęś­cie jest też sporo możli­wości pozby­cia się ich lub zmin­i­mal­i­zowa­nia objawów. I nie są to tylko metody zabiegowe czy stosowanie korek­tora i kremów. Możemy spróbować zlik­wid­ować sinawe obwódki także nat­u­ral­nymi, „domowymi” sposobami!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.