Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Pchli Targ w Ryb­niku 12 listopada 2012

W Ryb­niku orga­ni­zowany jest Pchli Targ! Pod­czas niego zamieni­amy się lub sprzeda­jemy nie tylko ciuchy, ale też wszys­tkie inne rzeczy. Pomysł tym bardziej wart uwagi, że można będzie przed zimą wnieść trochę świeżości do swo­jej szafy lub wnętrza.

czy­taj dalej

Ryb­nik: Gotowe na Modę 8 listopada 2012

Pokazy mody, porady, show­room, koncert… — wszystko to jest częś­cią „Gotowych na Modę”. Impreza będzie miała miejsce 17 listopada, w ryb­nick­iej Restau­racji Pasja. Wydarze­nie dedykowane jest wszys­tkim miłośnikom mody, poszuku­ją­cym wciąż nowych inspiracji

czy­taj dalej

Paryski szyk na naszych uli­cach? 5 listopada 2012

Wybier­a­jąc się na zakupy, bardzo często w wyborze ubrań kieru­jemy się tym, co modne. Nie myślimy o naszej fig­urze czy upodoba­ni­ach. Kupu­jemy to, co widzi­ałyśmy w ostat­nio przeglą­danej gaze­cie jako opa­tr­zone komen­tarzem must have. Rezul­tat to szafa pełna niepa­su­ją­cych do siebie ubrań.

czy­taj dalej

Pis­tacjowe DIY 29 października 2012

Nikomu chyba nie trzeba przed­staw­iać rozkoszy pod­niebi­enia, jakich mogą dostar­czyć nam pis­tacje. Te niewielkie orzeszki, skryte w twardych sko­rup­kach, są przys­makiem wielu ludzi. Do tej pory jed­nak wyko­rzysty­wal­iśmy tylko pyszne wnętrze, wyrzu­ca­jąc resztę. Dziś nato­mi­ast Bab­ska Sile­sia pokaże, w jak prosty sposób można stworzyć ze sko­ru­pek efek­towny naszyjnik.

czy­taj dalej

Bab­ski Fes­ti­wal Wiz­erunku w Bielsku-​Białej 22 października 2012

Już niedługo w Bielsku-​Białej odbędzie się kole­jny bab­ski fes­ti­wal! Powodów do spotka­nia jest wiele. Przede wszys­tkim IV edy­cja Fes­ti­walu Bab­skie Biel­sko, pier­wsze urodziny por­talu oraz chęć spotka­nia w miłym, bab­skim gronie. Będzie to wyjątkowe wydarze­nie, które upłynie pod znakiem warsz­tatów, pokazów i porad wizerunkowych.

czy­taj dalej

Ubranie — metafizy­czna miłość czy pomi­dor z Reala? 15 października 2012

Jak każdy przed­miot, także i ubranie ma na celu nie tylko zapew­ni­anie człowiekowi kom­fortu i chronie­nie go przed nieko­rzyst­nymi warunk­ami środowiska. Ubiór, tak różny w swoich tek­stu­rach, kro­jach i kolorach może równocześnie „mówić” o jego właś­ci­cielu, „wyrażać” go. Pełni także bardzo istotną funkcję este­ty­czną. Dlat­ego nie mniej ważné jest, jak pod­chodz­imy do kupowa­nia rzeczy.

czy­taj dalej

Rudzi­elec na butach — DIY 10 października 2012

Cieple­jsze (i bezdeszc­zowe oczy­wiś­cie) dni jesieni możemy spędzić, chodząc w pięknych butkach, które same ozdo­bimy. A lis — jak mało które zwierzę — kojarzy się nam właśnie z tą porą roku. Od dziś rudzi­elec może nam więc towarzyszyć, gdziekol­wiek byśmy nie poszły.

czy­taj dalej

Swap party — wymieni­anie się jest modne! 8 października 2012

Ostat­nio byłam zmus­zona zro­bić porządek w szafie. Powód prosty – skłębione i skotłowane moje ubra­nia, tore­bki, chusty zaczęły stanowić poważné zagroże­nie dla zdrowia i życia człowieka, który chci­ałby wyciągnąć dla siebie coś ładnego przed wyjś­ciem. Wal­cząc zapamię­tale i porząd­ku­jąc, na nowo uświadomiłam sobie, że bardzo dużo ubrań i dodatków, które lubię i noszę często, to nabytki ze swapów. Z tej okazji dziś będzie o swap parties.

czy­taj dalej

W tym sza­leńst­wie jest metoda — naszyjnik DIY 4 października 2012

Plą­tan­ina sznurków, łańcuszków, chus­tek na two­jej szyi? Tak, ale plą­tan­ina uporząd­kowana i sple­ciona w lużny warkocz. Nie musisz wydawać majątku na sty­lowy naszyjnik. Z pomocą blogerki Brit pod­powiemy, jak bardzo łatwo możesz zro­bić sobie taką piękną biżu­terię sama.

czy­taj dalej

W labiryn­cie ciuchów” — piąty raz w Bielsku-​Białej 2 października 2012

Twoja szafa pęka w szwach, ale codzi­en­nie stwierdzasz, że nie masz się w co ubrać? Chcesz wymienić ubra­nia, które już ci się znudz­iły i zyskać nowe, niepow­tarzalne rzeczy? Planu­jesz wpuś­cić trochę świeżości do swo­jej garder­oby? Zami­ast mag­a­zynować ciuszki, w których nie chodzisz, przynieś je na Swap Party! Możesz zabrać ze sobą także biżu­terię, butki i tore­bki, których już nie uży­wasz. Pamię­taj, że to, co tobie już się nie podoba, może się okazać prawdziwą „perełką” dla kogoś innego. I na odwrót!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.