Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Przestrzeń Pozy­ty­wna

Przestrzeń Pozytywna

Przestrzeń Pozy­ty­wna to miejsce, w którym każda kobi­eta jest ważna, to miejsce, w którym zapom­i­namy o troskach, tru­dach, smutkach dnia codzi­en­nego, a takowe uczymy się przezwyciężać, trak­tować z pokorą, a cza­sami nawet polubić.

Prowad­zone przez nas warsz­taty skierowane są do wszys­t­kich kobiet, które chcą dokonać zmian w swoim życiu, a cza­sami brak im do tego odwagi, środ­ków, pomysłu, czasu. Do kobiet, które gdzieś pomiędzy pracą, troską o rodz­inę, a codzi­en­nym natłok­iem obow­iązków zapom­ni­ały o sobie.

Przestrzeń Pozy­ty­wna to Twoje miejsce, Twój czas.

Zapraszamy na comiesięczne Warsz­taty Roz­wo­jowe dla Kobiet, w otocze­niu gór, lasu, pięknego ogrodu, w przy­jaznej — niemalże rodzin­nej – atmos­ferze, gdzie nie tylko rozwiniesz skrzy­dła, lecz także doświad­czysz spokoju, relaksu, radości…

Warsz­taty, w trak­cie których, w opar­ciu o główne bloki programowe:

DLA DUCHACIAŁADOMOWE FINANSE, SMACZNIEZDROWO

nauczymy Cię m.in.:

– odkry­wać radość życia,

– budować własną siłę i pewność siebie,

– zacząć myśleć pozy­ty­wnie i tak też spoglą­dać na świat,

– zarządzać domowymi finansami,

– być nieza­leżną finansowo,

– efek­ty­wnie zarządzać czasem,

– zacząć zdrowo i racjon­al­nie się odżywiać,

– gotować smacznie, zdrowo i z pasją,

– a także pod­szep­niemy o domowych zab­ie­gach i sposobach na piękną cerę i ciało.

warsz­taty roz­wo­jowe, samorozwój, dla kobiet


Kon­takt

http://​www​.przestrzen​pozy​ty​wna​.pl/

e-​mail: kontakt@​przestrzenpozytywna.​pl

tel: 727 311 103


Adres

Siel­ski zakątek Bielska-​Białej (dolina Wapienicy).


Gale­ria

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.