Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Maski i portrety, czyli warsz­tat arteterapii

Warsz­taty wprowadza­jące ukierunk­owane na pracę nad roz­wo­jem włas­nej świado­mości, uczuć, myśli, dzi­ałań i współpracy z innymi odbędą się w Cen­trum Kul­tury Katow­ice już 6 czer­wca 2014 roku. Zaję­cia poprowad­zone będą przy wyko­rzys­ta­niu narzędzi arteter­apii, takich jak: choreoter­apia, drama, muzykoter­apia oraz różné formy relaksacji.

Warsz­taty poprowadzi Ewa Liberka, arteter­apeutka, ter­apeutka uza­leżnień. Wstęp na nie jest wolny. Dodatkowo w przy­padku zebra­nia wystar­cza­jącej liczby chęt­nych zostanie zor­ga­ni­zowany jednod­niowy warsz­tat pod tytułem: „Portret – jak mnie widzą? Taki jestem…?”

Infor­ma­cje, zapisy: jozef.​blacha@​ck.​art.​pl, tel. 608 021 631, 32 609 03 02.

Gdzie i kiedy?

6 czer­wca 2014 r., godz. 17.00

sala 411Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. K. Bochenek

pl. Sejmu Śląskiego 2, KatowiceDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.