Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Kreator Stylu czyli konkurs dla śląs­kich trend­set­terów 18 kwiet­nia 2013

Jeśli kochasz modę, a na wyszuki­wa­niu ory­gi­nal­nych ubrań i dodatków spędzasz sporo czasu, to ten konkurs jest dla Ciebie! Bab­ska Sile­sia patronuje inic­jaty­wie Mod­nego Śląska i Sile­sia Street Look, które ogłaszają „Konkurs dla trend­set­terów. Kreator stylu”. Już wkrótce, po przesła­niu zdjęć, możesz się przekonać o sile Two­jej mod­owej imag­i­nacji. Konkurs odbywa się w ramach drugiej edy­cji Mod­nego Śląska. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

czy­taj dalej

Niei­de­alny uśmiech gwiazd 15 kwiet­nia 2013

Ide­al­nie równe, białe zęby, nieraz nawet sko­ry­gowana linia dziąseł czy pow­ięk­szone usta – hol­ly­woodzki uśmiech to nie tylko kaprys gwiazd, ale często niezbędny ele­ment ich pracy przed obiek­ty­wem kamery czy aparatu. Jest jed­nak grupa cele­bry­tów, która za nic ma hol­ly­woodzki kanon, a ze swo­jego niei­de­al­nego uśmiechu zro­biła swój znak rozpoznawczy.

czy­taj dalej

Panna Młoda jak balet­nica 12 kwiet­nia 2013

Wasz ślub powinien odzwier­cied­lać Waszą osobowość, pasje, upodoba­nia. Musi być również ele­gancki, dopra­cow­any i nieza­pom­ni­any. Balet jako temat prze­wodni jest bardzo dobrym pomysłem na połącze­nie tych ele­men­tów. Nie tylko dla pro­fesjon­al­nych tancerzy.

czy­taj dalej

Biel­skie Ciu­cho­branie — Swap Party 10 kwiet­nia 2013

20 kwiet­nia, w ramach V. Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko, odbędzie się Biel­skie Ciu­cho­branie. Wymi­ana ubrań i dodatków będzie świetną okazją do pozby­cia się rzeczy, które znudz­iły się nam lub z innych powodów zale­gają na dnie naszych szaf. Będzie to też okazja do pozyska­nia nowych ubrań i akce­soriów, które cza­sem są prawdzi­wymi perełkami! Świetną zabawę zag­waran­tuje też coraz więk­sza liczba osób, które zapowiadają swój udział — będzie można naw­iązać nowe zna­jo­mości lub odświeżyć stare. A wszys­tko to w ramach najwięk­szego bab­skiego wydarzenia w Bielsku!

czy­taj dalej

Wiosenny look. Co warto mieć w szafie? 5 kwiet­nia 2013

Niechaj się błyszczy! I niech będzie pełna wzorów i nasy­cona kolorami. Ma być na sportowo i glam­our, ma się odnosić do lat 60. i 90. … Co? Wiosenna moda! Pod­powiadamy, co kupić, by odświeżyć szafę i zabłys­nąć w coraz cieple­jsze dni. A jest w czym wybierać. Wśród ubrań i dodatków, lan­sowanych na wiosnę 2013 roku każda z nas zna­jdzie coś dla siebie. Nawet jeśli nie przepada za błyszczą­cymi elementami.

czy­taj dalej

Kul­towy swap w Ryb­niku — tak było! Fotorelacja 3 kwiet­nia 2013

Siódma edy­cja Ryb­nik Swap Party, która odbyła się 23 marca w ryb­nickim Okrąglaku, już za nami. Gośćmi byli utal­en­towani młodzi twórcy, pojaw­iło się wiele mniej lub bardziej znanych marek, a przede wszys­tkim sporo było samych wymieni­a­ją­cych się ubra­ni­ami i dodatkami — ponad 130 osób. Do tego konkursy z atrak­cyjnymi nagro­dami i wiele innych atrakcji dla tych, którzy chcieli odpocząć na moment od zdoby­wa­nia nowych „perełek” do swej garder­oby. Pokazy mody, schow­room, wymi­ana ubrań, a wszys­tko to dopraw­ione świetną muzyką i wsze­chobecną yerba mate. Czego można chcieć więcej? Wernisażu? Proszę bardzo. Nieza­pom­ni­anego after party? Robi się.
 

czy­taj dalej

Ubranie na co dzień wcale nie musi być nudne! 27 marca 2013

Wszelkiego typu imprezy, randki i inne okazje to czas, pod­czas którego chcemy wyglą­dać jak najlepiej i najpiękniej. Przy­go­towu­jemy się zwykle dłużej niż do codzi­en­nego wyjś­cia z domu. Jeśli pracu­jemy w miejs­cach, które wyma­gają bardzo ele­ganck­iego wiz­erunku, nasze codzi­enne przy­go­towa­nia będą wyglą­dać podob­nie. Na co dzień jed­nak więk­szość kobiet chci­ałaby postawić na wygodę. Bo wiadomo: praca i/​lub szkoła, bie­ganie po mieś­cie w pogoni za nieza­łatwionymi sprawami i nieku­pi­onymi rzeczami… Nie musi to być jed­nak wygoda obdarta z pięknego, mod­nego i niebanal­nego wyglądu. Prak­ty­czność i ciekawy wiz­erunek na co dzień można prze­cież połączyć.

czy­taj dalej

Nie szy­jesz? Też wygry­wasz! Ostat­nia okazja, by zagłosować 25 marca 2013

113 blogów poświę­conych szy­ciu i modzie z całej Pol­ski, w tym sporo z regionu Górnego Śląska, zostało zgłos­zonych do pier­wszej edy­cji konkursu orga­ni­zowanego przez markę Łucznik – do Szy­ciowego Blogu Roku. Do 26 marca trwa głosowanie na najlep­szy blog, w którym udział może wziąć każdy inter­nauta, wygry­wa­jąc przy okazji cenne nagrody.

czy­taj dalej

Sty­lowe zające pomogą dzieciom! 22 marca 2013

Nie tylko ludzie mogą liczyć na sza­łową kreację w katow­ickim­Sile­sia City Cen­ter. Także gigan­ty­czne, bo mające aż 2,35 m zające! Dwanaś­cie takich figur stanęło właśnie przed budynkiem cen­trum. Już 24 marca, w niedzielę, dzieci wspól­nie ze styl­is­tami stworzą dla nich ubra­nia oraz dodatki. Mate­ri­ałem, z którego uszyte zostaną kubraczki, t-​shirty i zajęcze krawaty będą uży­wane ubra­nia. Przez cały tydzień mógł je przynieść każdy. Uzbier­ało się ponad 50 kg. Dochód z licy­tacji wystyl­i­zowanych zajęcy wielka­noc­nych wesprze Dom Aniołów Stróżów w orga­ni­za­cji let­nich wakacji dla ponad 50-​ciu podopiecznych.

czy­taj dalej

Struk­tury i fak­tury geometrii — pokazy stu­den­tów 22 marca 2013

Już dziś, 22 marca, odbędzie się w katow­ick­iej Wyższej Szkole Tech­nicznej pokaz pokonkur­sowy stu­den­tów, atakże semes­tralne real­iza­cje pro­jek­tów. Będzie również wys­tawa „Mikro & Makro”. Wszys­tko to w kli­mat­ach geo­ma­trii i licznych inspiracji, które się z nią łączą.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.