Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Anal­iza kolorysty­czna — Pani Zima 1 października 2012

Dziś ostatni artykuł z cyklu anal­izy kolorysty­cznej, przyszła więc pora na omówie­nie ostat­niego typu urody, czyli Zimy. Pani Zima to typ chłodny i najbardziej wyrazisty. Wszelkie kon­trasty i mocne, zimne barwy stwor­zone są właśnie dla niej, To jedyny typ, który świet­nie wygląda w najbardziej klasy­cznym zestaw­ie­niu czerni i bieli.

czy­taj dalej

Sza­lik bez uży­cia drutów — DIY, czyli zrób go sama 27 wrześ­nia 2012

Przy­go­tuj się na chłod­niejsze dni i wzbo­gać swoją kolekcję ubrań o nowy włóczkowy sza­lik. Nawet jeśli nie opanowałaś jeszcze sztuki robi­enia na dru­tach, możesz go stworzyć sama. Pod­powiemy, jak to zrobić.

czy­taj dalej

Man­i­cure hybry­dowy 25 wrześ­nia 2012

Dla wielu kobiet pod­czas robi­enia man­i­cure pri­o­ry­tetem jest jego trwałość. Dlat­ego tak dużą pop­u­larnoś­cią cieszy się ostat­nio man­i­cure hybry­dowy. Jed­nak czy jest on najlep­szym sposobem trwałego zdo­bi­enia paznokci? Czy może jest tak samo szkodliwy jak tipsy czy żel?

czy­taj dalej

Pach­nące mydełko — zrób je sama 24 wrześ­nia 2012

W naszym cyklu Bab­s­kich inspiracji dziś pro­ponu­jemy pach­nące mydełko, które doskonale sprawdzi się jako deko­racja łazienki lub ele­ment aro­maty­cznych kąpiel, gdyż dzięki uży­tym skład­nikom takie mydełko ma właś­ci­wości złuszcza­jące, naw­ilża­jące i zmiękcza­jące. Gotowe mydełko możemy rónież dodatkowo ozdo­bić lub pięknie zapakować i podarować komuś.

czy­taj dalej

Anal­iza kolorysty­czna — Pani Lato 21 wrześ­nia 2012

Dzisiaj kole­jna część anal­izy kolorysty­cznej. Pod lupę weźmiemy Panią Lato. Podob­nie jak Pani Wiosna, to także delikatny typ urody, ale zimny. W prak­tyce oznacza, że Pani Lato powinna wybierać barwy chłodne, raczej odcie­nie niebieskiego, wiśniowego i różowego, niż zielonego, koralowego, czy pomarańczowego.

czy­taj dalej

Jesi­enne trendy 18 wrześ­nia 2012

Jak co roku, w każdym sezonie królują inne kolory, wzory i fasony. I cho­ciaż jesień wkroczyła już do sklepów, warto wiedzieć, na co zwró­cić szczególną uwagę. Oto 10 głównych trendów w pigułce.

czy­taj dalej

Kupisz vs Macie­jak 14 wrześ­nia 2012

Już w tę sobotę, 15 wrześ­nia, w Gli­wicach dojdzie do prawdzi­wego poje­dynku znanego i cenionego pro­jek­tanta Roberta Kupisza i Agnieszki Macie­jak. „Strój, bo strze­lam!” to wydarze­nie, przewidziane jako prawdziwa mod­owa konfrontacja.

czy­taj dalej

Cast­ing Fash­ion TV w Ryb­niku 12 wrześ­nia 2012

Fash­ion TV Pol­ska we współpracy z LG zor­ga­ni­zowała cykl cast­ingów w różnych pol­s­kich mias­tach. W ten week­end będzie można spróbować swoich sił w Ryb­niku. Jest to ide­alna okazja dla osób, marzą­cych o kari­erze modelki.

czy­taj dalej

Kaw­iorowy man­i­cure 11 wrześ­nia 2012

Odrobina luk­susu w szarej codzi­en­ności? Czemu nie. Kaw­ior na paznok­ci­ach to nowy trend na świecie i warto poz­nać go troszkę bliżej.

czy­taj dalej

Pożeg­naj uciążliwe „pajączki” 10 wrześ­nia 2012

Koniec lata to dobry czas na regen­er­ację skóry, która w cza­sie waka­cyjnego urlopu była często narażona na nad­mierne dzi­ałanie promieni UV. Wysoka tem­per­atura i brak odpowied­niej ochrony prze­ci­wsłonecznej mogły przy­czynić się do rozsz­erzenia naczyń krwionośnych i pow­sta­nia tzw. pajączków. Z jakich zabiegów warto sko­rzys­tać, aby pow­strzy­mać mało este­ty­czne zmiany? 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.