Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Polem­izuj z kul­turą, czyli warsz­taty dziennikarskie

Katow­ickie Cen­trum na Marack­iej zaprasza na bezpłatne warsz­taty dzi­en­nikarskie dla uczniów szkół śred­nich oraz stu­den­tów, które odbędą się 29 lipca 2014 roku, o godzinie 17.00.

Pod­czas warsz­tatów będzie można zdobyć wiedzę na temat metod dzi­en­nikars­kich. Oprócz tego uczest­nicy poz­nają kilka wskazówek, dzięki którym będą mogli wzbo­gacić swój tekst nie tylko o kwestie mery­to­ryczne, ale także i fotograficzne, nie będąc przy tym pro­fesjon­al­nymi fotografami. Będzie to także dobra okazja do kon­frontacji swoich tek­stów z poruszanymi pod­czas warsz­tatów kwes­t­i­ami. Orga­ni­za­torem jest por­tal Polem­izuj z Kul­turą, na łamach którego każdy inter­nauta może się odnieść bez przeszkód do tek­stów kul­tury, filmów czy dzieł plas­ty­cznych. Por­tal pub­likuje także samodzielne artykuły.

Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ogranic­zona. Szczegółowe infor­ma­cje dostępne są TU.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.