Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Peel­ing kawowy — zrób go sama 15 czer­wca 2012

Czy zas­tanaw­iałyś­cie się, jak radz­iły sobie nasze prababki bez odpowied­nich kos­me­tyków do pielę­gnacji ciała? W jaki sposób dbały o swój wygląd? Odpowiedź jest prosta. Znały wiele sposobów na pielę­gnację cery przy uży­ciu włas­noręcznie przy­go­towanych kos­me­tyków. Takie domowe mik­stury są naprawdę skuteczne, a do tego nat­u­ralne i tanie. Dziś zdradzamy przepis na peel­ing kawowy.

czy­taj dalej

Uzdraw­ia­jąca moc aro­mat­er­apii 13 czer­wca 2012

W aro­mat­er­apii wyko­rzys­tuje się tylko nat­u­ralne olé­jki eteryczne, które zmniejszają ryzyko wys­tąpi­enia;alergii i zapew­ni­ają ter­apeu­ty­czne dzi­ałanie na cały orga­nizm. Mogą one pomóc w goje­niu się ran, obniże­niu gorączki, chorobach skóry, bólach men­stru­a­cyjnych, zaburzeni­ach traw­ienia, bólach mięśni a jed­nocześnie dzi­ałać odży­w­czo, anty­sep­ty­cznie i prze­ci­w­bólowo. Wszys­tkie związki zawarte w olé­jku posi­adają jakąś moc ter­apeu­ty­czną nawet te, które słabo lub w ogóle nie pachną – wyjaś­nia Renata Łatanik kos­me­ty­czka i spec­jal­istka od aro­mat­er­apii biel­skiej firmy BioDerm.

czy­taj dalej

Konkurs dla młodych pro­jek­tan­tów 8 czer­wca 2012

Wyższa Szkoła Tech­niczna w Katow­icach zaprasza uczniów szkół śred­nich do wzię­cia udzi­ału w I edy­cji konkursu Folk Fash­ion. Zadaniem młodzi pro­jek­tan­tów jest zaprezen­towa­niu stro­juw stylu folk.

czy­taj dalej

Anal­iza kolorysty­czna — Pani Wiosna 6 czer­wca 2012

Jak często zas­tanaw­iałyś­cie się w sklepie: czy ten kolor do mnie pasuje? Czy nie wyglą­dam blado, co mogłabym zro­bić, żeby pod­kreślić kolor oczu, kar­nację? Myślę, że każda z nas ma takie dylematy i aby nam pomóc w decyzji, został opra­cow­any sys­tem podzi­ału urody na typy, z których każdy nosi miano innej pory roku (wszys­t­kich czterech + dwie pod­kat­e­gorie). W najbliższych czterech artykułach przy­bliżę Wam, w jaki sposób rozpoz­nać, jakim jesteśmy typem urody oraz jakich kolorów uży­wać w zakre­sie mak­i­jażu. Dziś pora na WIOSNĘ!

czy­taj dalej

Sophie Kula wal­czy z szaroś­cią 11 kwiet­nia 2012

Zach­wyca­jące barwą, ory­gi­nal­nymi kro­jami, inspiru­jące do odważnego pode­jś­cia do mody… O czym mowa? O pro­jek­tach Sophie Kuli! Ta młoda pro­jek­tan­tka urod­zona w Katow­icach zau­roczyła mnie swoimi pro­jek­tami m.in. dla Brodki i Łąki Łañu – to właśnie w modzie lubię!

czy­taj dalej

Patch­workowa pra­cow­nia pomysłowa 29 marca 2012

Jak pewnie każda z Was zauważyła, wiele kobiet i mężczyzn kopi­uje. Kopi­uje styl znanych osób, pop­u­larnych w sieci szafi­arek, styl­iza­cje przed­staw­iane na manek­inach pop­u­larnych sieciówek. Ale dostrzegam też to, że coraz częś­ciej zwracamy się ku przeszłości – nas­tała moda na retro, rzeczy vin­tage, chęć bycia ory­gi­nal­nym, bun­towanie się prze­ciw masowej modzie. I mam tu na myśli zarówno ubra­nia, dodatki, jak i ele­menty wys­troju naszego domu czy mieszka­nia. Niekoniecznie podążanie za najnowszymi tren­dami jest… trendy!

czy­taj dalej

Zima– wyzwanie dla włosów 12 lutego 2012

Zima dla włosów– to nie lada wyzwanie. Nasza skóra jest narażona na ostre dzi­ałanie mroźnego powi­etrza. Doty­czy to też najwazniejsego– czyli naszej głowy. Czapki są konieczne– nie tylko po to by było nam ciepło. Nie nosząc ciepłego nakrycia głowy naraża­cie się na przem­roże­nia cebulek włosów. Może to doprowadzić do ich wypada­nia i osła­bi­enia cebulek. 

czy­taj dalej

BIOKOS­ME­TYKI 12 lutego 2012

Bio, eko, organic– pro­du­cenci kos­me­tyków kuszą nas chwytli­wymi hasłami, które nie zawsze odzwier­cied­lają zawartość kremów, maseczek czy szam­ponów. Okazuje się, że w Unii Europe­jskiej nie ma przepisów nor­mu­ją­cych uży­wanie proeko­log­icznych słówek w nazwach pro­duk­tów. Bazu­jąc jedynie na chwytli­wej reklamie, nie mamy pewności czy krem jest naprawdę nat­u­ralny, czy to tylko jedynie pro­dukt chemiczny wzbo­ga­cony odsetkiem nat­u­ral­nego ekstraktu.

czy­taj dalej

KATOW­ICKI STYL VIN­TAGE czyli modne jest to, co wychodzi z mody 21 sty­cz­nia 2012

„Moda to to, co wychodzi z mody” , powiedzi­ała kiedyś Coco Chanel. Słowa te mogą stanowić motto dla wiel­bi­cielek stylu Vintage.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.