Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Byli „fash­ion” w Żorach

W ubiegłą sobotę, 12 lipca 2014 roku, odbyła się druga edy­cja Żory Be Fash­ion 2014 – wielkiego pokazu mody, któremu przyświecał szczytny cel. Na sce­nie plen­erowej MOK w Żorach zaprezen­towano najlep­sze kreacje, które zostały zgłos­zone do konkursu „Be Fash­ion”, oraz prace dyplo­mowe pro­jek­tan­tów z Wyższej Szkoły Tech­nicznej z Katowic.

Pod­czas imprezy wyróżnionym absol­wen­tom zostały wręc­zone nagrody oraz przyz­nane staże u znanych pro­jek­tan­tów. Pod­czas finałowego pokazu można było podzi­wiać kreacje Anety Larysy Knap, tworzącej Folk Design, która od lat wprowadza folk­lo­rysty­czne i góral­skie akcenty do codzi­en­nych kreacji, a pon­adto jest pro­jek­tan­tką jedynych w Polsce kier­pców na obcasie. Imprezę poprowadził Con­rado Moreno, a dodatkowo wys­tąpił zespół Ustron­sky. Wstęp na pokaz oraz na after party, które odbyło się w miasteczku Twin­pigs, był bezpłatny. Odbyła się nato­mi­ast kwesta dla chorej na nowotwór Natalki Staśko. Imprezę zor­ga­ni­zował Urząd Miejski we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną.

Dominika TwardzikDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.