Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Zabierz małego styl­istę na cast­ing 14 sty­cz­nia 2014

Masz w domu małego styl­istę lubiącego modę lub małą styl­istkę marzącą o ubiera­niu najwięk­szych gwiazd? Koniecznie zabierz swoje dziecko 18 sty­cz­nia 2014 r. na cast­ing w katow­ickim Sile­sia City Cen­ter, pod­czas którego wyło­nionych zostanie ośmiu małych pasjonatów mody. Będą się oni zma­gali właśnie na polu stylizacji…

czy­taj dalej

Wtorkowe Salony Sty­lowe: Kobi­eta w biz­ne­sie 9 sty­cz­nia 2014

Wtorkowe Salony Sty­lowe to cykl spotkań dla kobiet, które chcą być na bieżąco z modą, urodą i stylem. W ich ramach odby­wały się już m.in. warsz­taty wiz­ażu czy styl­iza­cji. Tym razem spotkanie będzie poświę­cone „Kobiecie biz­nesu” i jej wyglą­dowi, a odbędzie się już 14 sty­cz­nia 2014 r, w Siemi­anow­icach Śląs­kich. Wstęp jest wolny.

czy­taj dalej

METR 52: Czer­wona Sukienka — polscy pro­jek­tanci dla WOŚP 7 sty­cz­nia 2014

Czer­wona Sukienka” to mod­owa inic­jatywa wspier­a­jąca tegoroczną edy­cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 5 czer­wonych sukienek, 5 pol­s­kich marek i 5 dziew­czyn z “Top Model”…

czy­taj dalej

Poświąteczny swap w Mal­owanej Kawie już jutro! 3 sty­cz­nia 2014

Dostałaś w prezen­cie coś, co niekoniecznie wywołało szcz­ery uśmiech na twej twarzy? Albo pod choinką znalazłaś kole­jny sweter w kolorze, który nie pasuje ci do reszty garder­oby? Albo masz już pięć płyt The The Bea­t­les, a obdarowano cię szóstą?… Koniecznie więc musisz zapakować niech­ciane rzeczy w torbę i zabrać je na poświąteczne swap party. Wymi­ana będzie miała miejsce już jutro, 4 sty­cz­nia 2014 r., mikołowskiej Mal­owanej Kawie.

czy­taj dalej

Panna Młoda mrozem mal­owana 30 grud­nia 2013

Mroźna, zimowa aura sprzyja pięknym styl­iza­cjom. Wsze­chobecna sre­brzysta zima delikat­nie rozświ­et­lona zimowym słońcem pozostawia jedyne w swoim rodzaju obrazy. Zima to przepiękna pora roku, a mimo to jest rzadziej wybier­ana na czas ślubu przez przyszłe Pary Młode. A może jed­nak warto zamienić upalne promie­nie waka­cyjnego słońca na tajem­niczą aurę mroźnych deko­racji wybielonych śniegiem i pos­re­br­zonych mrozem?

czy­taj dalej

Modna chłopczyca 18 grud­nia 2013

Coraz częś­ciej pro­jek­tanci w swoich kolekc­jach zacier­ają granicę między modą damską a modą męską. W tym sezonie możemy bez oporu poży­czać ubra­nia z szafy naszych part­nerów: koszule, które będziemy wkładać do spodni, mary­narki zaw­iązy­wane pask­iem w tali czy wszelkiego rodzaju krawaty, muszki oraz czapki-​bejsbolówki. Jed­nak dla kogo w szczegól­ności jest adresowany ten styl?

czy­taj dalej

METR 52: Stu­denci ASP pro­jek­tują dla Biedronki? 16 grud­nia 2013

Od 16 grud­nia tego roku w sieci sklepów Biedronka dostępne będą sukienki i tuniki (w cenie 69,99) stwor­zone przez stu­den­tów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pro­jekty zre­al­i­zowane zostały w ramach konkursu „Młodzi pro­jek­tanci dla Biedronki“. Do konkursu spłynęło blisko 150 zgłoszeń. Wybrane zostały pro­jekty przy­go­towane przez Marię Iwaniszewską (I miejsce w kat­e­gorii tunika), Dami­ana Koniecznego (II miejsce w kat­e­gorii tunika), Darię Kraw­czyk (I miejsce w kat­e­gorii sukienka) oraz Joannę Fil­ip­ską (II miejsce w kat­e­gorii sukienka). Sama idea konkursu wzbudz­iła we mnie mieszane (skła­ni­a­jące się do pozy­ty­wnych) emocje.

czy­taj dalej

Nowiny Paryzkie, czyli garder­oba XIX-​wiecznej ele­gan­tki. Wys­tawa 9 grud­nia 2013

Bar­wny i ekstrawa­gancki świat XIX-​wiecznej mody – świat plisowanych szmizetek, pońc­zoszek zdo­bionych haftem, sukni na tiurni­urze upod­ab­ni­a­ją­cych kobi­ety do cen­tau­rów i pię­ciu warstw bielizny – ożyje w Willi Caro. 13 grud­nia 2013 r. odbędzie się wernisaż długo oczeki­wanej wys­tawy pt. Nowiny Paryzkie. Garder­oba XIX-​wiecznej elegantki.

czy­taj dalej

Bobrek Fash­ion Street — niebanalny pro­jekt 4 grud­nia 2013

Bobrek Fash­ion Street” to pro­jekt, skierowany do dziew­czynek z bytom­skiej dziel­nicy Bobrek. Za przeko­rną nazwą kryła się idea ukaza­nia młodych dziew­czyn w roli kreatorek mody i mod­elek. Tworzyły one własne kolekcje z rzeczy, które miały w szafach lub wyszper­ały w sec­ond han­dach. Wszys­tko to, by pokazać, że sty­lowy wygląd można osiągnąć tanim kosztem, za pomocą kreaty­wnych rozwiązań. Wys­tawę, ukazu­jącą prze­bieg pro­jektu, można będzie oglą­dać w holach BECEK-​u już od 10 grud­nia 2013 r.

czy­taj dalej

Moda i recyk­ling, czyli Pro­jekt: Re-​kreacja. Jak było? 2 grud­nia 2013

Tegoroczne Andrze­jki z naszym siostrzanym por­talem Bab­skie Biel­sko upłynęły pod znakiem pod­sumowa­nia Pro­jektu Re:kreacja, real­i­zowanego razem z Region­al­nym Ośrod­kiem Kul­tury w Bielsku-​Białej. Uczest­niczki zaprezen­towały wyko­nane przez siebie ubra­nia, które stworzyły od pod­staw z recyk­lin­gowych mate­ri­ałów. W przy­jem­nej atmos­ferze sty­lowego, przy­tul­nego wnętrza Ana­log Café pojaw­iły się niebanalne tuniki, sukienki, spód­nice, kołnierzyki…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.