Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Mamo Tato


PIER­WSZĄ FOTORELACJĘIMPREZY ZOBACZY­CIE NA STRONACH KATOW­IC­KICH STRONACH GAZETY WYBOR­CZEJNA — ŚLĄS­KICH MAMACH

http://​katow​ice​.gazeta​.pl/​k​a​t​o​w​i​c​e​/​51​,​111953​,​11414229​.​h​t​m​l​?i=31

Już 24 marca 2012r. w Hali Kapelusz w WPKiW w Chor­zowie odbędzie się pier­wsza w tym sezonie tak duża impreza dla rodzin, oraz pier­wsza impreza orga­ni­zowana przez por­tal Bab­ska Sile­sia – „Mamo, Tato! Spędź ze mną czas!

Na warsz­taty obow­iązują zapisy — pisz­cie na adres– redakcja@​babskasilesia.​pl


 

Mamo, Tato spędź ze mną czas!Będzie to jed­nocześnie start Bab­skiej Sile­sii — pier­wszego por­talu dla kobiet na Śląsku!

Warto dodać, iż „Mamo, Tato! Spędź ze mną czas!” to nie tylko akcja na Śląsku – to także Podbeskidzie! Wspól­nie z por­talem – Bab­skim Biel­skiem – w tydzień po chor­zowskiej pre­mierze rodziny będą miały okazję bawić się na podob­nej imprezie w Bielsku – Białej!

Impreza w Kapeluszu to akcja społeczna i wydarze­nie dla całej rodziny, to jed­nak przede wszys­tkim szereg warsz­tatów artysty­cznych, kuli­narnych, sportowych, tanecznych, teatral­nych, zarówno dla ojców i synów z dziedziny elek­tron­iki i robo­t­yki, a także dla matek i córek z ręcznie twor­zonej biżu­terii, jed­nym słowem jest to pro­mocja akty­wnego i kreaty­wnego spędza­nia czasu wspól­nie ze swoimi dziećmi!

Idea imprezy zrodz­iła się z potrzeby pokaza­nia rodz­i­com prostych rozwiązań, tak, aby po zakończe­niu imprezy mogli wykonać w domu rzeczy, których nauczyli się na warsztatach.

Mamo, Tato! Spedź ze mną czas!” to impreza, która ma zain­spirować rodz­iców do tego, jak mogliby twór­czo, a przede wszys­tkim mądrze, spędzać czas ze swoimi dziećmi.

To także dowód na to, iż proste rozwiąza­nia, takie jak zapom­ni­ana gra w gumę, klasy, kap­sle są najlepsze!

Bardzo ważną częś­cią tego rodzin­nego wydarzenia są kon­sul­tacje z eksper­tami, takimi jak psy­cholog dziecięcy, diete­tyk, czy też logopeda.

Wszys­tkie warsz­taty będą odby­wały się równole­gle, tak by każdy w dowol­nej chwili mógł wybrać sobie odpowiedni dla siebie warsztat.

Relację z imprezy zna­jdziecie również na stronie: slask​iemamy​.gazeta​.pl

Zapraszamy!

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.