Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Meta­mor­foza Panny Młodej o typie urody Wiosny 15 maja 2013

Prezen­towana Panna Młoda jest typem wiosny, która doskonale wygląda w barwach czystych, ciepłych z domieszką żółci. W kolorach, które wys­tępują o tej porze roku w przy­rodzie. Szcz­erze odradzam kolory przy­brud­zone, ciemne oraz zimne, dodadzą one niepotrzeb­nie lat, oraz pod­kreślą wszelkie niedoskonałości.

czy­taj dalej

Domowe SPA z aro­mat­er­apią 15 maja 2013

Po dniu pełnym pracy i obow­iązków domowych może uda ci się znaleźć kilka chwil dla siebie? Nie po to, by znów gdzieś biec a raczej by udać się do włas­nej łazienki i tu, w otocze­niu ulu­bionych zapachów, gadżetów, a może nawet muzyki, oddać się pielę­gnacji swo­jego jakże często zmęc­zonego codzi­en­noś­cią ciała.

czy­taj dalej

Sty­lowa podróż w cza­sie 13 maja 2013

Mysłow­icki Ośrodek Kul­tury zaprasza do udzi­ału w niety­powym konkur­sie pt. „Sty­lowa podróż w cza­sie”, który jest wyzwaniem nie tylko dla pasjonatów dawnego ubioru, ale też dla każdego pasjonata mody i intrygu­ją­cych styl­iza­cji. „Sty­lowa podróż…” bowiem to konkurs na naj­ciekawsze prze­branie z przełomu XIXXX w., orga­ni­zowany w ramach I Pikniku His­to­rycznego w Mysłow­icach. Rozstrzyg­nię­cie już 26 maja!

czy­taj dalej

Czym jest ubiór? Wyzwanie fotograficzne 10 maja 2013

Bardzo ciekawą tem­atykę ma konkurs fotograficzny Fajn Foto Fest, który orga­ni­zowany jest cyk­licznie przez Dom Kul­tury Akord z Ostrawy (tym razem współor­ga­ni­za­torem jest także DK w Ryb­niku). Zadaniem uczest­ników konkursu jest danie fotograficznej odpowiedzi na pytanie: „Czy szaty zdo­bią człowieka?”. Przyj­mowanie zgłoszeń na konkurs potrwa do końca maja.

czy­taj dalej

Druga odsłona Mod­nego Śląska rusza już za kilka dni! 9 maja 2013

Już 11 maja Zabrze i Katow­ice na powrót staną się śląskimi stoli­cami mody. Szykuje się druga odsłona Mod­nego Śląska — pro­jektu, który rozpoczął się w ubiegłym roku z założe­niem, by odczarować stereo­ty­powy obraz Śląska jako miejsca ponurego, szarego i bez polotu. I fak­ty­cznie — o nudzie i smutku nie może być mowy, kiedy rozpoczyna się święto mody. Piękne stroje to jed­nak nie wszys­tko, bo orga­ni­za­torzy zad­bali także o wiele innych atrakcji. Wykłady, prezen­tacje, spotka­nia ze znanymi oso­bis­toś­ci­ami… Od 11 do 13 maja miłośnicy świata mody na pewno zna­jdą niejedną okazję, by akty­wnie wziąć udział w przedsięwzięciu!

czy­taj dalej

13 Kobiet: Niezwykły show­room w Katow­icach 7 maja 2013

13 maja, w katow­ickim Cooler Clu­bie, zostanie uru­chomiony niezwykły, jednod­niowy show­room, w którym będzie można zobaczyć, dotknąć, podzi­wiać, przymierzyć i przede wszys­tkim kupić wyjątkowe ubra­nia zapro­jek­towane i uszyte przez trzy­naś­cie stu­den­tek wzor­nictwa. Wydarze­nie odbywa się w ramach drugiej edy­cji Mod­nego Śląska.

czy­taj dalej

Cztery chusty w akcji. DIY 30 kwiet­nia 2013

Wiosna i lato to czas, gdy w kąt idą ciepłe swetry i inne „zimowe” ele­menty garder­oby. Jed­nak (nie czaru­jmy się!) Pol­ska to nie Kali­for­nia — wiec­zory i poranki bywają chłodne, a z pogodą za dnia też bywa różnie. Dobrym rozwiązaniem może być chusta, którą możemy się omo­tać. Będzie nam cieplej, a równocześnie tak lekki ele­ment naszego ubioru bardzo dobrze skom­ponuje się z całą resztą ubrań, utrzy­manych już w lekkiej styl­istyce. Co jed­nak mamy zro­bić, kiedy chusty z poprzed­niego sezonu już nam się znudz­iły? Pewnie, możemy iść na zakupy i zaopa­trzyć się w nowe, ale możemy też wyko­rzys­tać to, co mamy. Przed­staw­iamy sposób na stworze­nie chusty DIY.

czy­taj dalej

Modna, ładna, prosta w wyko­na­niu — kop­ertówka DIY 26 kwiet­nia 2013

Wiosną, a zwłaszcza latem, masy­wne torby w ciem­nych kolorach idą w odstawkę. To czas tore­bek o lekkiej formie i jas­nych kolorach, które równocześnie będą w stanie pomieś­cić choć część naszych kobiecych „tore­bkowych skar­bów”, które — bo jakżeby inaczej — są nam niezbędne. Prob­lem z zabieraniem ich ze sobą pojawia się, kiedy wybier­amy się choćby na imprezę lub mamy wziąć udział w wydarze­niu, do którego śred­nio pasuje nasza bardziej pakowna tore­bka „na co dzień”.Doskonałym rozwiązaniem sąwszelkiego typu kop­ertówki XL. Najlep­sze, że taką kop­ertówkę możemy w bardzo prosty sposób wykonać same, baw­iąc się przy tym znakomicie!

czy­taj dalej

Aksamitne plecy na lato — zacznij o nie dbać już dziś! 23 kwiet­nia 2013

Piękne i gład­kie plecy potrafią nie tylko skutecznie rozbudzić męską wyobraźnię, ale także efek­townie wyglą­dać w wyciętej z tyłu sukience czy bluzce. Jeśli jed­nak chcemy latem bez skrępowa­nia zakładać sek­sowne ciuchy odsła­ni­a­jące plecy, powin­niśmy o skórę w tym miejscu zad­bać już teraz. Zwłaszcza, że ich pielę­gnacja nie należy do łatwych.

czy­taj dalej

Cel­lulit – jak z nim wal­czyć? 22 kwiet­nia 2013

Cel­lulit, zwany także pomarańc­zową skórką, to defekt kos­me­ty­czny, który doty­czy bardzo wielu kobiet w różnym wieku. Wbrew obiegowym opin­iom prob­lem ten doty­czy nie tylko pań z nad­wagą, ale także osób bardzo szczupłych. Za pow­stanie cel­lulitu odpowiedzialny jest m.in. małoak­ty­wny tryb życia. To jed­nak nieje­dyna przy­czyna. Do pow­sta­nia pomarańc­zowej skórki mogą przy­czynić się również zmi­any hor­mon­alne, dieta bogata w węglowodany proste i tłuszcze nasy­cone, pale­nie papierosów itd.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.