Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Skóra latem — zad­baj o nią

Cieple­jsze dni sprzy­jają słonecznym kąpielom. Sprag­nieni słońca często zapom­i­namy o odpowied­niej ochronie oraz pielę­gnacji, która jest szczegól­nie ważna w cza­sie lata.

Odpowied­nie naw­ilże­nie skóry gwaran­tuje, że przez długi czas nie będziemy martwić się zmarszczkami – skóra będzie jędrna oraz elasty­czna. Pod­stawą let­niej pielę­gnacji jest ochrona prze­ci­wsłoneczna skóry i włosów. Należy pamię­tać o codzi­en­nym zabez­piecze­niu skóry twarzy, szyi, dekoltu oraz rąk poprzez nakładanie kremów z fil­trami. Krem z fil­trem 25 – 30 nakłada­jmy codzi­en­nie, nie tylko gdy wybier­amy się na basen czy plażę, apliku­jmy go 20 minut przed wyjś­ciem. W ten sposób unikniemy poparzenia skóry oraz na dłużej zachowamy jej młodość.

Fot. pinger.plNajlepiej unikaj słońca między godz­iną 11.00, a 14.00 – wtedy promie­nie słoneczne są najin­ten­sy­wniejsze i najbardziej szkodliwe i nawet najlep­sze kremy będą miały prob­lem, żeby ochronić skórę. W upalne dni pij dużo wody, nawet 2 litry dzi­en­nie. Wraz z ciepłem nasz orga­nizm traci bardzo dużo wody, dlat­ego należy go stale nawad­niać. Unikaj gazowanych napoi, które tylko na chwilę gaszą prag­nie­nie. Pij ciepłą herbatę. Podtrzyma ona tem­per­aturę ciała. Gwał­towne ochładzanie przez zimne napoje nie jest dobre dla orga­nizmu, ponieważ musi on pod­nieść ciepłotę poprzez poce­nie, co z kolei wzmaga pragnienie.

Latem skóra jest szczegól­nie narażona na wysusze­nie. Słońce, piasek, słona woda źle wpły­wają na jej stan. Nie zapom­i­naj o codzi­en­nym jej naw­ilża­niu przez bal­samy, zrezygnuj z tłustych kremów, które zatykają pory — lep­sze będą musy lub żele. Nie żałuj tych kos­me­tyków nakładaj grubą warstwę – szy­bko się wchłonie. Po wyjś­ciu z wody nie zapom­nij nałożyć kole­jnej warstwy kremu ochron­nego. Warto też aplikować go co dwie, trzy godziny dla maksy­mal­nej ochrony. Idąc na plażę, lep­iej zrezygnuj ze stosowa­nia per­fum lub wód toale­towych, które mogą wywołać reakcję aler­giczną. Podob­nie z lekami. Jeśli przyj­mu­jesz jakieś na stałe, upewnij się u swo­jego lekarza, czy nie wywołują fotouczulenia.

Opalaj się stop­niowo, małymi krokami przyzwyczaj skórę do słońca. Zacznij od krótkiego opala­nia – 20, 30 minut, następ­nie stop­niowo je wydłużaj. W tym cza­sie jedz pro­dukty, które zaw­ier­ają beta — karoten, odpowiada­jący za ładny, zło­cisty kolor skóry oraz chroniący przed nieko­rzyst­nym wpły­wem wol­nych rod­ników. Zna­jdziesz go w pomi­do­rach, marchewkach i brzoskwini­ach. Skóra pod wpły­wem ciepła zwięk­sza pracę gruc­zołów łojowych, co sprzyja pow­stawa­niu zaskórników i wyprysków. Myj twarz delikat­nymi preparatami i let­nią wodą.

Nie zapom­i­naj także o ustach i oczach! Cienka skóra wargi jest bardzo narażona na podrażnienia – wysusze­nie czy tak zwane „zimno” to tylko niek­tóre z nich. W słoneczne dni często nakładaj na usta pomadkę z fil­trem słonecznym, a także nie wychodź z domu bez oku­larów prze­ci­wsłonecznych na nosie. Kup te, które posi­adają fil­try anty — UV. Nie będziesz musi­ała mrużyć oczu w słońcu, a tym samym uchro­nisz ich oko­lice przed wys­tąpi­e­niem przed­w­czes­nych zmarszczek.

Jeśli doz­nałaś poparzenia słonecznego, zas­to­suj kremy z alan­toiną lub d-​pantenolem, który jest nat­u­ral­nym skład­nikiem skóry oraz odpowiada za jej dobre for­mowanie. Częstą zmorą kobiet na koniec lata są prze­bar­wienia słoneczne – nie panikuj, jeśli nie lubisz piegów, możesz je trochę wybielić domowym sposobem dzięki świeżemu sokowi z cytryny lub ogórka.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.