Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

3. Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Jak się baw­iliśmy? 14 marca 2014

Tym razem Zajafkowy Szał Ciu­chowy — cyk­liczna impreza pole­ga­jąca na wymieni­a­niu się ubra­ni­ami i dodatkami — odbył się pod hasłem: „Na wiosnę pozwól im wyfrunąć z szafy”. Miał miejsce 9 marca, w biel­skiej Zajafce, i trady­cyjnie już zgro­madził pokaźną grupkę uczest­ników, którzy mogli nie tylko się wymieniać, ale też roz­maw­iać, kosz­tować słod­kości, oglą­dać zdję­cia z ulic pol­s­kich miast, wygrać upominki… Bab­ska Sile­sia objęła patronatem to wydarzenie.

czy­taj dalej

Zmień fryzurę na wiosnę. Grzy­wka 12 marca 2014

Za oknem rozk­wita już wiosna, a mar­cowe słońce rozpieszcza nas jak na tę porę roku wysokimi tem­per­at­u­rami. Nikt nie myśli już o ciepłych sza­lach i czap­kach, dlat­ego warto przy­witać wiosnę z nową fryzurą. Każda z nas uwiel­bia zmieniać coś w swoim wyglądzie, a najlep­szym cza­sem na meta­mor­fozę jest wiosna. Dlat­ego, aby poczuć się pięknie i młodo, pozwólmy sobie na małe sza­leństwo na głowie.

czy­taj dalej

Swap party w Katow­icach. Wietrzymy szafy dzieci i pomagamy Tad­kowi 10 marca 2014

Już 15 marca 2014 roku w katow­ickim Kato­Barze odbędzie się swap party, czyli wymi­ana ubrań. Wszys­tkie pieniądze, które tego dnia zostaną zebrane (koszt biletów), orga­ni­za­torzy przez­naczą na kosz­towną oper­ację kilkulet­niego Tadka. Tadek Celuch ma chore serce i niedosłyszy. To właśnie niedosłuch może być u niego zlik­wid­owany, ale jedynie w wyspec­jal­i­zowanej klin­ice, gdzie dziecko będzie pod nad­zorem także kar­di­ologów. Tadek ma szansę słyszeć i nor­mal­nie mówić, a my możemy mu w tym pomóc.

czy­taj dalej

Neo Fash­ion Jam­boree — fes­ti­wal mody po raz trzeci! 5 marca 2014

W dni­ach 16 – 18 maja 2014 roku wys­tar­tuje kole­jna, trze­cia już edy­cja Neo Fash­ion Jam­boree. Fes­ti­wal orga­ni­zowany jest we współpracy z Muzeum His­to­rycznym w Bielsku-​Białej. Wyjątkowo w tym roku połąc­zony będzie z ogólnopol­ską Nocą Muzeów. Bab­ska Sile­sia jest patronem tego wyjątkowego wydarzenia.

czy­taj dalej

Wiosenna edy­cja Swag Show już wkrótce w Katow­icach 4 marca 2014

12 kwiet­nia 2014 roku już po raz czwarty katow­icka Gale­ria Szyb Wil­son zamieni się w naj­mod­niejsze miejsce w Polsce. Wszys­tko to za sprawą SSS 2014 Spring Edi­tion – targów streetwear’owych, które zarażają swoim kli­matem i karmią zmysły mod­owe! wstęp na wydarze­nie jest bezpłatny. Bab­ska Sile­sia objęła je patronatem i gorąco poleca!

czy­taj dalej

Śląza­czka w stroju ludowym, czyli co nosiły nasze prabab­cie — wys­tawa i warsz­taty 26 lutego 2014

Już od 7 marca 2014 roku w Muzeum His­torii Katowic (dział etnologii) będziemy mogli oglą­dać wys­tawę pt. „Kobi­eta odświętna, czyli Śląza­czka w stroju ludowym”. Nie tylko jed­nak dowiemy się, jak taki strój wyglą­dał, i kiedy zakładały go nasze prabab­cie, ale będziemy mieli okazję wziąć udział w warsz­tat­ach i spotkaniach.

czy­taj dalej

Domowe SPA w teorii i prak­tyce. Warsz­taty 24 lutego 2014

Już jutro, 25 lutego 2014 roku, będziemy mogły wziąć udział w czwartej już edy­cji Wtorkowych Warsz­tatów Sty­lowych. Ich tem­atyką będzie to, jak skutecznie dbać o siebie, jak samej sobie zafun­dować domowe SPA… Spotkanie odbędzie się w Gliwicach.

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy. 3. Biel­ski swap kole­jny raz! 18 lutego 2014

Miłośnicy wymi­any ubrań i dodatków spotkają się kole­jny raz pod­czas swapu w Bielsku-​Białej! Odbędzie się on 9 marca 2014 roku (od godziny 16.00), w biel­skiej Zajafce, w cen­trum miasta. Będzie to już trze­cia edy­cja Zajafkowego Szału Ciu­chowego! W cza­sie swapu będzie można m.in. obe­jrzeć wys­tawę fotografii „Street fash­ion: Around the Poland”, wziąć udział w loterii, zakosz­tować smakołyków… Bab­ska Sile­sia patronuje trze­ciej edy­cji Zajafkowego Szału Ciu­chowego i gorąco poleca!

czy­taj dalej

Pielę­gnacja cery dojrza­łej 17 lutego 2014

Każda kobi­eta, bez względu na wiek, jest piękna. Jed­nak po okre­sie menopauzy wiele pań skarży się na coraz bardziej widoczne oznaki starzenia się skóry. Do najbardziej dotk­li­wych prob­lemów należą: coraz głęb­sze zmarszczki, utrata jędrności i elasty­czności oraz pogorsze­nie kolorytu i pojaw­ia­jące się prze­bar­wienia. Na to, jak cera będzie wyglą­dała po 50 roku życia ma wpływ wiele czyn­ników. Odd­zi­ałują na nią zarówno uwarunk­owa­nia gene­ty­czne, agresy­wne czyn­niki środowiskowe, jak również styl życia. Wiele z tych negaty­wnych wpły­wów można zni­welować poprzez odpowied­nią codzi­enną pielę­gnację. Wybór właś­ci­wego kremu jest sprawą pier­ws­zorzędną. Weleda jest marką nat­u­ral­nych kos­me­tyków zaw­ier­a­ją­cych skuteczne związki akty­wne, które łagod­nie dbają o skórę.

czy­taj dalej

Wymi­ana ubrań w Piekarach już w tę sobotę 13 lutego 2014

Swap party, czyli wymi­ana ubrań, już w tę sobotę odbędzie się w Piekarach Śląs­kich. 15 lutego 2014 roku każda miłośniczka obdarza­nia drugim życiem niepotrzeb­nych rzeczy z szafy będzie miała okazję, by to uczynić. Pod­czas swapu można nie tylko w sposób eko­log­iczny pozbyć się niech­cianych już ubrań i dodatków, ale też zdobyć nowe, które wpadną nam w oko…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.