Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Tydzień Otwartych Drzwi w Ośrodku Edukacji Kul­tur­owej 5 października 2012

Ośrodek Edukacji Kul­tur­owej zaprasza na Tydzień Otwartych Drzwi w dni­ach 8 — 12 października, pod­czas którego będziemy mogli wziąć udział w roz­maitych zaję­ci­ach, takich jak m.in. tai chi, emisja głosu, hatha joga czy tech­niki aktorskie.

czy­taj dalej

Zagraj w grę miejską w Mikołowie 4 października 2012

Wszys­t­kich fanów zagadek, bie­ga­nia i dobrej zabawy zapraszamy 6 października do Mikołowa. Tam odbędzie się pier­wsza w his­torii miasta Gra Miejska — szlakiem his­to­rycznych miejsc Mikołowa!

czy­taj dalej

Ty i maluszek — Tydzień Bliskości w Katow­icach 4 października 2012

W ramach Tygod­nia Bliskości w dni­ach 8 – 14 października w Katow­icach odbędą się liczne warsz­taty i spotka­nia, przez­nac­zone dla rodz­iców dzieci — tych mniejszych i więk­szych. Udział w zaję­ci­ach jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Warsz­taty plas­ty­czne dla dorosłych — Motywy deko­ra­cyjne z suchych kwiatów 2 października 2012

10 października (środa) o godz. 16:00, Teatr Mały (ul. Hlonda 1) zaprasza na warsz­taty plas­ty­czne dla dorosłych, których tem­atem będą „Motywy deko­ra­cyjne z suchych kwiatów”. Zaję­cia poprowadzi Alek­san­dra Drozd.

czy­taj dalej

Na ptaki!” — Adrian Ślązok i fotografia przy­rody 1 października 2012

Czy wiecie, ile czasu trzeba poświę­cić, by wykonać wspani­ałe zdję­cie ptaka w jego środowisku nat­u­ral­nym? Bywa, że całkiem sporo. Tego typu „polowa­nia” z aparatem nie są obce fotografowi Adri­anowi Ślązokowi. Już w ten wtorek, 2 października, w Chor­zowskim Cen­trum Kul­tury każdy pasjonat fotografii przy­rody będzie mógł wziąć udział w wiec­zorze autorskim Ślązoka.

czy­taj dalej

Indus­tri­alny Śląsk w pigułce 28 wrześ­nia 2012

Jeszcze tylko kilka dni (do 30 wrześ­nia) można oglą­dać wys­tawę fotograficzną, która przed­stawia najbardziej intere­su­jącą trasę turystyki indus­tri­al­nej w Polsce.

czy­taj dalej

Śląska Noc Naukow­ców — 28.09.2012 27 wrześ­nia 2012

Już jutro w wybranych śląs­kich mias­tach rusza po raz siódmy Śląska Noc Naukow­ców. Jest to jedna z najwięk­szych imprez naukowych w naszym regionie.

czy­taj dalej

Klub Gaja zbiera maku­laturę na ratowanie koni 27 wrześ­nia 2012

Klub Gaja zaprasza wszys­t­kich mieszkańców Katowic do akcji „Zbieraj maku­laturę, ratuj konie”. Spec­jal­nie oznac­zony kon­tener stanie 12 października na ul. Bankowej 12 przed budynkiem Rek­toratu Uni­w­er­sytetu Śląskiego. Zużyty papier będzie można wrzu­cać do kon­tenera w godz­i­nach od 9.00 do 19.00. Part­nerami akcji są Uni­w­er­sytet Śląski, Insty­tucja Kultury-​Miasto Ogrodów oraz firma Stena Recy­cling z Siemi­anowic Śląskich.

czy­taj dalej

Warsz­taty twór­czego papieru 26 wrześ­nia 2012

27 wrześ­nia w czwartek o godz. 16.00 na Zamku Sieleckim w Sos­nowcu odbędą się warsz­taty sztukowa­nia dla dzieci w wieku 7 – 10 lat pod tytułem „Czarne na białym: klek­sowe zwierzaki”.
 

czy­taj dalej

Warsz­taty sztuki ludowej w Miasteczku Śląskim 25 wrześ­nia 2012

W dni­ach od 28 wrześ­nia do 5 października odbędą się dar­mowe warsz­taty sztuki ludowej naw­iązu­jące do kul­tury Śląska orga­ni­zowane przez Ekipę Czaru­jącą w ramach pro­jektu kul­tur­al­nego “Zaczarowane domy Miasteczka”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.