Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Inspiru­jąca Północ 18 grud­nia 2012

Na mod­owej mapie świata wyjątkowe miejsce zaj­mują kraje, leżące na północy Europy. Ich mieszkańcy do per­fekcji opanowali jesienno-​zimowy wygląd, który łączy w sobie ele­gancję z domieszką retro i dużą dozę wygody. Warto zerknąć na ulice Oslo, Helsinek czy Sztokholmu, by pod­pa­trzyć co nieco i zain­spirować się swo­bod­nym i z wielkim wyczu­ciem kre­owanym stylem tamte­jszych ludzi. Zwłaszcza, że zima za pasem, a wiele spośród nas wciąż szuka ide­al­nych rozwiązań na tę mroźną porę roku.

czy­taj dalej

Bur­gun­dowa pasja 17 grud­nia 2012

Wszędzie go pełno. Stał się hitem wczes­nej jesieni i pobędzie z nami do wiosny, pomimo tego, że na zimę lan­suje się już inne kolory. Dlaczego? Bo bur­gund to nie neony, lecz barwa dużo bardziej uni­w­er­salna. Pasuje niemal wszys­tkim, a każdy ele­ment ubioru w tym kolorze zawsze wygląda efek­townie. Zresztą, nie tylko sam bur­gund jest w cenie — pociąga on za sobą wszelkie odcie­nie takie jak wiś­nia czy purpura.

czy­taj dalej

Domowe maseczki na włosy 14 grud­nia 2012

Zima to trudny czas dla włosów, więc w tym okre­sie należy o nie szczegól­nie dbać. Niekoniecznie trzeba kupować dro­gie kos­me­tyki. Skuteczne i jed­nocześnie proste w wyko­na­niu maseczki regeneru­jące i wzmac­ni­a­jące włosy może­cie przy­go­tować samodziel­nie. Poniżej kilka przepisów na mik­stury, które zro­bi­cie wyko­rzys­tu­jąc zawartość lodówki lub spiżarni.

czy­taj dalej

Niegrzeczna noc w Pię­kno­grafii 7 grud­nia 2012

Pię­kno­grafia kusi Niegrzeczną Nocą. Już 14 grud­nia w Zabrzu odbędą się pokazy mody i wys­tawa kon­trow­er­syjnej fotografii. Pon­adto będzie można zapoz­nać się z mag­a­zynem Mondaine (nomi­nowanym do „Klapsa” od Niegrzeczni TV. Imprezę zakończą nocne zakupy, będące okazją do upolowa­nia na co dzień niedostęp­nych w butiku Pię­kno­grafia rzeczy, a także nowości, kreacji vin­tage i tych z pokazów.

czy­taj dalej

W kolorze butelki i… morza 4 grud­nia 2012

Zieleń, jaka jest, każdy widzi” — to hasło jest dobre chyba jedynie dla stereo­ty­powych mężczyzn, którzy mają prob­lemy z rozróżnie­niem odcieni. Bo kolor zielony, jak wszys­tkie inne barwy, ma całe mnóstwo swoich niuan­sów. Dwa z nich są ostat­nimi czasy wyjątkowo lan­sowane jeśli chodzi o ubra­nia i dodatki — nasy­cona zieleń butelkowa i zieleń, wpada­jąca w morski odcień.

czy­taj dalej

Kre­owanie wiz­erunku aser­ty­wnej kobi­ety — warsz­taty 30 listopada 2012

Z fuzji dwóch zagad­nień — kre­owa­nia włas­nego wiz­erunku i stylu, a także bycia kobi­etą aser­ty­wną — pow­stały warsz­taty, dedykowane kobi­etom, które nie boją się nowych wyzwań i chci­ałyby się wciąż doskon­alić. „Kre­owanie wiz­erunku aser­ty­wnej kobi­ety” to zaję­cia, które poprowadzą Agata Zolich (kspert ds. kre­owa­nia wiz­erunku i oso­bista styl­istka) i Dorota Szczepanik (tren­erka biz­nesu i roz­woju osobistego).

czy­taj dalej

Jar­mark Rzeczy Ładnych po raz kole­jny 27 listopada 2012

Uwiel­bia­cie ręcznie robioną biżu­terię, której poza Wami nie ma nikt? A może sami taką wykonu­je­cie? Po raz kole­jny odbędzie się Jar­mark Rzeczy Ładnych w Chor­zowie, co może być okazją do zakupi­enia ory­gi­nal­nej biżu­terii, a także innych ciekawych rzeczy lub wys­taw­ienia swoich dzieł pod­czas jarmarku.

czy­taj dalej

Blogi dzieciom! 26 listopada 2012

Blogi to wielka siła, nie tylko opin­iotwór­cza. Akcja „Blogi dzieciom” tę siłę stara się wyko­rzys­tać w jak najlep­szym celu — orga­ni­za­torzy, licy­tu­jąc m.in. ubra­nia i dodatki, pochodzące od blogerek i blogerów, chcą pomóc dzieciom z chorobą nowotworową.

czy­taj dalej

Listopad­owa Noc Hor­rorów w Sos­nowcu 19 listopada 2012

Miejski Dom Kul­tury “Kaz­imierz” zaprasza na Listopad­ową Noc Hor­rorów, która odbędzie się już jutro, 20 listopada. Pro­gram zapowiada się ciekawie — na pewno warto zobaczyć, jaki pokaz mody przy­go­towali spec­jal­nie z tej okazji uczniowie Zespołu Szkół Pro­jek­towa­nia i Styl­iza­cji Ubioru w Sosnowcu.

czy­taj dalej

Pokaz młodego pro­jek­tanta w Pię­kno­grafii 14 listopada 2012

24 listopada będzie można wziąć udział w pokazie nowej kolekcji młodego pro­jek­tanta, Łukasza Waszkiewicza, w zabrza­ńskiej Pięknografii.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.