Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Tenisówki inne niż wszys­tkie 20 lipca 2012

Tenisówki — zawsze wygodne, od dłuższego czasu również sza­le­nie modne. Nie trzeba jen­dak wydawać majątku, by kupić ory­gi­nalne i niepow­tarzalne buty tego typu — takie, jakich nie ma nikt. Wystar­czy pomysł, najzwyk­le­jsze jed­no­bar­wne tenisówki i… do dzieła!

czy­taj dalej

Jak dbać o włosy, by były mocne, lśniące i zdrowe 19 lipca 2012

Włosy są moc­nym atutem kobiet, jed­nak zbyt często jesteśmy niezad­owolone z ich stanu, łamią się, wypadają, blakną. Bada­nia wielokrot­nie wykazały, że piękne i zdrowe włosy spraw­iają, że czu­jemy się dużo atrak­cyjniejsze, pewne siebie. Więc nic dzi­wnego, że lubimy odwiedzać fryz­jera. Jed­nak co zro­bić by na dłużej cieszyć się zdrową struk­turą włosa?

czy­taj dalej

W czym na plażę tego lata? 17 lipca 2012

Kiedy nad­chodzi okres wakacji, pojawia się kwes­tia, która spędza sen z powiek setkom kobiet. Mianowicie: jaki strój kąpielowy kupić, by wyglą­dać dobrze, a także czuć się swo­bod­nie i kom­for­towo? Jakie mod­ele są naj­mod­niejsze tego lata? Jakie dese­nie i kolory? Na szczęś­cie możemy spać spoko­jnie, bo w kwestii stro­jów kąpielowych panuje obec­nie duża ilość trendów, a oferty sklepów powinny zaspokoić gusta najwybred­niejszych z nas.

czy­taj dalej

Big Baba Hand­made Fes­ti­val 13 lipca 2012

Już w tę sobotę, 14 lipca, odbędzie się pier­wsza edy­cja Big Baba Hand­made Fes­ti­val. Pod­czas imprezy będziemy mogli m.in. zapoz­nać się z twór­c­zoś­cią zdol­nych, kreaty­wnych ludzi, wziąć udział w warsz­tat­ach styl­iza­cji, prog­no­zowa­nia trendów i budowa­nia wiz­erunku w sieci a także zro­bić sobie pro­fesjon­alne zdjęcia.

czy­taj dalej

Pomi­dory — zdrowie i uroda na wyciąg­nię­cie ręki 12 lipca 2012

W sezonie let­nim jemy je niemal codzi­en­nie, ale czy mamy świado­mość, jak dobrze mogą wpły­wać na naszą skórę? Zdaniem naukow­ców pomi­dory są doskon­ałym nat­u­ral­nym kos­me­tykiem, podtrzy­mują młodzieńczy wygląd, chronią przed starze­niem się skóry i negaty­wnymi skutkami opala­nia. A wszys­tko to dzięki likopenowi, który jest jed­nym z prze­ci­wut­le­ni­aczy i posi­ada właś­ci­wości chroniące orga­nizm przed licznymi chorobami układu krwionośnego, a przede wszys­tkim przed rakiem.

czy­taj dalej

Nauczy­cielka w krainie ubioru 10 lipca 2012

Są takie zawody, które w kwestii ubioru wyma­gają nieustan­nego bal­an­sowa­nia na cienkiej linii. Z jed­nej strony przepaść prze­sad­nej ele­gancji, z drugiej – nad­miernego młodzieńczego luzu. Do tego typu prac zal­icza się niewąt­pli­wie zawód nauczy­ciela. Dużo się mówi o tym, jak powinni się ubierać uczniowie, brakuje nato­mi­ast porad dla tych, którzy uczą. Bab­skie Biel­sko spieszy więc z pomocą i pokazuje, co założyć, by wyglą­dać ładnie i ele­gancko, a przy tym mod­nie. No i czego abso­lut­nie nie zakładać.

czy­taj dalej

Co wybrać? Co ubrać? Kom­pendium trendów na lato 4 lipca 2012

Jest parę takich okresów w roku, kiedy ze wzmożoną energią odd­a­jemy się zakupom – uzu­peł­ni­amy swoje szafy o nowe ubra­nia i dodatki. Wakacje to właśnie taki czas. Powo­dem są oczy­wiś­cie wyprzedaże, a także wszelkiego typu wyjazdy, pod­czas których chcemy wyglą­dać świet­nie, i może nawet trochę inaczej niż zwykle. Więk­szość z nas prag­nie nabyć rzeczy, które mają modne obec­nie fasony, wzory i kolory. Jed­nak przy ogromie ubrań, które pro­ponują nam galerie hand­lowe, pro­jek­tanci i sec­ond handy, można się zgu­bić… Dlat­ego Bab­ska Sile­sia rusza na pomoc i pod­powiada, co kupić lub wyjąć z czeluści szafy, by wyglą­dać trendy.

czy­taj dalej

Wyprzedaże, czyli zakupy z głową 29 czer­wca 2012

Okres wyprzedaży trwa. W każdym sklepie czają się napisy: „obniżka”, „sale”. Wchodz­imy do galerii hand­lowych i z powodu tych obniżek oga­r­nia nas sza­leństwo. W jed­nym sklepie 50%-owa prze­cena na cały asorty­ment, w drugim obniżka wynosi 70%. Można naprawdę zwa-​riować ze szczęś­cia. Nie zwracamy wtedy uwagi na rozmiar, ani na to, że trzy podobne pary spodni mamy już w swo­jej szafie. Kupu­jemy ze znanym błyskiem w oczach wszys­tko, co wpad­nie w zasięg naszych rąk. Robimy zakupy dla męża, dziecka, chłopaka, przy­jaciółki, dla każdego!

czy­taj dalej

Wymieni­amy się w Pszczynie! 28 czer­wca 2012

Swap par­ties, czyli z założe­nia bez­gotówkowe wymi­any ubrań i dodatków, są na świecie i w Polsce niezwykle pop­u­larne. Także na Śląsku do tej pory swapów odbyło się sporo. Jed­nak w Pszczynie będzie to bodaj pier­wsza impreza tego typu. Warto wygospo­darować sobie choć przysłowiowych kilka minut, żeby wpaść i choćby przyjrzeć się temu, jak wygląda swap. Oczy­wiś­cie, poza tą wer­sją uczest­niczenia dla min­i­mal­istów, pole­cam też czynne wzię­cie udzi­ału. Naprawdę warto!

czy­taj dalej

Anal­iza kolorysty­czna — Pani Jesień 25 czer­wca 2012

W naszym cyklu anal­izy kolorysty­cznej przyszedł czas na Jesień. Jakie są charak­terysty­czne cechy tego typu urody? Czym kierować się przy wyborze kolorów w mak­i­jażu? Kilka rad poniżej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.