Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Mali kucharze w wybu­chowej kuchni. Warsztaty

Staro­chor­zowski Dom Kul­tury w Chor­zowie zaprasza wszys­tkie dzieci na kuli­narne warsz­taty pod nazwą „Wybu­chowa kuch­nia”. Jest to wid­owisko, w którym dzieci biorą akty­wny udział, gotu­jąc potrawy z pomocą szefa kuchni. Warsz­taty będą się odby­wały przez cały sier­pień 2014 roku.

Dzieci poz­nają kuli­narne tajem­nice oraz cieka­wostki. Do wyko­na­nia każdego z dań szef kuchni wybierze kilkoro uczest­ników, którzy pomogą mu w ich przy­go­towa­niu. Pod­czas gotowa­nia kucharz opowie o tajem­ni­cach i cieka­wostkach każdego pro­duktu. Po przy­go­towa­niu — oczy­wiś­cie degus­tacja! Oprócz tego na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, kuli­narnych konkursów oraz niespodzianek.

Zaję­cia odbędą się 6, 13, 2027 sierp­nia 2014 r., w godz. 10.00 — 12.00

Koszt udzi­ału to 5 zł. Szczegółowe infor­ma­cje oraz rez­erwacja miejsc: Agnieszka Pielok-​Opara, nr tel.: 32 247 39 58, e-​mail: agnieszka_​pielok@​chck.​pl


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.