Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

W Gli­wicach panie spotkały się ze stylistką

Bezpłatne spotkanie ze styl­istką Agnieszką Bączek odbyło się w czer­wcu, w Gli­wicach. W przy­jem­nej, kreaty­wnej atmos­ferze toczyły się roz­mowy nie tylko na tem­aty mody. Pogoda poz­woliła na zaaranżowanie do potrzeb spotka­nia uroczego ogródka kaw­iarni Café&Collation.

Agnieszka Bączek udzielała uczest­niczkom porad doty­czą­cych mak­i­jażu dzi­en­nego oraz wiec­zorowego. Atrakcją popołud­nia były również styl­iza­cje dzi­enne i wiec­zorowe wyko­nane przy uży­ciu odzieży od łódzkich pro­jek­tan­tek mody She­More oraz Cocho, a także biżu­terii Taki Dro­bi­azg. Całość uświet­ni­ały fryzury wyko­nane przez salon Agnesse z Zabrza oraz buty marki Inne buty. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem to wydarzenie.Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.