Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Letni Ogród Teatralny wciąż otwarty!

Od 5 lipca do 31 sierp­nia 2014 roku trwa 16. odsłona fes­ti­walu Letni Ogród Teatralny. Przed siedz­ibą Teatru Korez w pod­cieni­ach CKK w Katow­icach w godz­i­nach wiec­zornych odby­wają się spek­takle teatralne. Polecamy!

Od 16 lat przy­ciąga rzesze miłośników teatrów, kon­certów oraz kabaretów. Letni Ogród Teatralny, jak sama jego nazwa wskazuje, pozwala się cieszyć teatrem w cza­sie tzw. sezonu ogród­kowego. Ideą jest udostęp­nie­nie mieszkań­com Katowic wys­tępów teatral­nych z całej Pol­ski oraz wychowywanie młodych odbior­ców. Spek­takle odby­wają się w pół plen­erowej przestrzeni na spec­jal­nie ustaw­ionej sce­nie w pod­cieni­ach Cen­trum Kul­tury Katow­ice. Orga­ni­za­torami są Teatr Korez, Miasto Katow­ice oraz Cen­trum Kul­tury Katowice.

Na spek­takl może przyjść każdy, nie ma ogranic­zonej ilości miejsc. Bilety w cenie: dorośli — 20 zł, uczniowie — 15 zł, dzieci – wstęp wolny. Sprzedaż biletów na godz­inę przed spek­tak­lem przy Wydziale Filologii Uni­w­er­sytetu Śląskiego.

Szczegółowe infor­ma­cje i har­mono­gram spek­takli można znaleźć TU.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.