Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Nieza­stą­pi­one sukienki. Zapoluj na nie pod­czas wyprzedaży! 13 sierp­nia 2013

Letni czas inten­sy­wnych wyprzedaży dob­iega końca, ale wciąż jeszcze możemy na nich znaleźć wymar­zone rzeczy za grosze. Tak samo sprawa ma się z sukienkami. Przed nami ponad miesiąc ciepłych dni, warto więc uzu­pełnić garder­obę o modne mod­ele tych nieza­stą­pi­onych ele­men­tów ubioru. Co wybrać, co kupić? Bab­ska Sile­sia poleca typy sukienek, wśród których każda kobi­eta zna­jdzie coś dla siebie.

czy­taj dalej

Strefa śląskiej mody pod­czas katow­ick­iego fes­ti­walu 8 sierp­nia 2013

Szy­jesz, pro­jek­tu­jesz, rysu­jesz, kleisz? Pokaż się na stre­fie mody i designu Tau­ron Nowa Muzyka 2013! Fes­ti­wal to nie tylko najlepsi artyści i 4 dni kon­certów w naj­ciekawszych miejs­cach Katowic, ale także okazja do prezen­tacji śląskiej kul­tury we wszys­t­kich jej aspek­tach. W tym roku otwarta zostanie też strefa mody i designu, która pow­stanie na tere­nie nowo wybu­dowanego Muzeum Śląskiego, we współpracy z inic­jatywą Geszeft.

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Jak było? 6 sierp­nia 2013

4 sierp­nia w biel­skiej Zajafce miała miejsce kole­jna impreza w ramach cyk­licznych swapów. Tym razem wymi­ana ubrań i dodatków odbyła się pod szyl­dem Zajafkowego Szału Ciu­chowego, a przyświecało jej hasło: „Sekrety szaf wyjdą na jaw”. I rzeczy­wiś­cie — pomimo żaru, lejącego się z nieba — na imprezę licznie staw­ili się pasjonaci zabaw modą, a także ci, którzy do rzec­zonej szafy chcieli po prostu „wpuś­cić” coś nowego i nietypowego.

czy­taj dalej

W czym na najsłyn­niejsze plaże świata? 2 sierp­nia 2013

Środek sezonu, połowa wakacji, czyli peł­nia lata! Relaks trwa w najlep­sze. Co nosi się na najsłyn­niejszych plażach świata, jak odpoczy­wają nasze stopy i czy nadal królują pon­ad­cza­sowe san­dałki? Zapraszamy w podróż na trzy zupełnie wyjątkowe plaże!

czy­taj dalej

Sposoby na biust ide­alny 31 lipca 2013

O nasz biust, którego wygląd z wiekiem zaczyna się pog­a­rszać, możemy dbać na najroz­mait­sze sposoby. Nie zawsze muszą się one wiązać z wydawaniem pieniędzy na liczne preparaty uję­dr­ni­a­jące lub z pod­dawaniem się spec­jal­isty­cznym zabiegom z dziedziny chirurgii este­ty­cznej. Pod­powiadamy, jak w domowych warunk­ach zad­bać o biust i sprawić, by cały czas był jędrny i dobrze wyglądał.

czy­taj dalej

Dziew­czyna z perłą. Koronki, tiule, orchidee — roman­ty­czna Panna Młoda 29 lipca 2013

Cza­sem warto w ślub­nych inspirac­jach wró­cić do klasyki, pros­toty i pon­ad­cza­sowości. Wybrać biel, perły, białe kwiaty, koronki — i wystarczy.

czy­taj dalej

Sty­lowe dziecko. Inwest­y­cja, fan­aberia, moda? 26 lipca 2013

Małe dziecko nie ma wpływu na to, w jaki sposób jest ubier­ane. Zmienia się to dopiero, kiedy maluch idzie do pod­stawówki — wtedy wielu rodz­iców daje mu pewną swo­bodę wyboru rzeczy, które dziecku bardziej się podobają niż inne. To rodz­ice, dobier­a­jąc ubra­nia malu­chowi, odgry­wają ogromną rolę w ksz­tał­towa­niu jego późniejszego wyczu­cia stylu. Oczy­wiś­cie z całym tym kom­plek­sem zagad­nień tzw. mody dziecięcej wiąże się wiele prob­lematy­cznych kwestii, a zbyt­nie sku­pi­anie się na wyglądzie malucha budzi wśród wielu osób kon­trow­er­sje. Czy słusznie?

czy­taj dalej

Jakie buty nosić wiosną i latem? 26 lipca 2013

Kiedy z niecier­pli­woś­cią czekamy, aż skończy się zima i wresz­cie wyjdzie słońce, często wyobrażamy sobie także nasze wymar­zone wiosenne kreacje. Ich pod­stawę stanowią buty – wygodne, modne, w świeżych kolorach. Jakie obuwie będzie najlep­sze na cieple­jsze dni? Warto postawić na pon­ad­cza­sowe fasony, czy raczej podążać za najnowszymi tren­dami? A może połączyć jedno z drugim?

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Swap w Bielsku-​Białej 24 lipca 2013

Miłośnicy wymi­any ubrań i dodatków spotkają się kole­jny raz pod­czas swapu w Bielsku-​Białej. Odbędzie się on 4 sierp­nia, w biel­skiej Zajafce, w cen­trum miasta, pod wiele zdradza­jącą nazwą — Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Poza trady­cyjną już wymi­aną rzeczy odbędą się wys­tawy fotografii i konkursy, a o tło muzy­czne zadba pro­fesjon­alny DJ. Swap będzie też okazją do przy­jem­nego spędzenia czasu w gronie zna­jomych i poz­na­nia nowych osób. Bab­ska Sile­sia patronuje imprezie i gorąco poleca!

czy­taj dalej

Trądzik u dorosłych — jak się go pozbyć? 22 lipca 2013

Choroba trądzikowa cią­gle pozostaje w czołówce prob­lemów der­ma­to­log­icznych, z którymi coraz częś­ciej zma­gają się osoby dorosłe. W ciągu ostat­niego dziesię­ci­ole­cia metody leczenia trądziku posunęły się naprzód. Obec­nie jed­nym z najnowocześniejszych sposobów na walkę z niedoskon­ałoś­ci­ami jest fototerapia.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.