Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Z fręd­zlami na szyi 14 sierp­nia 2012

W naszych Bab­s­kich Inspirac­jach tym razem prezen­tu­jemy sposób na stworze­nie pięknego naszyjnika. Skórzane fręd­zle, spły­wa­jące na dekolt, delikatny łańcuszek, otacza­jący szyję… Nie musimy wydawać pieniędzy, by uzyskać taki efekt.

czy­taj dalej

Zaprezen­tuj się pod­czas Mod­nego Śląska 9 sierp­nia 2012

Coraz pop­u­larniejsze stają się pokazy, pod­czas których na wybiegu brak mod­elek w klasy­cznym rozu­mie­niu tego słowa. Kto zatem po nim chodzi? My! Taki pokaz będzie miał miejsce również w trak­cie trwa­nia mod­owej imprezy Mod­nego Śląska, która odbędzie się końcem sierp­nia na ulicy Mari­ack­iej. Jak wziąć w nim udział? Nic prost­szego — wystar­czy zgłosić się do konkursu…

czy­taj dalej

Wieczór Stylu 8 sierp­nia 2012

Wieczór Stylu to wydarze­nie, orga­ni­zowane przez Pogo­towie Mod­owe i Gościnny Dom. Odbędzie się ono już w ten piątek, a każdemu uczest­nikowi zapewni wiele atrakcji, związanych z modą, urodą i dobrą kuchnią.

czy­taj dalej

Etniczne fas­cy­nacje 7 sierp­nia 2012

Nie trzeba się zbyt­nio zas­tanaw­iać, by dojść do wniosku, że w każdym sezonie pojawia się co najm­niej jeden trend, inspirowany sze­roko poj­mowanymi ele­men­tami etnicznymi. Ciekawe nato­mi­ast, i wcale nie tak oczy­wiste, są same powody, dla których pro­jek­tanci upar­cie lan­sują ubra­nia w stylu etno, a ulica tak chęt­nie je przejmuje.

czy­taj dalej

Mod­nie i folkowo na Mari­ack­iej 2 sierp­nia 2012

23 – 25 sierp­nia wszyscy miłośnicy mody i … folk­loru będą mogli wziąć udział w pier­wszej plen­erowej imprezie z cyklu “Modny Śląsk”, która będzie miała miejsce na ulicy Mari­ack­iej w Katowicach.

czy­taj dalej

Jak zro­bić koronkowe spo­denki? 31 lipca 2012

Więk­szości z nas koronki nadal kojarzą się z bielizną lub w najlep­szym przy­padku z wykończeni­ami sukienek, ewen­tu­al­nie ele­ganc­kich bluzek. Tym­cza­sem koronką można ozdo­bić prak­ty­cznie każdy ele­ment ubioru, co nada mu nowy, odświeżony wygląd. Tym razem pokazu­jemy, jak w bardzo łatwy sposób można wykonać koronkowe spodenki.

czy­taj dalej

Cooltura Lodowa — niezwykły pokaz już dziś! 27 lipca 2012

W piątkowy wieczór, w mroźno-​gorącej atmos­ferze, na pięknych mod­elkach, w nowoczes­nym, chłod­nym wnętrzu zobaczyć będzie można kolekcję ubiorów typu pre­mier vision — “Sor­bet Mali­nowy”! Jej autorkami są stu­den­tki I roku wzor­nictwa Wyższej Szkoły Tech­nicznej w Katowicach.

czy­taj dalej

Swap party w Katow­icach 26 lipca 2012

Pewnie nieraz zerka­cie do szafy i stwierdza­cie, że macie w niej dużo niepotrzeb­nych rzeczy i kiedy trzeba, nie macie się w co ubrać. Prob­lem każdej kobi­ety. Jed­nak już 12 sierp­nia odbędzie się kole­jne swap party, mieszkańcy Katowic i okolic po raz kole­jny będą mieli okazję pozbyć się niepotrzeb­nych rzeczy i wymienić je na nowe, a przy okazji dobrze się bawić i poz­nać nowych ludzi.

czy­taj dalej

Czar małych butików 24 lipca 2012

Szuka­jąc ubrań, zazwyczaj wybier­amy się do galerii hand­lowych. Ubra­nia kupu­jemy w pop­u­larnych sieciowych sklepach, cza­sem sec­ond han­dach. Jak wiadomo, nie każdą z nas stać na kupowanie ubrań u pro­jek­tan­tów, może dlat­ego warto zacząć wybierać małe butiki. Codzi­en­nie mijamy ich dziesiątki, jed­nak najczęś­ciej nawet nie pomyślimy, żeby do nich zajrzeć i pomyszkować trochę wśród wieszaków.

czy­taj dalej

Biustonosz — his­to­ria mniej znana 23 lipca 2012

Wydawać by się mogło, że biustonosz w ksz­tał­cie takim, jaki znamy obec­nie, to wymysł poprzed­niego wieku lub ewen­tu­al­nie epok niewiele wcześniejszych. Tym­cza­sem, jak wykazują bada­nia arche­ologów, nie do końca jest to prawdą. I nie chodzi tylko o starożytne korze­nie damskiej bielizny, lecz także o okres śred­niowiecza, w którym rzekomo bielizna dla kobiet prawie nie występowała.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.