Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Tworzymy broszki z zamków błyskaw­icznych! 1 marca 2013

Piękne, efek­towne, mis­terne, a przy tym niedro­gie w wyko­na­niu. O czym mowa? Oczy­wiś­cie o broszkach z zamków błyskaw­icznych. Jak nauczyć się je wykony­wać? Zapraszamy na warsz­taty pod­czas Miasta Kobiet w tyskim City Point! Już 9 marca może­cie zobaczyć, jak robić te piękne ozdoby.

czy­taj dalej

Biżu­te­ria z tkanin — warsz­taty w ramach Miasta Kobiet 27 lutego 2013

Sekrety niepow­tarzalnej biżu­terii z tkanin będzie można poz­nać już 8 marca w tyskim cen­trum hand­lowym City Point, w ramach imprezy Miasto Kobiet, której patronem jest Bab­ska Sile­sia. Pod­czas bezpłat­nych warsz­tatów z na pozór nieprzy­datnych już przed­miotów stworzymy ory­gi­nalne bran­so­letki. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Sile­sia Fash­ion Look — pokazy Baczyńskiej, Jemioła, Paprockiego&Brzozowskiego 25 lutego 2013

Duet Paprocki&Brzozowski, Gosię Baczyńską, Łukasza Jemioła i 17 młodych pro­jek­tan­tów zobaczymy pod­czas pokazów Sile­sia Fash­ion Look w Katow­icach, które odbędzie się w dni­ach 9 i 10 marca w Sile­sia City Center.

czy­taj dalej

Co noszą pogrom­czynie stoków? 20 lutego 2013

Pomimo odwilży zimowa aura nas nie opuszcza, a na stokach wciąż leży śnieg. W dodatku trwają wyprzedaże, na których perełki upolować możemy także jeśli chodzi o odzież nar­cia­rską i snow­boar­d­ową. Wydamy mniej, a przy okazji odświeżymy nasz wiz­erunek na stoku, albo całkowicie go zmien­imy! Warto przy okazji, przed zaku­pami, zapoz­nać się z dwiema ten­denc­jami, które rządzą niepodziel­nie, jeśli chodzi o zimową modę.

czy­taj dalej

Nie tylko młodzi mają świetny styl! 15 lutego 2013

Obser­wu­jąc świat mody możemy niesłusznie stwierdzić, że wstęp do niego mają tylko osoby młode i piękne. Takie, których twarzy nie naz­naczyły jeszcze zmarszczki, a włosy wciąż zachowują swój kolor. I nawet Anna Win­tour, niemłoda już prze­cież, nie będzie w stanie zmienić naszej opinii. Tak samo pewnie pomyślimy sobie o sposo­bie ubiera­nia prze­cięt­nych ludzi – takich, których mijamy na ulicy. Stwierdz­imy, że ci młodzi cza­sem ekspery­men­tują z modą, nie boją się ory­gi­nal­nego wiz­erunku. A ci starsi… bezbar­wni i nieciekawi, nie zasługują na naszą pozy­ty­wną opinię, jeśli o ubiór chodzi. Uważa­jmy! Możemy się pomylić., bo… nie tylko młodzi mają świetny styl!

czy­taj dalej

Swap w Ryb­niku to nie tylko wymi­ana ubrań! 11 lutego 2013

Już po raz siódmy, 23 marca, odbędzie się Ryb­nik Swap Party — impreza pod patronatem Prezy­denta Miasta Ryb­nik. Swap party to wymi­ana ubrań w atmos­ferze świet­nej zabawy, okras­zona niebanalną muzyką i w otocze­niu ciekawych ludzi. Umożli­wia nie tylko dar­mowe odświeże­nie szafy, ale także zawar­cie nowych zna­jo­mości i szansę bliższego poz­na­nia świata pro­jek­tan­tów, styl­istów oraz całej rzeszy młodych i kreaty­wnych twór­ców stale rozwi­ja­jącego się rodz­imego rynku mody, fotografii i sztuki.

czy­taj dalej

Laser usunie niech­ciany tat­uaż 7 lutego 2013

Sposobem na trwałe, a przy tym mało inwazyjne usunię­cie niech­cianego tat­u­ażu są zabiegi z zas­tosowaniem najnowszych tech­nologii laserowych. Innowa­cyjne urządzenia umożli­wiają pozby­cie się wzorów o różnych kolorach i kształtach.

czy­taj dalej

Pol­skie blogerki i Gag­amod­els szukają top mod­elek. Także w Katow­icach! 4 lutego 2013

16 lutego odbędzie się w kilku pol­s­kich mias­tach cast­ing, pod­czas którego agencja Gag­amod­els i najpop­u­larniejsze pol­skie blogerki będą wybierać naj­ciekawsze mod­elki i mod­eli. Na Śląsku z blogerkami będzie można spotkać się w Katow­icach, w tamte­jszym Starbucks’ie (w Sile­sia City Cen­ter), w godz­i­nach 13.00 — 18.00.

czy­taj dalej

Moda na barok! 31 sty­cz­nia 2013

Ubra­nia i dodatki, inspirowane barok­iem, to kole­jny trend, a raczej nurt w modzie, który odnawia się bardzo często. Oczy­wiś­cie są pro­jek­tanci, którzy hoł­dują mu przy każdej okazji, ale pozostali także okazjon­al­nie do niego powracają. W końcu rzadko kiedy tren­dem staje się tak wdz­ięczny temat: złote hafty, bogate orna­menty i biżu­te­ria, a do tego te kolory! Czerń, bur­gund, złoto, głęboka zieleń…

czy­taj dalej

Fryzura i mak­i­jaż w stylu vin­tage — niebanalna ślubna styl­iza­cja Panny Młodej 28 sty­cz­nia 2013

Fryzura i mak­i­jaż w stylu vin­tage — niebanalna ślubna styl­iza­cja Panny Młodej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.