Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Wiosenne Wietrze­nie Śląskiej Szafy — swap w Katow­icach 21 marca 2013

Nad­szedł czas na wiosenne porządki w szafie! Właśnie dlat­ego, w pier­wszy week­end wiosny, w samym sercu Śląska odbędzie się Wietrze­nie Śląs­kich Szaf — wielki swap, czyli impreza, pole­ga­jąca na wymi­anie niepotrzeb­nych ubrań i dodatków na „nowe”. 23 marca w Archi-​barze będzie można nie tylko poz­nać nowych ludzi lub spotkać starych zna­jomych, ale też pozyskać ładne, niety­powe ubrania.

czy­taj dalej

Fash­ion Trends — Śląsk zak­wita na wiosnę! 18 marca 2013

Fash­ion trends” czyli „Śląsk zak­wita na wiosnę” to bloger­skie spotkanie, zor­ga­ni­zowane przez firmę X-​Moda i City Rock w Katow­icach. Jego celem jest inte­gracja miłośników mody ze Śląska i pokazanie, że świat „fash­ion” to nie tylko Łódź i Warszawa… Pier­wsza edy­cja będzie miała miejsce już 21 marca, a Bab­ska Sile­sia jest jej patronem medialnym.

czy­taj dalej

DIY: Afrykańska kolia 14 marca 2013

Etniczne inspiracje wciąż są na topie! Jeśli chodzi o biżu­terię, to również mamy w czym wybierać: są bogato zdo­bione wisiory, masy­wne kolie, wielo­bar­wne kora­liki, podzwa­ni­a­jące kol­czyki, pierś­cie­nie i całe mnóstwo innych fan­tasty­cznych rzeczy, które mogą wzbo­gacić nasz wiz­erunek na wiosnę. Nie musimy jed­nak od razu wydawać połowy wypłaty na stos ślicznych dodatków. Równie dobrze możemy zro­bić je same — zaoszczędz­imy pieniądze, a wszyscy wokół niewąt­pli­wie docenią naszą inwencję twór­czą i afrykańską kolię, którą stworzymy!

czy­taj dalej

Jak wykonać ide­alny mak­i­jaż do pracy? 12 marca 2013

Mak­i­jaż do pracy powinien być dyskretny i stonowany. Obow­iązuje w nim zasada „mniej znaczy więcej”. Grashka zdradza sekrety jak wyglą­dać w pracy świeżo i atrak­cyjnie, a przede wszys­tkim pro­fesjon­al­nie. Nat­u­ralny mak­i­jaż to dobre rozwiązanie również ze względu na szy­bkość poran­nego wyko­na­nia, kiedy nie mamy czasu na skom­p­likowane zabiegi upięk­sza­jące. Przed­staw­iamy kilka prak­ty­cznych wskazówek jak przy min­i­mal­nym wysiłku osiągnąć korzystny efekt.

czy­taj dalej

Show­room pro­jek­tan­tów pod­czas Sile­sia Fash­ion Look 8 marca 2013

Pod­czas zaplanowanych na ten week­end pokazów Sile­sia Fash­ion Look Sile­sia City Cen­ter zamieni jeden ze swoich sklepów na show­room dla młodych pro­jek­tan­tów. Ale uwaga — niety­powy pop-​up store (czyli sklep na chwilę) będzie dzi­ałał tylko przez 3 dni od 8 do 10 marca! Zna­jdą się w nim kolekcje zaprezen­towane pod­czas pokazów, w tym te stwor­zone m.in. przez duet Paprocki&Brzozowski, Łukasza Jemioła, Sophie Kulę i Wojtka Haratyka. Co więcej odwiedza­jący „sklep na chwilę” będą mogli spotkać się także z samymi projektantami.

czy­taj dalej

Modny Dzień Kobiet dla miłośniczek bie­ga­nia 6 marca 2013

Jesteś akty­wna i cenisz sobie właśnie taki styl życia, a pon­adto lubisz zawsze sty­lowo wyglą­dać i z ładnych rzeczy nie rezygnu­jesz na czas upraw­ia­nia sportu. Dla takich właśnie kobiet przez­nac­zone jest bezpłatne spotkanie w SklepieB​ie​gacza​.pl, które odbędzie się 9 marca. Będzie to okazja m.in. do wysłucha­nia porad styl­istki Agaty Dominik, diete­ty­czki, brafit­terki, a także do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie i wspól­nym treningu.

czy­taj dalej

Stary t-​shirt? Naszyjnik ide­alny! Warsz­taty 5 marca 2013

Robiłaś wiosenne porządki w szafie i nagle okazało się, że masz w niej kilka niepotrzeb­nych, starych t-​shirtów? Możesz obdarzyć je „nowym życiem”, tworząc z nich piękne naszyjniki, które staną się świetną ozdobą i dodatkiem dla wiosen­nych ubrań. Jak od pod­staw wykonać taki naszyjnik? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy nauczysz się pod­czas bezpłat­nych warsz­tatów w ramach imprezy „Miasto Kobiet” - już 9 marca!

czy­taj dalej

Niepotrzebne gazety? Zrób z nich kol­czyki! Warsz­taty 4 marca 2013

Znudz­iła ci się stan­dar­d­owa biżu­te­ria, którą — poza tobą — ma wiele innych kobiet? Cenisz sobie wyjątkowość akce­soriów, a w dodatku chcesz zro­bić coś dla środowiska nat­u­ral­nego? Zami­ast je wyrzu­cać prz­erób stare gazety na… kol­czyki! Dowiesz się, jak w prosty sposób można to zro­bić, pod­czas bezpłat­nych warsz­tatów w ramach Miasta Kobiet w tyskim City Point już 9 marca.

czy­taj dalej

Dzień Kobiet „na luzie” w Pałacu Kotulińs­kich 1 marca 2013

Dzień Kobiet „na luzie” to wyjątkowa propozy­cja spędzenia przy­jem­nego wiec­zoru w Pałacu Kotulińs­kich. 8 marca, od godziny 18.00 Panie będą mogły wziąć udział w licznych pokazach, a także same oddać się m.in. w ręce doświad­c­zonej wiz­a­żys­tki czy też dowiedzieć się, jak dobierać per­fumy do swo­jej osobowości lub wykony­wanego zawodu…

czy­taj dalej

Domowe kos­me­tyki do włosów, twarzy i ciała. Warsz­taty 1 marca 2013

Podobają ci się kos­me­tyki, które zaw­ier­ają jedynie nat­u­ralne skład­niki? Fas­cynują te wszys­tkie maseczki, bal­samy, peelingi, posi­ada­jące częs­tokroć o wiele więk­szą skuteczność? Możesz nauczyć się sama je tworzyć! Kom­ponowanie skłąd­ników to dla ciebie czarna magia? Nie masz poję­cia od czego zacząć? To także nie prob­lem. W dni­ach 8 — 9 marca możesz wziąć udział w bezpłat­nych warsz­tat­ach tworzenia domowych kos­me­tyków do ciała, włosów i twarzy. Wszys­tkie będą miały miejsce w tyskim City Point, pod­czas Miasta Kobiet!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.